G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 sierpnia 2004 godzina:20.13(Czytań: 1214)
:: Wzrasta szkodnictwo le?ne ::
Potrzask znaleziony w lasach Nadle?nictwa Brzozów. Tak wynika z analizy sporz?dzonej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie za I pó?rocze bie??cego roku. Suma strat spowodowanych kradzie?ami drewna, kradzie?ami i zniszczeniem mienia, k?usownictwem i bezprawnym korzystaniem z lasu wynios?a 200,5 tys. z?otych tj. o 58% wi?cej ni? w I
pó?roczu 2003 roku. Najwi?ksz? pozycj? strat stanowi? kradzie?e drewna, których ujawniono 321 przypadków (wzrost o 43 przypadki). ??cznie ?upem z?odziei pad?o 945 metrów sze?ciennych drewna zarówno u?ytkowego, jak i opa?owego. Jego ??czn? warto?? wyliczono na 143 tys. z?. Spo?ród 321 ujawnionych przypadków przekazano ju? 67 spraw do prokuratury lub policji, 36 spraw do s?dów karnych, 51 spraw do s?dów grodzkich za? 122 sprawy umorzono. W toku znajduje si? jeszcze 45 tegorocznych post?powa? karnych. Do tej pory 109 spraw zako?czy?o si? wyrokami skazuj?cymi. Wykrywalno?? sprawców przest?pstw wynios?a 39% i jest identyczna jak w poprzednim roku. Warto?? odzyskanego w I pó?roczu mienia wynios?a 143 tys. z?otych. Sk?adaj? si? na to kwoty orzeczone w ubieg?ych okresach i wp?aty bie??ce za warto?? skradzionego surowca.
Funkcjonariusze S?u?by Le?nej (stra?nicy le?ni i le?niczowie) na?o?yli w I pó?roczu 212 mandatów karnych, g?ównie za wjazd od lasu na nieoznakowane
drogi le?ne a tak?e za bezprawne korzystanie z lasu (palenie ognisk, biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi, zbiór runa le?nego w niedozwolony sposób). Zanotowano 9 przypadków k?usownictwa i ujawniono 2 sprawców. Za pomoc? broni palnej i wnyków sk?usowano 1 ?ubra, 3 jelenie i 5 saren. Warto?? sk?usowanej zwierzyny wynios?a 22 tys. z?. Stra?nicy zlikwidowali setki urz?dze? k?usowniczych. Na terenie Nadle?nictwa Brzozów znaleziono pot??ny potrzask, którego ?rednica szcz?k wynosi?a 60 cm. Urz?dzenie zrobione by?o domowym sposobem w ku?ni, z zastosowaniem po??cze? nitowych. Wykonano je prawdopodobnie do?? dawno, jednak wci?? mog?o pe?ni? sw? straszn? rol?.
Potrzask wa?y? oko?o 35 kilogramów a jego ca?kowita d?ugo?? wynosi?a prawie 140 cm. Do jego naci?gu potrzebna jest si?a oko?o 70 kilogramów, za?
uderzenie zwolnionych szcz?k mo?e z?ama? nog? cz?owiekowi. Pu?apka s?u?y?a prawdopodobnie do od?owu grubej zwierzyny; jeleni i dzików. Jej konstrukcja nie dawa?a szans nawet nied?wiedziowi.
Uwaga: w niektórych okolicach przemy?lnie zastawiane sid?a i wnyki mog? by? niebezpieczne np. dla grzybiarzy.
Z uwagi na niepokoj?cy wzrost przest?pczo?ci w lasach podj?to przeciwdzia?ania polegaj?ce na intensyfikacji patroli Stra?y Le?nej, rozszerzenia wspó?pracy z Policj? i Pa?stwow? Stra?? ?owieck?, a tak?e wspó?dzia?aniu z lokalnymi spo?eczno?ciami.

tekst E. Marsze?ek - Lasy Krosno
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ RDLP w Kro?nie: VII Regionalne Zawody Drwali – Dynów 2012
+ FESTIWAL KULTUR POGRANICZA KARPACKIE KLIMATY
+ Wkrótce XII Submisja Drewna Cennego Krosno 2011
+ ?WIET(L)NE MIASTO KROSNO
+ Uroczysto?ci 65-lecia powstania WOP odby?y si? w Jasielu
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.752 secs