G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

27 grudnia 2004 godzina:12.54(Czytań: 1479)
:: Nowy produkt turystyczny na Podkarpaciu ::
Wyeksponowanie walorów turystycznych, a przez to uatrakcyjnienie regionu i przyci?gni?cie turystów na pogranicze polsko-ukrai?skie jest celem wytyczenia "Szlaku Naftowego". Ma to by? "produkt turystyczny" unikalny na skal? ?wiatow?.
Transgraniczny szlak po??czy miejsca zwi?zane z narodzinami i histori? przemys?u naftowego. Jego trasa prowadzi? b?dzie przez tereny o wyj?tkowych walorach przyrodniczych i kulturowych, co dodatkowo podniesie jego atrakcyjno??. Wokó? osi szlaku, biegn?cej przez: Jas?o, Krosno, Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne, Sambor, Borys?aw, Drohobycz i Lwów, powstan? lokalne p?tle dla turystyki pieszej i rowerowej.

Na szlaku zostan? wyeksponowane ?lady "gor?czki naftowej", która wybuch?a w Galicji w II po?owie XIX wieku. Wa?nymi elementami b?d? miejsca zwi?zane z dzia?alno?ci? Ignacego ?ukasiewicza. Na trasie szlaku znajd? si? m.in. Muzeum Skansen Przemys?u Naftowego w Bóbrce ko?o Krosna oraz skanseny w Sanoku i w okolicach Borys?awia i Drohobycza, w których zlokalizowano ekspozycje po?wi?cone historii przemys?u naftowego. Oznakowane zostan? tak?e miejsca, gdzie wyst?puj? pojedyncze zabytkowe urz?dzenia naftowe b?d? ich niewielkie grupy.

Inicjatorem wykreowania szlaku jest Starostwo Powiatowe w Kro?nie, a pomys? podchwyci?y samorz?dy lokalne woj. podkarpackiego i obwodu lwowskiego. Pierwsze robocze spotkanie w tej sprawie odby?o si? w kwietniu ubieg?ego roku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorz?dów lokalnych, instytucji zwi?zanych z przemys?em naftowym i lokalnych organizacji turystycznych.

W styczniu i lutym przysz?ego roku zespó? ekspertów opracuje trasy szlaku. W terenie ustawione zostan? tablice z opisem w j?zyku polskim, ukrai?skim i angielskim. Plany zak?adaj? tak?e wydanie folderu w wersji polsko-ukrai?sko-angielskiej w nak?adzie 5 tys. egzemplarzy, filmu promocyjnego w 3 wersjach j?zykowych i przeno?nej planszy obrazuj?cej przebieg szlaku oraz promocj? szlaku w Internecie, na targach turystycznych i w punktach informacji turystycznej. 31 lipca 2005 roku szlak i materia?y promocyjne maj? by? gotowe.

Projekt b?dzie realizowany przez Lokaln? Organizacj? Turystyczn? "Beskid Niski" z siedzib? w Kro?nie, przy wspó?pracy partnerów krajowych (samorz?dy Jas?a, Krosna, Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych) oraz zagranicznych (samorz?dy Sambora, Drohobycza i Borys?awia).

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Damian, dapa0@op.pl
Źródło: Dziennik Polski Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.676 secs