G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 lipca 2010 godzina:23.06(Czytań: 1347)
:: Najlepszy Produkt Turystyczny ::
Szanowni Pa?stwo!
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje pó?fina?y konkursu na
„Najlepszy Produkt Turystyczny”.
Celem konkursu jest wy?onienie oraz nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzacj?.
Organizatorami konkursu s?: na poziomie centralnym – Polska Organizacja Turystyczna, natomiast na poziomie regionalnym - Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.
W trakcie etapu regionalnego zostan? wy?onione najlepsze produkty turystyczne. Laureaci b?d? brali udzia? w etapie ogólnopolskim. Wyró?nione produkty otrzymaj? Certyfikaty POT. Spo?ród wszystkich zg?oszonych produktów turystycznych, posiadaj?cych ju? Certyfikaty POT-u, Kapitu?a wybierze produkt turystyczny, któremu nada miano Z?otego Certyfikatu.
Adresatami konkursu s? samorz?dy terytorialne i gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórcy produktów, fundacje turystyczne, przedsi?biorcy prywatni a tak?e organizatorzy turystyki.
Produkty turystyczne wyró?nione Certyfikatem POT zostan? obj?te dzia?aniami promocyjnymi takimi jak:
- promocja w wybranych mediach regionalnych i ogólnopolskich,
-promocja e-mailowa,
- informacje na stronach internetowych ROT-u oraz POT-u
- reklama w wydawnictwach POT a tak?e ich rekomendacja w?ród przedsi?biorstw turystycznych.
Zwyci?skie produkty otrzymaj? zgod? na pos?ugiwanie si? logo Certyfikatu POT oraz logo POT w swoich materia?ach promocyjnych.
Regionalny etap konkursu trwa do 15.08.210 r.
Kryteriami oceniania produktów turystycznych b?d?:
1. Atrakcyjno?? produktu z punktu widzenia turystów
2. Oddzia?ywanie na zjawisko sezonowo?ci
3. Dost?pno??, ró?norodno??, spójno?? oferty turystycznej produktu na rynku w kraju i za granic?
4. Zgodno?? ze Strategi? Marketingow? Polski oraz regionalnymi programami rozwoju produktów turystycznych
5. Sposób funkcjonowania i perspektywy dalszego rozwoju
6. Efektywno?? monta?u finansowego na rozwój produktu
7. Dynamika ruchu turystycznego zwi?zana z produktem oraz generowanie rozwoju ekonomicznego obszaru produktu

Zg?oszenia do pó?fina?u regionalnego przyjmowane s? do dnia 15.08.2010r. na formularzach zg?oszeniowych (Karta Zg?oszenia nr 1, oraz nr 2, dost?pne na stronie www.podkarpackie.travel.pl).
Wype?nione formularze (Karta Zg?oszenia nr 1 na najlepszy produkt turystyczny lub Karta Zg?oszenia Nr 2 Z?oty Certyfikat) nale?y wys?a? drog? e-mailow? oraz drog? pocztow? wraz z wszelkimi za??cznikami na adres siedziby Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: prot@prot.rzeszow.pl z dopiskiem na kopercie „Najlepszy produkt turystyczny 2010-pó?fina?”.
Wyniki konkursu zostan? zamieszczone na stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej: www.podkarpackie.travel.pl, jak równie? og?oszone b?d? w mediach lokalnych patronuj?cych konkursowi.
Zach?camy Pa?stwa do wzi?cia udzia?u w konkursie i zg?oszenia swoich propozycji!
Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.664 secs