G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

14 grudnia 2010 godzina:11.00(Czytań: 2090)
:: Nowa Strona Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - Bieszczady ::
Oddzia? Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami na swoje 25-letnie urodziny uruchomi? now? stron? internetow?. Jej autorami s? Tomek Dembicki i Bogdan Augustyn. Ten zgrany duet nie pierwszy raz udowodni?, ?e jak si? chce to wiele mo?na zdzia?a? i to w niebanalny sposób. T. Dembicki stworzy? swoist? i oryginaln? szat? graficzn?, a B. Augustyn zadba? o tre?? merytoryczn? portalu. Mo?na w nim znale?? kawa? historii oraz opisów i relacji z ratowania dziedzictwa kulturowego Bieszczadów. Sporo miejsca po?wiecono wyjazdom na Kresy i problematyce ochrony zabytków na Ukrainie. Jeden dzia? po?wi?cony jest wy??cznie Rocznikowi Historycznemu "Bieszczad", który liczy ju? sobie 15 tomów. Strona nadal si? rozbudowuje. Zapraszamy: www.tonzbieszczadzki.pl
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest ogólnopolsk? organizacj? pozarz?dow?. Oddzia? Bieszczadzki zosta? powo?any 28 wrze?nia 1985 r., a zarejestrowany 20 grudnia tego? roku. Statutowym celem Towarzystwa jest podejmowanie dzia?a? i realizowanie przedsi?wzi?? zmierzaj?cych do ochrony zabytków oraz pobudzanie inicjatywy spo?ecznej w kierunku organizowania akcji ochrony zabytków jako dóbr kultury narodowej. Oddzia? Bieszczadzki TOnZ realizuje swoje cele w szczególno?ci przez:
- otaczanie bezpo?redni? opiek? obiektów i zespo?ów zabytkowych oraz w miar? mo?liwo?ci podejmowanie prac konserwatorskich pod nadzorem pa?stwowej s?u?by konserwatorskiej,
- krzewienie wiedzy o zabytkach oraz interweniowanie w przypadku ich zagro?enia,
- wspó?prac? z podobnymi instytucjami i organizacjami zagranicznymi i mi?dzynarodowymi,
- wydawanie w?asnego czasopisma i innych publikacji
- u?wiadamianie potrzeby i znaczenia spo?ecznej opieki nad zabytkami.
Oddzia? zrzesza na terenie Bieszczadów oko?o 50 osób, które spo?ecznie zajmuj? si? koordynacj? dzia?a? na rzecz ochrony zabytków poprzez systematyczn? inwentaryzacj? zasobów kultury materialnej podlegaj?cych ochronie z mocy prawa, jak równie? obiektów i przedmiotów, które dotychczas nie uzyska?y miana obiektów zabytkowych. Cz?onkowie TOnZ zaanga?owani s? bezpo?rednio w prace remontowe i konserwacyjne. Aktywno?? nasza zmierza do nawi?zania sta?ej wspó?pracy z podobnymi organizacjami lub stowarzyszeniami na terenie S?owacji, Ukrainy, W?grzech celem wymiany do?wiadcze? i koordynacji dzia?a? na rzecz ochrony zabytków, zw?aszcza na terenach przygranicznych.
Źródło: TOnZ - Oddzia? Bieszczadzki Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.648 secs