G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

16 stycznia 2011 godzina:12.27(Czytań: 2129)
:: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Le?nej zosta?a Le?n? Instytucj? Roku 2010 ::
XII posiedzenie Kapitu?y przyznaj?cej tytu?y Le?nika Roku i Le?nej Instytucji Roku oraz D?bowe Statuetki Przegl?du Le?niczego odby?o si? tym razem we Wroc?awiu 29 grudnia 2010 r. W tajnym g?osowaniu, tytu?em Le?nika Roku 2010 wyró?niono Zofi? Chrempi?sk?, wieloletni? dyrektor Departamentu Le?nictwa w Ministerstwie ?rodowiska, natomiast Le?n? Instytucj? Roku wybrano Fundacj? Bieszczadzkiej Kolejki Le?nej.
Wyró?nienie dla Fundacji BKL to docenienie wielkiej pracy spo?ecznej, która przyczyni?a si? do odrodzenia przewozów pasa?erskich na zlikwidowanej trasie towarowej oraz stworzenia bardzo widocznego i trwa?ego elementu propaguj?cego le?n? tradycj? i kultur? w Karpatach. Warto wspomnie?, ?e w 1994 r., po likwidacji O?rodka Transportu Le?nego, kolejk? równie? postawiono w stan likwidacji, zawieszaj?c wszelk? jej dzia?alno??. Spo?eczny zapa? sprawi? jednak, ?e w 1996 r. utworzono Fundacj? Bieszczadzkiej Kolejki Le?nej, która na bazie mienia i sprz?tu przekazanego przez Lasy Pa?stwowe, zacz??a turystyczn? dzia?alno?? przewozow?. Pierwszy poci?g wyruszy? w tras? 4 lipca 1997 r. W ostatnich latach kolejka przewozi ponad 60 tysi?cy pasa?erów, za? wp?ywy z biletów pozwalaj? na finansowanie dzia?alno?ci przez ca?y sezon.
- Cieszymy si?, ?e dzia?ania spo?eczników bieszczadzkich s? zauwa?ane na forum polskiego le?nictwa i uhonorowane przez kapitu?? Przegl?du Le?niczego - mówi Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Kro?nie. - Kolejka le?na w dzisiejszej formule stanowi wielk? atrakcj? turystyczn? regionu, ale jest jednocze?nie ?ywym no?nikiem bieszczadzkiej historii i tradycji. Przyznane wyró?nienie jest ?adnym akcentem planowanych na ten rok obchodów 15-lecia Fundacji.
Gospodarzem tegorocznego spotkania kapitu?y by? Krajowy Duszpasterz Le?ników, ks. bp. dr Edward Janiak. Warto wspomnie?, ?e w sk?ad tego gremium wchodz? wcze?niej wyró?nieni laureaci oraz cz?onkowie rady programowej i redakcji miesi?cznika Przegl?d Le?niczy. Obecnie Kapitu?a liczy ju? 28 osób, za? jej przewodnicz?cym jest redaktor naczelny czasopisma, dr in?. W?adys?aw Kusiak.
Edward Marsza?ek
rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.610 secs