G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 grudnia 2004 godzina:8.28(Czytań: 1033)
:: Konkurs Le?ne fotografie 2004 ::
Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Kro?nie we wspó?pracy z redakcj? Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie” organizuje konkurs fotograficzny pod has?em: „Le?ne fotografie 2004”
Do konkursu mog? zosta? zg?oszone wszelkie prace tematycznie zwi?zane z lasem; pokazuj?ce pi?kno pejza?u, bogactwo ?wiata ro?linnego i zwierz?cego, urod? zabytków, urok grzybobrania lub w?drówek po lesie.
Zasady: Konkurs ma formu?? otwart?, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mog? w nim wzi?? udzia?u osoby profesjonalnie zajmuj?ce si? fotografi?. Nie mo?na nadsy?a? zdj?? wcze?niej publikowanych i nagradzanych.
Jeden uczestnik mo?e zg?osi? co najwy?ej trzy zdj?cia wykonane w dowolnej technice. Rozmiar minimalny: 13 x 18 cm, maksymalny 20 x 30 cm.
Na odwrocie zdj?? nale?y wpisa?: god?o autora, tytu? pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac nale?y za??czy? kart? zg?oszeniow?, podaj?c: imi? i nazwisko, dok?adny adres i nr telefonu kontaktowego, wykaz nades?anych prac. Kart? zg?oszeniow? nale?y umie?ci? w zaklejonej kopercie opatrzonej god?em.
Prace nale?y nades?a? w terminie do 15 stycznia 2005 roku pod adresem organizatora: Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2; z dopiskiem „Le?ne fotografie”.
Rozstrzygni?cia konkursu dokona jury z?o?one z profesjonalnych fotografików w terminie do 31 stycznia 2005 roku. Wyniki zostan? og?oszone na ?amach „Nowego Podkarpacia” i na stronach internetowych RDLP Krosno w przeci?gu 10 dni od daty ostatecznego posiedzenia jury.
Nagrodzone i najciekawsze zdj?cia zostan? wystawione na wystawie pokonkursowej i opublikowane na ?amach „Nowego Podkarpacia” i stronach internetowych RDLP Krosno. O terminie wr?czenia nagród laureaci zostan? powiadomieni osobnym pismem.
Przewiduje si? przyznanie nagród, wyró?nie? i dyplomów

Komisarzem konkursu jest Edward Marsza?ek
Informacje dodatkowe: tel. (013) 43 644 51 w. 317 lub:
informacja@lasy-krosno.com.pl

Uwaga:
• W konkursie nie mog? bra? udzia?u pracownicy biura RDLP w Kro?nie ani redakcji Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”.
• Prace zg?oszone do konkursu nie b?d? odsy?ane. Prawa do nagrodzonych i wyró?nionych zdj?? przechodz? na organizatora.
• Organizator nie b?dzie archiwizowa?, przetwarza? ani w ?aden niezwi?zany z konkursem sposób wykorzystywa? danych osobowych uczestników konkursu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu nale?y do organizatora.
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.626 secs