G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 września 2010 godzina:16.02(Czytań: 1369)
:: Skarby po wakacjach ::
W redakcji dwumiesi?cznika „Skarby Podkarpackie”, przy ul. Ga??zowskiego 6/317 w Rzeszowie, czekaj? bezp?atne egzemplarze kolejnego 23 numeru. Tym razem hitem powinny sta? si? teksty o podkarpackich ?ladach rocznic bitwy pod Grunwaldem, tej sprzed 100 lat i obecnie. A tak?e rozbudowany blok po?wi?cony historii ochrony przyrody w naszym regionie i ludziach z ni? zwi?zanych.

Lipcowa rocznica 600-lecia Grunwaldzkiej Victorii zago?ci?a tak?e na ?amach „Skarbów”. Zamieszczona zosta?a pierwsz? cz??? zestawu pomników z obchodów rocznicy sprzed lat 100, a w nast?pnym numerze opisane zostan? pomniki Jagie??y w naszym województwie. Dodatkowo zaprezentowano dzie?o, które w sposób troch? nieoczekiwany u?wietni?o tegoroczne obchody. Gigantycznych rozmiarów drewniana p?askorze?ba z Gaw?uszowic, kopia obrazu „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki, przy odpowiednich dzia?aniach marketingowych, mo?e sta? si? atrakcj? turystyczn? w tej cz??ci Podkarpacia.
Nie zabrak?o mocnej dawki informacji o historyczno-przyrodniczych walorach regionu. Przypomniano wa?n? posta? dla ochrony przyrody w Polsce - Jana Gwalberta Pawlikowskiego z podprzemyskiej Medyki, a tak?e podkarpackie korzenie Polskiego Towarzystwa Le?nego. Uzupe?nia to prezentacja drugiej cz??ci parków krajobrazowych województwa.
Odkryciem okaza?a si? wizyta w ko?ciele w Dyl?gowej k. Dynowa. Wspaniale odnowiona neoroma?ska ?wi?tynia kryje prawdziwe skarby – zespó? barokowych o?tarzy z pocz?tku XVIII wieku. Zako?czono w?a?nie konserwacj? wspania?ego wyposa?enia, dzi?ki które przywrócono im blask – dos?ownie kapi? od z?ota.
- Dorzucamy tak?e kolejn? pigu?k? muzealn?, czyli zestaw wystaw wartych obejrzenia w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemy?lu. Uzupe?nieniem tego jest opowie?? o unikalnym dziele z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, ornacie „malowanymi” ig?? i nici? scenami ze Starego Testamentu – informuje redaktor naczelny Krzysztof Zieli?ski.
Poruszane jest tak?e zagadnienie wa?ne z punktu widzenia rozwoju architektury wspó?czesnej w Polsce – zespo?u zabudowy Stalowej Woli powsta?ej w czasach COP-u, czyli czystego art deco na Podkarpaciu. Ci?gle zapominamy, ?e te cenne ju? zabytkowo kwarta?y miejskie, s? nie zniszczone, odnawiane i umiej?tnie wykorzystywane do promocji zasobów kulturowych regionu.
A o tym, ?e nie wolno o tym zapomina? przyk?ad z powiatu gorlickiego. Pi?kne zamczysko w Zagórzanach, jeszcze pó? wieku temu, w ca?ej okaza?o?ci zach?ca?o do zwiedzania. Dzi? to sm?tne ruiny, które ?al ogl?da?. Takie same skojarzenia nasuwaj? si? po lekturze fotoreporta?u zaro?ni?tych kirkutów w ?a?cucie i Siedleczce. O naszej kulturze i cywilizacji ?wiadczy stosunek do cmentarzy, nie wa?ne jakich nacji i jakich wyzna?.
- Na koniec zach?cam do lektury pierwszego tekstu przys?anego nam za po?udniowej granicy. Historyk Jozef Rodák zaprasza nas do stworzenia nowego, transgranicznego szlaku zwi?zanego z turystyk? wojenn? – mówi redaktor Zieli?ski.
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.638 secs