G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

15 lutego 2005 godzina:8.09(Czytań: 2117)
:: Co znaczy solidarno?? mieszka?ców Bieszczadów ::
Wiadomo?? o tragedii, która 11 lutego br. spotka?a rodziny Rozmys?owiczów i Gozdzieckich z Cisnej lotem b?yskawicy obieg?a ca?e Bieszczady. Wiele osób zacz??o zastanawia? si? w jaki sposób mog? pomóc w czyim? nieszcz??ciu. Pocz?tkowe spontaniczne dzia?ania ró?nych indywidualnych osób w pewien sposób zjednoczy?y bieszczadzkie ?rodowisko. W ci?gu jednego tylko dnia podj?to decyzje o zorganizowaniu dwóch nast?puj?cych po sobie charytatywnych imprez maj?cych na celu zebranie finansowych lub materialnych ?rodków dla poszkodowanych w po?arze rodzin.
W najbli?sz? sobot? w miejscowo?ci Cisna o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii odb?dzie si? otwarcie wystawy malarstwa i rze?by. Dochód ze sprzeda?y dzie? sztuki przeznaczony b?dzie na pomoc w odbudowie domu poszkodowanych. Cie?nia?sk? inicjatyw? koordynuje Dorotka Czarska z Galerii Sztuki w Cisnej oraz zaanga?owani w akcj? arty?ci, a wystawa czynna b?dzie do 27 lutego br.

Drugim wydarzeniem maj?cym na celu niesienie pomocy na rzecz odbudowy „Przystanku Cisna” jest zaplanowany na poniedzia?ek 21 lutego happening w leskiej herbaciarni „Biesy i Czady”. Rozpocznie si? on w godzinach pó?no popo?udniowych (dok?adna godzina rozpocz?cia zostanie podana we wtorek 15 lutego). Dopracowywany jeszcze program wydarzenia b?dzie obejmowa? m.in. wystaw? malarstwa, recytacj? poezji oraz jam session, w którym we?mie udzia? zespó? To?haje. Wg wst?pnych ustale?, wyst?p zespo?u To?haje b?dzie zarejestrowany, a nagrany materia? otrzymaj? w pó?niejszym terminie wszyscy, którzy wezm? udzia? w poniedzia?kowym happeningu przyczyniaj?c si? do zbiórki pieni?dzy.
Je?li tylko pozwol? na to warunki techniczne, wi?ksza cz??? tego wydarzenia b?dzie transmitowana w Internecie w systemie Real Audio b?d? Shoutcast za po?rednictwem serwisu www.bieszczady.pl. Z podobnym apelem o w??czenie si? do tej internetowej inicjatywy zwrócili?my si? do pozosta?ych, bieszczadzkich serwisów internetowych.

Zwracamy si? równie? z pro?b? do przedstawicieli mediów o pomoc w rozpropagowaniu wy?ej opisanych inicjatyw.

Z naszej strony b?dziemy starali si? informowa? o wszystkich zmianach oraz dodatkowych informacjach zwi?zanych z w/w wydarzeniami. Obecni podczas tych obydwu imprez, mamy nadziej?, ?e relacjonuj?c ich przebieg na naszych stronach b?dziemy mogli w jaki? sposób przyczyni? si? poszkodowanym.
Źródło: Informacja nades?ana Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.682 secs