G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 października 2004 godzina:11.40(Czytań: 1060)
:: Wystawa 50 lat Muzeum w Kro?nie ::
Pó?wiecze dzia?alno?ci to dla ka?dej instytucji czas podsumowa?, ocen i refleksji, a tak?e planów na przysz?o??. 50 lat temu Muzeum w Kro?nie powsta?o dzi?ki staraniom oddanych spo?eczników, dzia?aczy oddzia?u PTTK, którym 22 lipca 1954 r. uda?o si? doprowadzi? do otwarcia placówki. W minionym pó?wieczu muzeum przechodzi?o ró?ne koleje losu, zawsze jednak by?o wielodzia?owe, gromadzi?o, opracowywa?o i eksponowa?o zabytki z zakresu: archeologii, historii regionu, historii sztuki, przemys?u naftowego i szklarskiego na Podkarpaciu. Od 2000 r. nosi nazw? Muzeum Podkarpackie, jego organizatorem jest województwo Podkarpackie, stanowi samorz?dow? instytucj? kultury o charakterze naukowo-badawczym. W 2003 r. zosta?o wpisane do Pa?stwowego Rejestru Muzeów, skupiaj?cego kilkadziesi?t najlepszych placówek muzealnych w Polsce.

Na okoliczno?ciowej wystawie zaprezentowano unikatowe zabytki, wydawnictwa muzealne, plakaty, katalogi i zaproszenia na imprezy organizowane w ci?gu 50-ciu lat dzia?alno?ci placówki. Pokazano pami?tki zwi?zane z lud?mi tworz?cymi muzeum, a tak?e dokumenty z czasów PRL-u, ukazuj?ce realia ówczesnej pracy. Na sesji popularnonaukowej pracownicy Muzeum: Zdzis?aw Gil, Maria Twaróg i Wies?aw Syrek zaprezentowali dzieje budynku Pa?acu Biskupiego, histori? powstawania i dzia?ania muzeum oraz charakter zgromadzonych zbiorów. Dyrektor Jan Gancarski przybli?y? osi?gni?cia naukowo-badawcze, popularyzatorskie, wystawiennicze i wydawnicze Muzeum. Przedstawi? te? ambitne plany na przysz?o??. Licznie zgromadzeni s?uchacze skorzystali z mo?liwo?ci zwiedzenia wszystkich dost?pnych ekspozycji muzealnych. Wieczorem, w nastrojowej scenerii dziedzi?ca Pa?acu Biskupiego, obchody zako?czy? koncert kro?nianki Iwony Konieczkowskiej, obecnie artystki scen krakowskich, zatytu?owany „Chwila ze mn?”.

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Muzeum w Krosnie
Źródło: Informacja nades?ana Autor: Admin

Warto przeczytać:
+ Wystawa Malarstwa w Muzeum w Kro?nie
+ Ogólnopolski Turniej Ta?ca Towarzyskiego - Hala Cmolas
+ Okiem Galileusza, p?dzlem Wyczó?kowskiego, planem Kwiatkowskiego...
+ Toczenie dzbanków w skansenie
+ Imprezy w Przemysle - Wrzesie?
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.722 secs