G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

12 stycznia 2005 godzina:19.27(Czytań: 2609)
:: Jedni pracuj? - inni ?wi?c? - Sprostowanie do artyku?u. ::
G?OS TURYSTÓW Z JAS?A W SPRAWIE CMENTARZA WOJENNEGO NA KAMIENIU NAD JA?LISKAMI

??czenie akcji odnawiania cmentarza na Kamieniu nad Ja?liskami, rozpocz?tej we wrze?niu 2003 roku przez turystów z Jas?a z akcj? PTTK Krosno zainicjowan? wiosn? 2004 roku na cmentarzach I wojny ?wiatowej jest nieporozumieniem. Do wspólnej pracy, z racji przynale?no?ci terytorialnej zaprosili?my na równoprawnych warunkach kolegów turystów z Krosna. Poza jednym wyj?tkiem, spotkali?my si? z odmow? z ich strony.
Prac? na cmentarzu podj?li?my z potrzeby serca i z potrzeby chwili, bo ile? mo?na przygl?da? si? zaro?ni?tym po kolana mogi?om rozgrzebywanym przez poszukiwaczy militariów? Dysponuj?c jedynie skromnymi, w?asnymi ?rodkami, jedyn? nieocenion? pomoc uzyskali?my z Nadle?nictwa Rymanów i Le?nictwa Wola Ni?na w postaci: zgody na prac?, zabezpieczenia materia?ów na ogrodzenie oraz umo?liwienie dojazdu drog? le?n? w pobli?e cmentarza.
Tablica informacyjna na cmentarzu g?osi, ?e zosta? odnowiony przez le?ników i turystów i jest ?wiadectwem ich wspólnej pracy i zaanga?owania. W mi?dzyczasie nie dotar?y do Jas?a informacje od gospodarza terenu, ?wiadcz?ce o niezadowoleniu z naszej pracy. Przypuszczamy, ?e wykonujemy dobr? robot?, skoro inni chc? si? na jej tle fotografowa? i promowa? w mediach. Uchronili?my cmentarz na Kamieniu nad Ja?liskami od zapomnienia i nadal b?dziemy go otacza? opiek?. Prace na nim trwaj? od wrze?nia 2003 roku i w miar? wolnego czasu b?d? kontynuowane równie? w roku bie??cym. Nie jest to nasza jedyna inicjatywa.
Nigdy nie domagali?my si? uznania za nasz? prac? nie traktuj?c jej w kategoriach osi?gni??, bo inicjatywa nasza jest po?wi?ceniem dla sprawy. Radujemy si?, ?e zapocz?tkowana przez nas akcja poprzez swój humanitarny charakter przekroczy?a granic? Zachodniej Galicji.
Grupa nasza przyj??a nazw? Galicyjska Inicjatywa „Nekropolia” (G.I.N.), i nie ?yczymy sobie, aby nasz? dzia?alno?? kojarzono z fonetyczn? z angielska brzmi?c? nazw? alkoholu (D?in), jak nas nazwano w grudniowej publikacji.
Czy fakt po?wi?cenia „naszego” cmentarza w dniu 20.12.2004 roku po raz kolejny, tym razem przez PTTK Krosno w ?wietle fleszy, bez naszego udzia?u mamy poczytywa? jako form? czyjej? nobilitacji dokonanej nasz? prac??
Czy w zakrojonej szeroko akcji PTTK Krosno na cmentarzach z I wojny ?wiatowej zabrak?o obiektu, który mogliby zaprezentowa? i po?wi?ci??
Czemu ma s?u?y? „szum medialny” wokó? cmentarza na Kamieniu, skoro PTTK Krosno nie uczestniczy?o na ?adnym etapie jego porz?dkowania i urz?dzania? Nie tylko wiedza s?ownikowa dowodzi, ?e „praca” poprzedza „?wi?cenie”.
Nie jeste?my osobami anonimowymi, jak zreszt? wynika z tre?ci artyku?u z dnia 22 grudnia ubieg?ego roku, jednak nie trudzono si? powiadomi? nas o zamiarze ponownego po?wi?cenia „naszego” cmentarza, tym razem przez PTTK Krosno.

Tekst ponadto zawiera wiele przek?ama? i nie?cis?o?ci, dlatego rzetelno?? autora publikacji z 22 grudnia 2004 roku pozostaje pod wielkim znakiem zapytania.
Przyj?li?my taka form? sprostowania, staraj?c si? nie wyra?a? dobitniej ponad to, co my?limy i czujemy.

W Nowym Roku ?yczymy turystom z PTTK Krosno w?asnych sukcesów w ratowaniu cmentarzy, autorowi grudniowej publikacji o cmentarzu na Kamieniu nad Ja?liskami korzystania z informacji ?ród?owych, a nam wszystkim spokoju w my?l zasady "Ciszej nad t? mogi??".

Galicyjska Inicjatywa Nekropolia - JAS?O e-mail: ginjaslo@o2.pl
Źródło: Informacja nades?ana Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.731 secs