G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 grudnia 2004 godzina:20.38(Czytań: 2240)
:: Nowa ?cie?ka przyrodniczo-historyczna Iwla - Chyrowa ::
W dniu 27.10.2004 r. w Zespole Szkó? Publicznych w Iwli mia?o miejsce uroczyste otwarcie dydaktycznej ?cie?ki przyrodniczo-historycznej, którego dokona? Marek Górak Burmistrz Gminy Dukla. W otwrciu udzia? wzi?li równie? przedstawiciele Zespo?u Karpackich Parków Krajobrazowych, Kuratorium O?wiaty oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych i Nadle?nictwa.
Zorganizowana na terenie Iwli i Chyrowej ?cie?ka s?u?y zarówno m?odzie?y szkolnej turystom jak i osobom doros?ym, preferuj?cym aktywny wypoczynek po??czony z obserwacj? przyrody i zwiedzaniem interesuj?cych obiektów kultury. Trasa, sk?adaj?ca si? z 12 przystanków, przebiega na d?ugo?ci 3,5 kilometra. Zlokalizowana zosta?a w pobli?u atrakcyjnych obiektów przyrodniczych, historycznych i geomorfologicznych, uznanych za pomniki przyrody i osobliwo?ci flory i fauny.
Trasa ?cie?ki rozpoczyna si? w Iwli sprzed budynku Zespo?u Szkó? Publicznych, przy którym usytuowano równie? tablic? informacyjn? z zaznaczonymi jej atrakcjami. Na pierwszym przystanku zachwycamy si? okaza?ym wi?zem, którego wysoko?? dochodzi do 40 m, dalej ?cie?ka biegnie nad potokiem Iwe?ka, mija kapliczk? z figur? ?w. Jana Nepomucena oraz kapliczk? z rze?b? Trójcy ?wi?tej. Kolejnymi ciekawymi przystankami na tej trasie s?:
okaza?a, 130 letnia lipa szerokolistna, urokliwy zak?tek z 4 metrowym"Wodospadem przy m?ynie", sk?d wchodzimy do lasu mieszanego, w którym mo?emy napotka? wiele ciekawostek przyrodniczych. Tras? ?cie?ki zako?czymy w Chyrowej, przy schronisku "Pod Chyrow?", zwiedzaj?c po drodze zabytkow? cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Boskiej.
Chocia? trasa stanowi od kilku lat miejsce wycieczek klasowych i zaj?? terenowych, opisana zosta?a dopiero w roku bie??cym. Dzi?ki wsparciu finansowemu Burmistrza Gminy Dukla, pomocy merytorycznej ze strony Nadle?nictwa Dukla oraz Zarz?du Zespo?u Karpackich Parków Narodowych, wydany zosta? przewodnik, informator pt. "W cieniu Beskidnika".
Autorki przewodnika sk?adaj? serdeczne podzi?kowania za udzielone wsparcie.
Nale?y mie? nadziej?, ?e malownicze zak?tki Iwli i Chyrowej opisane w przewodniku stana si? bardziej znane i ch?tniej odwiedzane przez turystów zauroczonych pi?knem tej okolicy.

Ma?gorzata Migacz
Eliza Pa?ko
Irena Trebunia
/autorki przewodnika/
Źródło: Dukielski Przegl?d Samorz?dowy Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.627 secs