G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 sierpnia 2004 godzina:23.00(Czytań: 1016)
:: I znowu o wilkach w Bieszczadach... ::
Tylko w tym roku bieszczadzkie wilki zagryz?y ju? ponad sto gospodarskich owiec. Mia? by? przygotowany specjalny program, który pozwoli?by na zmniejszenie problemu, ale nie powstanie, bo... wilków nie mo?na si? doliczy?. Deklaracja, ?e powstanie specjalna strategia ochrony i gospodarowania populacj? wilka, pad?a w pa?dzierniku ub. roku. To wtedy w Podkarpackim
Urz?dzie Wojewódzkim spotkali si? wszyscy zainteresowani tym problemem, m.in. ówczesny g?ówny konserwator przyrody Ewa Symonides, hodowcy i
przedstawiciele organizacji ekologicznych. - Strategia mia?a zapewni? wi?ksz? ochron? zwierz?t hodowlanych bez konieczno?ci odstrza?u wilków - mówi Janusz Kurnik, wicedyrektor wydzia?u ?rodowiska w urz?dzie wojewódzkim.
Mia?y si? tam znale?? przede wszystkim zapisy o zapewnieniu w lasach odpowiedniej ilo?ci jedzenia dla wilków, a wi?c ograniczenia polowa? na jelenie i sarny. - W naturze wilka nie le?y atakowanie zwierz?t hodowlanych. On napada na nie tylko wtedy, gdy nie ma po?ywienia w lesie - opisuje Kurnik. O strategii jednak s?uch zagin??. Zapytali?my wi?c w Ministerstwie
?rodowiska o jej losy. - Prace nad przygotowaniem strategii zosta?y wstrzymane - poinformowa? nas S?awomir Gola, pe?ni?cy obowi?zki zast?pcy dyrektora biura edukacji ekologicznej i komunikacji spo?ecznej w
ministerstwie.

Okazuje si? przy tym, ?e jedn? z g?ównych przyczyn jest brak dobrego rozpoznania stanu zachowania populacji tego gatunku oraz brak porozumienia pomi?dzy o?rodkami naukowymi w szacowaniu liczebno?ci tego gatunku. - Po ujednoliceniu systemu liczenia wilków na terenie ca?ego kraju podj?te zostan? dalsze prace nad strategi? - zapewnia dyrektor Gola.

Szacunki s? rzeczywi?cie ró?ne. Wed?ug naukowców zajmuj?cych si? badaniami nad tym drapie?nikiem jest ich w naszym województwie od 150 do 200, a wed?ug pracowników Lasów Pa?stwowych i Polskiego Zwi?zku ?owieckiego ok. 400.
Źródło: Gazeta w Rzeszowie Autor:

Warto przeczytać:
+ Roztopy ?wi?teczne na rzece Os?awa
+ Dzi?ki nim Bieszczady staj? si? popularniejsze
+ Kulturalni tury?ci w lasach
+ FESTIWAL KULTUR POGRANICZA KARPACKIE KLIMATY
+ Zagroda w Mucznem uroczy?cie otwarta
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.772 secs