G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 lutego 2005 godzina:10.24(Czytań: 1968)
:: Józefy - najbardziej presti?owy plebiscyt na Podkarpaciu ::
Wybieramy Cz?owieka Roku 2004
Ju? po raz siódmy rozpoczynamy plebiscyt na Cz?owieka Roku - najwi?kszy i najbardziej presti?owy plebiscyt na Podkarpaciu. Tradycyjnie osoby wytypowane przez redakcje Super Nowo?ci, Radia Rzeszów i Telewizji
Rzeszów oraz naszych Czytelników, S?uchaczy i Widzów zostan? uhonorowane w 3 kategoriach: Osobowo?? Roku, Polityk Roku i Mened?er Roku. Prezentacje kandydatów rozpoczniemy ju? w najbli?szy poniedzia?ek.
Tylko wybitne jednostki, ludzie nieprzeci?tni maj? wp?yw na zmienianie ?wiata. Czy jest to polityk, czy wybitny spo?ecznik lub biznesmen - Cz?owiek Roku odznacza si? cechami wielkiej indywidualno?ci, cho? nie musi to by? osoba stale obecna w mediach. S? przecie? ludzie, którzy trzymaj? si? z dala od ?wiate? reflektorów, a ich dzia?alno?? mo?e zaimponowa? niejednemu.
Kim b?dzie Cz?owiek Roku Polski Po?udniowo-Wschodniej 2004? To niebanalna osobowo??, kto?, kto swym dzia?aniem szczególnie wyró?ni? si? w ubieg?ym roku. Statuetk? "Józefa" otrzyma cz?owiek maj?cy niekwestionowany autorytet, osoba znana, ceniona za profesjonalizm, zapa? i determinacj? w tym, co robi.
Cz?owieka Roku wybieramy w trzech kategoriach: Osobowo?? Roku, Polityk Roku oraz Mened?er Roku. Ka?dy z laureatów otrzyma statuetk? "Józefa" -
najbardziej presti?ow? nagrod? w regionie. Przypomnijmy, ?e w ubieg?ym roku laureatami zostali: w kategorii Mened?er Roku - Zbigniew Góral (dyrektor Zak?adu Produkcji i Dystrybucji Leków Sanofi-Synthelabo z Rzeszowa); Osobowo?? Roku - ksi?dz Andrzej Surowiec, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Jaros?awiu.
Od poniedzia?ku rozpoczynamy na naszych ?amach prezentacj? kandydatów w poszczególnych kategoriach. Sylwetki proponowanych przez nas osób przedstawiane b?d? na antenie Radia Rzeszów oraz w Telewizji Rzeszów. Osoby, które zaproponujemy Pa?stwu, zosta?y wybrane przez redaktorów Super Nowo?ci, Radia Rzeszów i Telewizji Rzeszów. Czekamy te? na Pa?stwa propozycje.

Regulamin konkursu
W ka?dym wydaniu Super Nowo?ci znajdziecie Pa?stwo kupon konkursowy, na którym mo?ecie umie?ci? nazwiska Waszych kandydatów, ludzi, którzy wed?ug Pa?stwa zas?uguj? na wyró?nienie, lub zag?osowa? na osoby przez nas zaproponowane. G?osowa? mog? osoby fizyczne, instytucje, partie polityczne, stowarzyszenia. W ka?dej z kategorii mo?na zag?osowa? na jedn? osob? (g?os na danego kandydata nie mo?e by? oddany w wi?cej ni? w jednej kategorii, np. kandydat na Polityka Roku nie mo?e by? jednocze?nie kandydatem na Osobowo?? Roku czy Mened?era Roku). Je?li w jakiej? kategorii nie mamy swego kandydata, mo?emy zostawi? wolne miejsce na kuponie. Spo?ród nades?anych kuponów wylosujemy atrakcyjne nagrody. Po zapoznaniu si? ze wszystkimi kandydaturami komisja konkursowa z?o?ona z przedstawicieli redakcji Super Nowo?ci, Radia Rzeszów i Telewizji Rzeszów ustali fina?ow? dziewi?tk?, czyli po trzech nominowanych finalistów z ka?dej kategorii.
W drugim etapie Kapitu?a, z?o?ona z osobisto?ci z regionu, a powo?ana przez redakcje Super Nowo?ci, Radia Rzeszów i Telewizji Rzeszów wy?oni zwyci?zców w poszczególnych kategoriach. Fina?owa gala, na której zaprezentuje si? dziewi?ciu finalistów i wybrani zostan? laureaci, odb?dzie si? tradycyjnie 19 marca w Hotelu Rzeszów.
Źródło: Super Nowo?ci Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.624 secs