G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 stycznia 2011 godzina:12.30(Czytań: 2200)
:: Plus wspiera bezpiecze?stwo w górach ::
Operator sieci Plus, od lat wspó?pracuj?cy z górskimi s?u?bami ratowniczymi, równie? w tym roku wspar? Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w sprz?t u?atwiaj?cy prac? i pozwalaj?cy przyspieszy? akcje ratunkowe:
• ze ?rodków Fundacji Grupy Vodafone zakupiono siedem quadów Yamaha Grizzly 550 dla wszystkich Grup Regionalnych GOPR,
• w 25 lokalizacjach wskazanych przez Grupy GOPR zainstalowane zostan? ekrany Systemu Informacji Wizualnej dla Turystów.
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe by?o pierwsz? instytucj? w Polsce wykorzystuj?c? w pracy pojazdy czteroko?owe. Wprowadzenie do dzia?a? ratowniczych pojazdów czteroko?owych, wyposa?onych w przyczepki do transportu poszkodowanych, pozwoli?o na szybsze dotarcie do poszkodowanego, zwi?kszy?o komfort i bezpiecze?stwo jego transportu. Tam gdzie ko?czy si? droga dojazdu samochodu terenowego, ratownicy przesiadaj? si? na czteroko?owce i doje?d?aj? do miejsc gdzie dotarcie do poszkodowanego mo?liwe jest wy??cznie na nogach, czyli jak mawiaj? ratownicy „na bucie”. Czteroko?owce niejednokrotnie s? jedyn? mo?liwo?ci?, z wy??czeniem skuterów ?nie?nych w okresie zimowym, dotarcia z zaopatrzeniem do dy?urek ratowniczych po?o?onych wysoko w górach. W trakcie obecnej zimy ze ?rodków przekazanych przez Fundacj? Grupy Vodafone, udzia?owca Polkomtel S.A., zakupiono siedem quadów Yamaha Grizzly 550 dla wszystkich Grup Regionalnych GOPR.

Ratownicy z Grup Regionalnych GOPR z nowymi quadami
„Czteroko?owce s? niezast?pione w czasie powadzenia akcji i wypraw poszukiwawczych. Ich wykorzystanie pozwala szybko i skutecznie przeszuka? du?e kompleksy le?ne. Pozwalaj? na szybkie dotarcie ratowników wraz ze sprz?tem na miejsce zdarzenie i podj?cie dzia?a? ratowniczych. Dzisiaj trudno by?oby sobie wyobrazi? dzia?ania ratowników górskich GOPR bez pojazdów czteroko?owych.” – powiedzia? Naczelnik GOPR Jacek D?bicki – „Zakupione ze ?rodków Fundacji Grupy Vodafone quady trafi? po jednej sztuce do siedmiu Grup Regionalnych GOPR.”
Jest to ju? kolejne wsparcie finansowe GOPR przez Fundacj? Grupy Vodafone w ostatnich latach. Do tej pory dzi?ki ?rodkom z Fundacji zakupiony zosta? specjalistyczny sprz?t medyczny i ratowniczy oraz sprz?t do nawigacji satelitarnej la wszystkich ratowników zawodowych GOPR.
Ju? w styczniu, w 25 lokalizacjach wskazanych przez Grupy Regionalne GOPR, rozpocznie si? instalacja nowoczesnego Systemu Informacji Wizualnej dla Turystów. System wykorzystuje 42-calowe monitory, które b?d? rozmieszczone na terenie pracy wszystkich grup ratowniczych. Pozwala on na przekazywanie aktualnych warunków turystycznych, informacji o zagro?eniach atmosferycznych oraz komunikatów ratowników górskich. Ka?da z Grup Regionalnych GOPR b?dzie we w?asnym zakresie aktualizowa?a tre?ci pojawiaj?ce si? na monitorach znajduj?cych si? na terenie jej dzia?ania.

Informacje dostarczane s? poprzez nowoczesny system zdalnego zarz?dzania tre?ci? z wykorzystaniem us?ugi iPlus - bezprzewodowego dost?pu do internetu. Redaktorem serwisu jest ratownik dy?urny GOPR. Informacje podawane na monitorach mog? by? aktualizowane co 10 minut i mo?e z nich korzysta? za darmo ka?dy turysta.

Zestawy b?d? montowane w miejscach wskazanych przez Naczelników poszczególnych Grup Regionalnych GOPR. G?ównym kryterium wyboru lokalizacji jest du?a liczba turystów mog?cych skorzysta? z informacji prezentowanych na monitorach. Instalowana b?dzie nast?puj?ca liczba ekranów:
• Grupa Beskidzka - 4,
• Grupa Bieszczadzka - 4,
• Grupa Jurajska – 2,
• Grupa Karkonoska – 4,
• Grupa Krynicka - 3,
• Grupa Podhala?ska – 4,
• Grupa Wa?brzysko-K?odzka - 4.
System Informacji Wizualnej dla Turystów mo?e by? poszerzany o kolejne lokalizacje.
Warto podkre?li?, ?e System Informacji Wizualnej dla Turystów funkcjonuje ju? od roku w Tatrach.
Jak powiedzia? Dariusz Matuszak Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel SA - „Wszystkie dzia?ania podejmowane przez operatora sieci Plus maj? na celu popraw? bezpiecze?stwa w górach zarówno przez promowanie turystyki i bezpiecznych zachowa?, jak i u?atwianie pracy oraz przyspieszenie akcji ratunkowych górskich s?u?b ratunkowych.”

Katarzyna Meller
Rzecznik prasowy sieci Plus
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.745 secs