G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

31 lipca 2004 godzina:19.19(Czytań: 931)
:: Bociani rachmistrze pilnie poszukiwani! ::
Polskie Towarzystwo Przyjació? Przyrody „pro Natura” zaprasza wszystkich ch?tnych do udzia?u w VI Mi?dzynarodowym Spisie Bociana Bia?ego. Spis taki, organizowany co 10 lat, s?u?y zebraniu informacji o aktualnej liczbie par bociana bia?ego gnie?d??cych si? w poszczególnych krajach, poznaniu ich rozmieszczenia oraz zmian zachodz?cych w populacji. Warto przypomnie?, ?e Polska jest prawdziw? bociani? pot?g? – w ?adnym innym kraju nie gnie?dzi si? tyle par tego pi?knego ptaka, co u nas. Podczas poprzedniego spisu, w latach 1994/95, liczb? par bociana bia?ego w Polsce oszacowano na ponad 40 tysi?cy par, co równa si? jednej czwartej ca?ej populacji ?wiatowej licz?cej oko?o 160 tysi?cy par. U naszych zachodnich s?siadów by?o ich wówczas dziesi?ciokrotnie mniej, we Francji nieco ponad 300 par, a w ca?ej Danii zaledwie 6 par. Te liczby ilustruj?, jakie znaczenie ma nasz kraj dla ochrony ?wiatowej populacji bo?ka i jak wa?ne jest zebranie mo?liwie pe?nych informacji na jego temat w?a?nie u nas.
Jak w praktyce wygl?da praca bocianich rachmistrzów? W dniach od 10 lipca do 10 sierpnia br. osoby przeprowadzaj?ce spis b?d? wyszukiwa? i kontrolowa? wszystkie gniazda bociana bia?ego na wybranym przez siebie obszarze (najlepiej na obszarze ca?ej gminy), zapisuj?c wyniki na specjalnych formularzach. Sprawdzanie bocianich gniazd jest akcj? spo?eczn?, opart? na bezp?atnej pracy tysi?cy wolontariuszy. W chwili obecnej wiemy, ?e skontrolowanych w ca?o?ci zostanie oko?o po?owa z niespe?na 2500 gmin w Polsce. Wci?? jeszcze poszukujemy osób ch?tnych do sprawdzenia pozosta?ych gmin, a nawet pojedyn-czych miejscowo?ci. Ka?da osoba, która chcia?aby przy??czy? si? do tej akcji powinna nades?a? zg?oszenie do koordynatora krajowego spisu na adres: PTPP „pro Natura” ul. Podwale 75, 50 449 Wroc?aw lub przez e mail: bocian@eko.org.pl, podaj?c nast?puj?ce dane:
- imi? i nazwisko
- adres kontaktowy
- obszar deklarowany do skontrolowania
(gmina wraz z nazw? województwa lub wybrane miejscowo?ci wraz z nazw? gminy i województwa).
Osobom takim wys?ana zostanie instrukcja przeprowadzania spisu oraz odpowiednie formularze wraz z instrukcj? ich wype?niania. Wi?cej informacji mo?na znale?? na stronie internetowej spisu: http://www.bociany.pl/spis. A zatem – nie zwlekaj i zg?o? si?, nast?pna taka okazja dopiero za 10 lat!
Źródło: Informacja w?asna Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ Jak co roku Festiwal w Górnie
+ Spe?ni?y si? marzenia siedmiorga dzieci z województwa podkarpackiego
+ Ogólnopolski Turniej Ta?ca Towarzyskiego - Hala Cmolas
+ Roztopy ?wi?teczne na rzece Os?awa
+ Dzi?ki nim Bieszczady staj? si? popularniejsze
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.653 secs