G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 marca 2005 godzina:8.48(Czytań: 1128)
:: Z historii .... Koniec wielkiej twierdzy ::
Przed 90 laty, w marcowych dniach roku 1915, dobiega? ko?ca dramat 130-tysi?cznej za?ogi Twierdzy Przemy?l. Oblegana ju? po raz drugi przez pot??n? armi? rosyjsk?, n?kana przez mro?n? zim?, choroby i g?ód, rozbita narodowo?ciowymi podzia?ami - z dnia na dzie? traci?a swoj? zdolno?? bojow? i by?a coraz bli?sza kapitulacji.
Pierwsze obl??enie (26 wrzesie?-9 pa?dziernik 1914 r.), zako?czy?o si? kl?sk? 280-tysi?cznej armii rosyjskiej, która straci?a 30-40 tys. zabitych i rannych ?o?nierzy. W miesi?c pó?niej, w kolejnej ofensywie, po okr??eniu Przemy?la w dniu 9 listopada 1914 r., Rosjanie spróbowali ponownie opanowa? przemysk? twierdz? (by?o w niej wówczas 135 tys. ?o?nierzy, 18 tys. cywilów, 2 tys. je?ców i 14,5 tys. koni) i po 137 dniach krwawych walk cel osi?gn?li.

Po uprzednim zniszczeniu wszystkich (ok. 80) fortów, 1000 dzia?, magazynów amunicji i mostów oraz innych elementów infrastruktury obronnej, a tak?e koni (tylko w jedn? noc na polach Hurka, w pobli?u polowego lotniska zabito ich 4,5 tys.) – 22 marca 1915 r. komendant twierdzy gen. Herman Kusmanek podda? j? Rosjanom. Do niewoli dosta?o si? 9 genera?ów i 93 oficerów sztabowych, 2500 oficerów liniowych oraz 117 tys. ?o?nierzy, w tym 28 tys. rannych i ci??ko chorych, g?ównie na choler?. Niewykluczone, ?e poddaniem twierdzy poprzedzonym jej wysadzeniem komendant Kusmanek ubieg? plany spiskowców, g?ównie ?o?nierzy o pochodzeniu s?owia?skim, zamierzaj?cych podda? si? bez walki Rosjanom.

23 kwietnia 1915 r., ruiny zdobytej twierdzy wizytowa? osobi?cie car Miko?aj II, który nast?pnego dnia w obecnym kasynie na ul. Grodzkiej dekorowa? orderami swoich zwyci?skich podw?adnych. Rado?? Rosjan i ich cara nie trwa?a jednak d?ugo, bo ju? na pocz?tku maja w wyniku ofensywy gorlickiej wojska niemiecko-austriackie prze?ama?y front, w po?owie miesi?ca okr??y?y Przemy?l z trzech stron, a 31 maja rozpocz??y trzecie, zaledwie czterodniowe obl??enie miasta. U?ywaj?c do burzenia zniszczonych ju?, ale maj?cych nadal znaczn? warto?? bojow? fortów, Niemcy u?yli ci??kich mo?dzierzy 420 mm (z nimi zdobywali Antwerpi?). Pociski przebijaj?ce betonowe ?ciany o grubo?ci 3,5 m zrobi?y swoje i ju? 2 czerwca armia gen. Brusi?owa wycofa?a si? bez walki.

Pot??na twierdza, budowana w latach 1873-1914 przesz?a do historii jako jedna z trzech (poza Verdun i Ossowcem) nie zdobytych, druga – po Verdun – która broni?a si? najd?u?ej (179 dni) i trzecia – po Verdun i Antwerpii – spo?ród 200 europejskich twierdz I wojny ?wiatowej. Spe?ni?a swoj? rol?, bo skutecznie blokowa?a Rosjanom drog? ku prze??czom karpackim oraz ofensyw? w kierunku Krakowa i na ?l?sk. Gdy upad?a po drugim obl??eniu, zmusi?a Niemców do ?ci?gni?cia znacznych si? z frontu zachodniego, co mia?o istotny wp?yw na losy niemieckiej ofensywy we Francji w 1915 r.

We wrze?niu 1939 roku, w oparciu o relikty umocnie? twierdzy, próbowano organizowa? obron? przed nacieraj?cymi hitlerowcami (m.in. w forcie "Salis Soglio" rozlokowa? si? sztab armii "Ma?opolska" gen. Fabrycego), którzy niebawem znale?li dla dawnych fortów makabryczne przeznaczenie. Na fortach "Lipowica" i "??townia" dokonywano egzekucji cz?onków ruchu oporu, zak?adników oraz ?ydów, a na fortach "Przekopana" i "Nehrybka" pogrzebano kilkadziesi?t tysi?cy je?ców radzieckich, w?oskich i innych narodowo?ci, osadzonych w znajduj?cych si? obok jenieckich stalagach - zabitych lub zmar?ych z powodu chorób, g?odu i wycie?czenia.

Dzi? o losach przemyskiej twierdzy ?wiadcz? nie tylko pozosta?o?ci fortów i muzealne pami?tki, ale te? liczne cmentarze wojenne w mie?cie i jego okolicy, na których spocz??o ponad 100 tys. ?o?nierzy wszystkich armii - ofiar walk o twierdz?. To m.in. za utrzymanie tych nekropolii miasto uhonorowano w 1995 r. Flag? Europy.

?ród?o: Super Nowo?ci
Tekst: Zdzis?aw Besz
Źródło: Super Now?ci Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.711 secs