G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 sierpnia 2004 godzina:20.09(Czytań: 1285)
:: Zielone Miasto dla Turystyki i Rekreacji... ::
Zespó? Inicjatyw Lokalnych i Integracji Europejskiej Urz?du Miasta Sanoka organizuje w dniach 30 - 31 sierpnia 2004r. konferencj? w ramach projektów:
"Zielone Miasto dla Turystyki i Rekreacji..." oraz TACIS " Parki miejskie - strategia zrównowa?onego rozwoju parków i terenów zielonych miasta". W pierwszym dniu konferencji zostanie przedstawiony dorobek w/w projektów. W drugim dniu odb?dzie si? "okr?g?y stó?" - debata nt. "W??czenia lokalnej spo?eczno?ci w planowanie rozwoju terenów zielonych miasta". W spotkaniu wezm? udzia? lokalni liderzy spo?eczni oraz samorz?dowcy z Wiednia, Medzilaborców, Lwowa i Sanoka.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem. W?ród uczestników zostan? rozlosowane drobne upominki. Poni?ej program konferencji.
PROGRAM KONFERENCJI "Zielone Miasto dla Turystyki i Rekreacji...
- podsumowanie projektu" TACIS "Parki miejskie - strategia zrównowa?onego
rozwoju parków i terenów zielonych miasta"

Sanok 30. - 31.08.2004
Poniedzia?ek 30.08.2004
10.00 - rozpocz?cie konferencji w Sanockim Domu Kultury (SDK) przy ul.
Mickiewicza 24
10.05 - powitanie zaproszonych go?ci przez Burmistrza Miasta
10.15 - przedstawienie planu konferencji
10.20 - wyst?pienie koordynatora projektu "Zielone Miasto dla Turystyki i
Rekreacji..."
10.40 - wyst?pienie partnera projektu - Oleksander Zavadovych - Dyrektor
Parku Krajobrazowego "Zniesienija" ze Lwowa
11.00 - wyst?py merytoryczno - techniczne
11.00 - "Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych Sanoka" - p. Agata
Zachariasz - Politechnika Krakowska
11.40 - Koncepcje wytyczenia ?cie?ek rowerowych w Sanoku - p. Pawe? Marczak
11.50 - Koncepcje wytyczenia tras do biegów na orientacj? - p. Tadeusz
Nabywaniec - Prezes Klubu Turystyki Kwalifikowanej "BERDO"
12.00 - Koncepcje wykorzystania terenów zielonych pod k?tem osób niepe?nosprawnych -
p. Antoni Wanielista - wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació? Heleny Kosiny
12.15 - Architektura przestrzeni zielonych - p. Janusz Guzik - architekt krajobrazu
12.30 - "Propozycje odnowy szaty ro?linnej Parku Miejskiego" - p. Piotr Kutiak - Liga Ochrony Przyrody - ekspert z zakresu opracowywania stron www
po?wi?conych ekologii
12.45 - Edukacja ekologiczna w zakresie miejskich terenów zielonych - p. Maciej Micho? Liga Ochrony Przyrody
13.00 - 13.30 - przerwa na kaw?
13.30 - Podkarpacki Lokalny Fundusz Por?cze? Kredytowych - p. Grzegorz Kubal, prezes
Podkarpackiej Izby Gospodarczej
13.50 - "Wspó?praca trzech sektorów - partnerstwo publiczno-prywatne, oraz dotacje unijne dla przedsi?biorców dzia?aj?cych na terenach zielonych miast" - p. Bogus?aw Po?diak - dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku
14.10 - "Sp?yw Sanem" - jako przyk?ad inicjatyw gospodarczych na terenach zielonych miasta - p. Stanis?aw ?yglewicz - prezes firmy "EKO-STAN"
14.30 - "Mo?liwo?ci pozyskiwania ?rodków pomocowych w zakresie dzia?alno?ci gospodarczej na terenach wiejskich" - p. Józef Niekowal - kierownik Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sanoku
14.50 - "Mo?liwo?ci realizacji dzia?a? zwi?zanych z rozwojem turystyki i rekreacji na terenie parków krajobrazowych" - p. Stanis?awa Ba?carz - dyrektor Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu
15.10 - zako?czenie konferencji po??czone z losowaniem nagród.

Wtorek 31.08.2004
Klub Górnika w Sanoku przy ul. Grzegorza 2
9.00 - okr?g?y stó? - "W??czanie lokalnej spo?eczno?ci w planowanie rozwoju terenów zielonych miasta" - spotkanie lokalnych liderów spo?ecznych, z udzia?em samorz?dowców z Wiednia, Medzilaborców, Lwowa i Sanoka
11.30 - konferencja prasowa
12.00 - spotkanie go?ci zagranicznych z Burmistrzem Miasta - rozmowy robocze
13.30 - 14.5 - przerwa
15.0 - 17.00 zwiedzanie miasta - zaproszeni go?cie (tereny zielone, wa?niejsze zabytki)
Źródło: Urz?d Miasta Sanoka Autor:

Warto przeczytać:
+ Roztopy ?wi?teczne na rzece Os?awa
+ Dzi?ki nim Bieszczady staj? si? popularniejsze
+ Kulturalni tury?ci w lasach
+ FESTIWAL KULTUR POGRANICZA KARPACKIE KLIMATY
+ Najlepsze produkty województwa podkarpackiego 2012
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.675 secs