G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 września 2010 godzina:12.41(Czytań: 2069)
:: Rekonstrukcja Bitwy w Krzywczy ::
12 wrze?nia 2010 w Krzywczy (powiat przemyski, woj. podkarpackie) odb?dzie si? rekonstrukcja miejscowej bitwy, któr? 13 wrze?nia 1939 stoczy?a w ramach wojny obronnej 11. Karpacka Dywizja Piechoty pod dowództwem p?k Bronis?aw Prugara – Ketlinga z Niemcami: 7. Dywizj? Bawarsk? i cz??ciami 2. Dywizji Górskiej.


W odtworzeniu tych wydarze? we?mie udzia? ponad 100 rekonstruktorów i statystów, a tak?e wiele wojskowego sprz?tu m.in. wojskowe ci??arówki i motocykle, wóz opancerzony oraz po raz pierwszy podczas rekonstrukcji w województwie podkarpackim - niemiecki samolot!

Organizatorami widowiska s? Stowarzyszenia: "W Dolinie Sanu” i Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, Urz?d Gminy w Krzywczy i Centrum Kulturalne w Przemy?lu.

Widowisko odbywa? si? b?dzie pod honorowym patronatem Zygmunta Cholewi?skiego Marsza?ka Województwa Podkarpackiego oraz Zygmunta Prugara-Ketlina, syna Genera?a 11 KDP.

Po inscenizacji organizatorzy zapraszaj? na piknik krzywiecki, w ramach którego b?dzie wiele atrakcji dla ca?ej rodziny.

Oprócz samej inscenizacji zostanie przeprowadzonych wiele innych dzia?a?, zw?aszcza w?ród m?odzie?y, przypominaj?cych o bitwie pod Krzywcz? 13 wrze?nia 1939 r. W ramach projektu odby? si? ju? Mi?dzyszkolny Konkurs Historyczny „Wojenne losy mojej rodziny” maj?cy na celu m.in. utrwalenie wiedzy historycznej na temat II Wojny ?wiatowej, a zw?aszcza na terenie okolic Przemy?la, ukaza? si? kwartalnik spo?eczno-kulturalny „G?os zad Sanu” a w nim wk?adka specjalna po?wi?cona bitwie pod Krzywcz?.

Stowarzyszenie „W Dolinie Sanu” oraz Wójt Gminy Krzywcza lokalnie podj?li si? inicjatywy organizacji rekonstrukcji historycznej bitwy krzywieckiej. Do wspó?organizacji zaprosili Centrum Kulturalne w Przemy?lu i Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, partnerów maj?cych na swoim koncie bogate do?wiadczenie w tego typu przedsi?wzi?ciach, warto przy tej okazji wspomnie?, ?e w 2009 roku przeprowadzili wspólnie niesamowit? inscenizacj? historyczn? "A mury run?...", przedstawiaj?c? wydarzenia w Polsce od 1946 do 1989, czyli od instalacji a? do upadku komunizmu w naszej Ojczy?nie. W trakcie niej wyst?pi?o kilkuset statystów i co ciekawe, akcja rozgrywa?a si? w kilku miejscach Starego Miasta w Przemy?lu.
W 2010 r. ponownie CK i PSRH „X D.O.K.” zorganizowa?y wielkie widowisko historyczno-teatralne „Na nieludzk? ziemi?...”, które by?o cz??ci? obchodów 70. rocznicy deportacji obywateli Polski w g??b ZSRR. W inscenizacji wyst?pi?o oko?o pó? tysi?ca statystów i aktorów, ponadto w widowisku wzi?? udzia? autentyczny poci?g z wagonami z lat 30-tych, sprowadzony specjalnie ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce.
Oba ogromne widowiska, które ka?dorazowo gromadzi?y ponad dziesi?ciotysi?czn? widowni?, odbi?y si? szerokim echem w Polsce i na ?wiecie. Materia?y z inscenizacji zosta? wyemitowane w wielu stacjach telewizyjnych, radiowych, prasie ogólnopolskiej i serwisach internetowych. Organizatorzy wierz?, ?e najbli?sza rekonstrukcja cieszy? si? b?dzie du?ym zainteresowaniem spo?ecznym i przybli?y zw?aszcza m?odzie?y trudne losy narodu z okresu II Wojny ?wiatowej. Poka?e, ?e ówczesne pokolenie zda?o swój egzamin z dojrza?o?ci, stan??o na wysoko?ci zadania i wspi??o si? na wy?yny szlachetno?ci nie szcz?dz?c zdrowia a niekiedy i ?ycia. Pokolenie to pokaza?o odwag? i m?stwo. We wrze?niu 39 r. wobec mia?d??cej przewagi agresorów najpierw hitlerowskich Niemiec, potem ZSRR skapitulowali?my. Jednak podczas tego wrze?nia nie brakowa?o zwyci?skich bitew i potyczek, które ?wiadczy?y o niezwyk?ej odwadze i wierno?ci ojczy?nie. Takim przyk?adem jest bitwa stoczona pod Krzywcz?, chcemy ten temat przybli?y? szerokiemu gronu odbiorcy.

O ?wicie 13 wrze?nia 1939 r. 11. Karpacka Dywizja Piechoty pod dowództwem p?k. Bronis?awa Prugara - Ketlinga z Armii Ma?opolska dotar?a do rejonu Krzywczy i rozpocz??a organizacj? pozycji przej?ciowej obrony, podczas której by?a bombardowana i ostrzeliwane z broni pok?adowej przez samoloty niemieckie.

Oko?o po?udnia na szosie Babice - Krzywcza ukaza?a si? zmotoryzowana kolumna stra?y przedniej niemieckiej 7. Dywizji Piechoty, któr? artyleria polska rozproszy?a celnym ogniem.

O godz. 14.00 po krótkim, lecz silnym przygotowaniu artyleryjskim, niemiecka 7. DP rozpocz??a natarcie na osi: Ruszelczyce - Krzywcza. Zaleg?o ono jednak pod ogniem artylerii polskiej na przedpolu Krzywczy.

Oko?o godz. 16.00 ruszy?o ponownie niemiecki natarcie, tym razem ju? na szerszy froncie. G?ówny wysi?ek nieprzyjaciela skoncentrowa? si? na po?udniowym skrzydle obrony, opartym o San. Po chwilowym powodzeniu i to natarcie utkn??o, a kontratak na bagnety wsparty ostrza?em artyleryjskim odrzuci? nieprzyjaciela za San.

O zmierzchu 11. Karpacka Dywizja Piechoty oderwa?a si? od nieprzyjaciela i wycofa?a w kierunku Przemy?la. Na miejscu stoczonej bitwy pozostali zabici ?o?nierze, a tak?e prawdopodobnie ci??ko ranni.

11. Karpacka Dywizja Piechoty stacjonowa?a na sta?e w Stanis?awowie, dlatego w?ród poleg?ych ?o?nierzy wi?kszo?? pochodzi?a z Kresów - dzi? poza granicami Polski.
Źródło: ?ukasz Kisielica Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.745 secs