G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

22 lutego 2005 godzina:20.40(Czytań: 1399)
:: Osobisto?ci Podkarpacia - Ks Bronis?aw Markiewicz ::
24 kwietnia w Rzymie odb?dzie si? beatyfikacja s?. bo?ego ks. Bronis?awa Markiewicza. Warto wi?c mo?e przybli?y? t? posta?.

Ks Bronis?aw Markiewicz urodzi? si? 13 lipca 1842 roku w Pruchniku k Jaros?awia jako szóste z jedena?ciorga dzieci Jana i Mari z Gryzieckich do szko?y elementarnej chodzi? w Pruchniku. Gimnazjum uko?czy? w Przemy?lu matur? zda? 23 lipca 1863 roku. Wst?pi? do Seminarium duchownego i w1867 roku zosta? wy?wi?cony. W tym te? roku rozpoczo? prace jako wikariusz w Harcie ko?o Dynowa. Z jego inicjatywy proboszcz wybudowa? kaplice w miejscowo?ciach Szklary, Lipnik, Bachorzec. W 1870 roku zosta? wikariuszem w katedrze przemyskiej. Pracowa? jako kapelan w?ród wi??niów, a nawet chadza? po okolicznych wioskach katechizuj?c dzieci pas?ce krowy. Wraz z biskupem Hirschlerem zorganizowa? komitet ratunkowy do?ywiaj?cy ludzi podczas epidemii cholery. Nast?pnie podj?? studia filozoficzne we Lwowie i Krakowie sk?d zosta? w 1875 roku odwo?any z powodu braku kap?anów do pracy w parafii Ga?, nast?pnie od 1877 pracowa? w parafii B?a?owa. Wybudowa? szpital i za?o?y? spó?dzielni? tkack?. W tym samym czasie wyk?ada? w Przemy?lu teologie pastoraln?. Pos?uszny woli bo?ej wyjecha? do w?och i przez 7 lat by? uczniem ?w. Jana Bosko. Wróci? w 1892 roku aby obj?? parafi? w Miejscu. Zakupi? od dziedzica Miejsca Jana Trzeciaka ziemi? rozpoczynaj?c budow? zak?adu dla sierot. Okoliczna ludno?? pomaga?a t?umnie we wszystkich pracach. Wszyscy w okolicy wiedzieli, ?e jeszcze przed rozpocz?ciem budowy u ksi?dza Bronis?awa na plebani mieszka?y sieroty. Na ?ysej górze wybudowano ko?ció?, klasztor, i zak?ad dla sierot posadzono sady. W zak?adzie uczono m?odzie? z okolic ró?nych zawodów przysposabiaj?c j? do samodzielnego ?ycia. Jeszcze przed II wojna ?wiatowa w zak?adzie uzyska?o gruntowne wykszta?cenie kilka tysi?cy osób wielu wst?pi?o do stanu duchownego. Po wojnie zmieni?y si? czasy ale nie zamieni?a si? dzia?alno?? zak?adu szkolono w zawodach tokarz, ?lusarz, stolarz, kowal, kaletnik, rymarz, introligator, drukarz i inne. Ks. Bronis?aw Markiewicz w 1895 roku doprowadzi? do zmiany nazwy miejscowo?ci z Miejsce na Miejsce Piastowe. Pracowa? tu a? do ?mierci 29 stycznia 1912 roku. w Miejscu Piastowym na wniosek ks. Broni9s?awa Markiewicza zosta?y zatwierdzone Zgromadzenia Ksi??y Michalitów i sióstr Michalitek. Pochowany na cmentarzu parafialnym. Jego proch zosta?y przeniesione 5 maja 1990 roku do ko?cio?a zakonnego

Na podstawie prasy katolickiej i materia?ów w?asnych opracowa?:
Krzysztof Liebchen - Przewodnik Beskidzki PTTK
Źródło: Informacja w?asna Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.614 secs