G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

21 marca 2005 godzina:8.31(Czytań: 1666)
:: Znaleziono martwego or?a bielika w Bykowcach pod Sanokiem ::
Martwy orze? bielik, herbowy ptak Polski, znaleziony zosta? w Bykowcach pod Sanokiem.
W dniu 17 marca, Andrzej Hnat, mieszkaniec Bykowiec, znalaz? martwego drapie?nika na dachu swego gara?u i przekaza? Eligiuszowi Michniowskiemu, in?ynierowi nadzoru w Nadle?nictwie Brzozów. Bielik posiada? widoczne obra?enia na szyi, mog?ce wskazywa?, i? poniós? ?mier? zderzywszy si? z drutami elektrycznymi. Dwa dni wcze?niej widywano go fruwaj?cego nad ??kami wzd?u? Sanu. Na nogach or?a widnia?y dwie obr?czki ornitologiczne wskazuj?ce, ?e zosta? on zaobr?czkowany w Kownie na Litwie (napis na obr?czce: Lituania, Kaunas, 108).
Nadle?niczy Nadle?nictwa Brzozów, Andrzej D?browski, zg?osi? Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody fakt upadku ptaka pozostaj?cego pod ?cis?? ochron?. Obr?czki, stanowi?ce cenne ?ród?o wiedzy o kolejach losu tego osobnika, zostan? przes?ane do Zak?adu Ornitologii PAN w Gda?sku. Nadle?niczy z Brzozowa wyst?pi? te? do Ministra ?rodowiska o zgod? na spreparowanie drapie?nika i umieszczenie w izbie edukacyjnej nadle?nictwa.
Liczebno?? bielika w Polsce w ostatnich latach wzros?a i oceniana jest na oko?o 500 par, podczas gdy w latach 70. ubieg?ego wieku by?o ich nieca?e 100. Ptak ten jednak nie gniazduje w górach, zwi?zany jest raczej z terenami pojezierzy, gdzie znajduje po?ywienie w postaci ryb, które stanowi? oko?o 80% jego menu. Uzupe?nieniem diety s? kaczki krzy?ówki i ?yski, na które poluje z upodobaniem. Na terenie Podkarpacia bielik by? obserwowany jedynie sporadycznie jako ptak zalatuj?cy. Najbli?sze stanowiska l?gowe znajduj? si? na Lubelszczy?nie. Ptaki te zimuj? zazwyczaj w obr?bie swego area?u l?gowego. Osobnik znaleziony w Bykowcach prawdopodobnie przylecia? z Polesia, gdzie zamarzni?te rzeki i jeziora uniemo?liwia?y mu polowanie, za? nad Sanem mia? ?atw? zdobycz w postaci zimuj?cych tu kaczek. Jego obecno?? w okolicach Sanoka, jest tym dziwniejsza, ?e bieliki o tej porze ju? s? zazwyczaj po godach i budowie gniazd i zaczynaj? l?gi.
Doros?y bielik ma d?ugo?? cia?a niespe?na 95 cm, rozpi?to?? skrzyde? od 220 cm (samiec) do 240 (samica) oraz mas? cia?a od 4,5 do 7 kilogramów. Z ?atwo?ci? poluje na du?e karpie i kaczki a w locie potrafi upolowa? g??.
Nadle?nictwo Brzozów przekazuje podzi?kowanie dla pana Andrzeja Hnata, za zg?oszenie faktu znalezienia ptaka z obr?czkami ornitologicznymi. Pozwol? one naukowcom ustali? wiele faktów z ?ycia tego konkretnego osobnika i wykorzysta? je przy planowaniu ochrony gatunkowej.

Tekst i fotografia Ed. Marsza?ek
Na zdj?ciu: Eligiusz Michniowski, in?ynier nadzoru w Nadle?nictwie Brzozów z martwym orlikiem.
Źródło: Lasy Krosno Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.863 secs