G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 grudnia 2010 godzina:19.47(Czytań: 1917)
:: Le?nicy zd??yli z najpilniejszymi remontami dróg po tegorocznej powodzi ::
Jesie?, a szczególnie pa?dziernik i listopad to czas intensywnych prac budowlanych i remontowych na drogach le?nych we wszystkich podkarpackich nadle?nictwach. Mia?y one na celu usuni?cie skutków tegorocznych ulewnych deszczy, jakie wyst?pi?y w II i III kwartale bie??cego roku. Rozmiar powsta?ych z tego powodu szkód by? ogromny. Wed?ug szacunków nadle?nictw, ??czna ich warto?? to oko?o 35,9 mln z?, w tym szkody w infrastrukturze drogowej to ponad 25,0 mln z?.
Prace naprawcze zwi?zane s? z odbudow? uszkodzonych przez wielk? wod? dróg le?nych, przepustów, sk?adów drewna, rowów melioracyjnych, szlaków zrywkowych i innych obiektów infrastruktury. W cz??ci nadle?nictw konieczne by?y przebudowy dróg le?nych, przepustów, b?d? ich ulepszenie poprzez wykonanie dodatkowych zabezpiecze?, uniemo?liwiaj?cych powstanie ponownych szkód. Warunki pogodowe w pa?dzierniku i listopadzie wyj?tkowo sprzyja?y wykonawstwu tych robót.
- Ten wielki rozmach budowlany na drogach le?nych Podkarpacia, to efekt przyznanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych dodatkowych ?rodków finansowych z rezerwy funduszu le?nego i funduszu stabilizacji – wyja?nia Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Kro?nie. - Dzi?ki ?rodkom przyznanym z funduszu stabilizacji na usuwanie skutków tegorocznych powodzi, w kwocie ponad 15 mln z?, jest nadzieja, ?e du?a cz??? szkód zostanie usuni?ta jeszcze w tym roku. Bez tych dodatkowych pieni?dzy szybkie usuni?cie szkód by?oby niemo?liwe i trwa?oby wiele lat.
Naprawa cz??ci szkód zostanie sfinansowana równie? przez Towarzystwo Ubezpiecze? Wzajemnych „CUPRUM”, w ramach zawartych polis z ubezpiecze? maj?tkowych. Priorytetem le?ników jest szybkie usuni?cie szkód na drogach le?nych celem udost?pnienia wszystkich kompleksów le?nych na okres zimowy. Atak zimy jaki odnotowujemy w ostatnich dniach listopada wyhamowa? nieco tempo robót drogowych, ale prace s? mocno zaawansowane, a ich jako?? jest dobra – twierdzi Stanis?aw Wojtowicz naczelnik Wydzia?u Infrastruktury Le?nej RDLP w Kro?nie.

Tekst: Edward Marsza?ek
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.654 secs