G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 maja 2010 godzina:8.57(Czytań: 1826)
:: Zako?czy? si? 32. Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego ::
Zako?czy? si? 32. Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego. Tegoroczna edycja zgromadzi?a rekordow? liczb? zespo?ów podwórkowych z ca?ej Polski - a? dziewi?tna?cie. Festiwal jest najstarsz? i najbardziej znan? tego typu imprez? w Polsce, ma za zadanie chronienie i piel?gnowanie tych wszystkich warto?ci, które wi??? si? ze stylem i repertuarem kapel podwórkowych i jak zauwa?y? jeden z jurorów Jerzy Dynia „przemyska impreza, mimo, ?e jest to ju? trzydziesta druga edycja, ci?gle ?yje i rozwija si?. To w?a?nie dzi?ki spotkaniom kapel w Przemy?lu, folklor miejski jest prezentowany przez przyje?d?aj?ce tu z ca?ej Polski kapele na coraz wy?szym poziomie.”

W tegorocznej imprezie wzi??y udzia? kapele z ró?nych zak?tków Polski m.in. z Bartoszyc, Buku, Cz?stochowy, Gostynia, Grajewa, Ornontowic, Radomia, Warszawy, Woli Krzysztoporskiej, a tak?e reprezentuj?ce województwo podkarpackie kapele z Dynowa, Przeworska, Rzeszowa, Sanoka, S?dziszowa, Wysokiej i Przemy?la. Ponadto go?cinnie wyst?pili Lwowska Kapela Podwórkowa „Ta Joj” z Przemy?la oraz kabaret „Czesuaf”, laureat ubieg?orocznego Przegl?du Kabaretowego „PAKA”.

Kapele koncertowa?y nie tylko na scenie Centrum Kulturalnego, gdzie odbywa?y si? przes?uchania konkursowe, ale równie? muzykowa?y na przemyskich osiedlach i podwórkach. .
Jury w sk?adzie: Kazimierz Miler, Jerzy Dynia, Antoni Guran i Józefa Zaj?c-Jamróz, podkre?li?o bardzo wysoki i wyrównany poziom zespo?ów uczestnicz?cych w festiwalu oraz zauwa?y?o dalszy rozwój tej kulturotwórczej imprezy. - „Jurorzy mieli w tym roku wyj?tkowo trudne zadanie w wydaniu werdyktu z uwagi na wyrównany, a jednocze?nie wysoki poziom wi?kszo?ci kapel. Zespo?y opracowuj? coraz staranniej swoje programy, wprowadzaj? do repertuaru wci?? nowe piosenki, w tym równie? w?asne kompozycje” – powiedzia? J. Dynia.

Po wys?uchaniu prezentacji konkursowych jury przyzna?o:
- I nagrod? ufundowan? przez Karpack? Spó?k? Gazownictwa wraz ze statuetk? ufundowan? przez Centrum Kulturalne w Przemy?lu dla Kapeli “Paka z Grajewa” z Miejskiego Domu Kultury w Grajewie,

- II nagrod? ufundowan? przez Zarz?d Województwa Podkarpackiego dla Kapeli Folkloru Miejskiego “Fidelis”z Przemy?la,

- III nagrod? ufundowan? przez Prezydenta Miasta Przemy?la dla Cz?stochowskiej Kapeli Biesiadnej “Grupa Romana” z Cz?stochowy.

Ponadto jury przyzna?o sze?? równorz?dnych wyró?nie? ufundowanych przez Centrum Kulturalne w Przemy?lu:

- Kapeli Podwórkowej “Barty” z Bartoszyc,
- Kapeli Podwórkowej “?l?skie Bajery” z Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach,
- Kapeli Podwórkowej “Eka” z Gosty?skiego O?rodka Kultury “Hutnik”,
- Kapeli Praskiej z Domu Kultury “Rembertów” w Warszawie,
- Kapeli Podwórkowej “Piaskowianie” z Gminnego O?rodka Kultury w Piaskach,
- Przeworskiej Kapeli Podwórkowej “Beka” z Miejskiego O?rodka Kultury w Przeworsku.

Jury przyzna?o równie? kapelom honorowe dyplomy wraz z nagrod? pieni??n? ufundowan? przez Janin? Ju?ko – animatork? ?ycia kulturalnego:

- Kapeli Podwórkowej “Paka S?dzisza” z Miejsko-Gminnego O?rodka Kultury w S?dziszowie Ma?opolskim,
- Radomskiej Kapeli Podwórkowej “Halniacy” z Miejskiego O?rodka Kultury “Amfiteatr” w Radomiu,
- Kapeli Podwórkowej “To?ko” z Miejskiego O?rodka Kultury i Rekreacji w Dynowie,
- Rzeszowskiej Kapeli Podwórkowej “Cianto” z Osiedlowego Domu Kultury R.S.M. “Tysi?clecia” w Rzeszowie,
- Kapeli Nadwi?la?skiej z Miejsko-Gminnego O?rodka Kultury w Zawicho?cie,
- Kapeli “Spod D?bu” z Gminnego O?rodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Festiwal zorganizowa?o Centrum Kulturalne w Przemy?lu pod patronatem Marsza?ka Województwa Podkarpackiego, a fundatorem g?ównej nagrody by?a Karpacka Spó?ka Gazownictwa, Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Jaros?awiu - mecenas sezonu artystycznego CK 2009/2010. Patronatem medialnym obj?li go TVP Rzeszów, Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna “Nowiny” i tygodnik “?ycie Podkarpackie”.
Źródło: CK Przemy?l Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.621 secs