G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

18 marca 2011 godzina:15.27(Czytań: 2457)
:: Pierwszy taki Leksykon na Podkarpaciu, a mo?e i w Polsce ::
Projekt „Skarby w drewnie ukryte”, realizowany przez Stowarzyszenie Pro Carpathia z Rzeszowa przy wspó?pracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemy?lu, a finansowany z tzw. Funduszy Norweskich, wchodzi w decyduj?c? faz? prac. W roku ubieg?ym przygotowano dokumentacj? i wytyczne konserwatorskie dla dziewi?ciu ?wi?ty?: cerkwi i ko?cio?ów z terenu Podkarpacia, w chwili obecnej przyszed? czas na dzia?ania wydawnicze.
Jedn? z przygotowywanych publikacji jest dwutomowy „Leksykon drewnianej architektury sakralnej na Podkarpaciu”, który uka?e si? w nak?adzie 1000 egzemplarzy.
- Zebrali?my dane i materia?y ilustracyjne do blisko 240 istniej?cych, drewnianych obiektów sakralnych z obszaru naszego województwa. Dziel?c to mniej wi?cej na dwie cz??ci zak?adamy, ?e w pierwszym tomie znajd? si? cerkwie i ko?cio?y w miejscowo?ciach od litery B do ?. Uka?e si? on w kwietniu br., kolejny tom od M do ? w czerwcu - mówi redaktor wydania Krzysztof Zieli?ski.
Jak podkre?la, ca?y proces przygotowania publikacji okaza? si? niezwyk?? przygod?, wr?cz „podró?? w czasie”. Trzeba by?o przejrze? dziesi?tki publikacji, kart inwentaryzacyjnych zabytków czy stron internetowych poszczególnych parafii, które okaza?y si? kopalni? informacji. Nie mniej istotne by?o „uzbieranie” grubo ponad 1000 zdj??, archiwalnych i wspó?czesnych. Niezwykle pomocne okaza?y si? w?asne zbiory, ale w tym przypadku niezwykle „hojni” byli pracownicy Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków i przyjaciele redakcji „Skarby Podkarpackie”, dzia?aj?cej w ramach Stowarzyszenia Pro Carpathia. Poproszeni o pomoc w uzupe?nianiu materia?u ilustracyjnego otworzyli swoje archiwa. – Tego typu przedsi?wzi?cia wydawnicze przygotowuje si? latami w du?ych zespo?ach redakcyjnych. Nam uda si? ten czas skróci? do pó? roku – dodaje Krzysztof Zieli?ski.
Dwa tomy maj? za zadanie przedstawi? stan zachowania sakralnej architektury drewnianej w województwie podkarpackim. Pewnym wyzwaniem b?dzie przygotowanie w tomie 2 aneksu prezentuj?cego te obiekty, które z przyczyn losowych: zniszcze? wojennych, po?aru lub ludzkiego zaniedbania ju? nie istniej?. – Mamy wielk? pro?b? do ludzi dobrej woli o bezp?atne udost?pnienie zdj?? niezachowanych cerkwi i ko?cio?ów. Chcieliby?my pokaza? olbrzymi? skal? zniszcze?, bo s?dzimy ?e przepad?o co najmniej 350-400 obiektów. Chcemy je w tym naszym dziele policzy? – dodaje Krzysztof Zieli?ski
Osoby, które mog?yby pomóc proszone s? o kontakt ze Stowarzyszeniem: telefoniczny 17 852 85 26 lub mailowy krzysiek@procarpathia.pl.
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.654 secs