G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 marca 2005 godzina:9.32(Czytań: 1110)
:: Najpi?kniejsze zabytki Podkarpacia ::
Trzy zamki i synagoga z Podkarpacia znalaz?y si? w albumie "Najpi?kniejsze zabytki Polski", który ukaza? si? pod patronatem ministra kultury

W albumie nie zabrak?o ?adnego z najs?ynniejszych polskich zabytków - jest ko?ció? Franciszkanów w Krakowie ze s?ynnym witra?em "Bóg Ojciec" Stanis?awa Wyspia?skiego, Zamek Królewski na Wawelu, tysi?cletnia Kopalnia Soli w Wieliczce, ?azienki Królewskie w Warszawie, zamek w Malborku, katedra w Gnie?nie, Dwór Artusa w Gda?sku... - W szeregu tych turystycznych hitów autorzy postawili cztery podkarpackie: zamki w Baranowie Sandomierskim, Krasiczynie i ?a?cucie oraz synagog? w ?a?cucie.

Zdj?cia robili Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus, a opisywa? je Adam Dylewski. Autorzy przemierzyli tysi?ce kilometrów, by móg? powsta? ten album. Jak mówi?, by odnale?? i opisa? miejsca zas?uguj?ce na to okre?lenie. Starali si? wyj?? poza najcz??ciej prezentowany kanon, dlatego w albumie znalaz?o si? wiele budowli nieumieszczanych dot?d w tego rodzaju wydawnictwach. "To zaproszenie do wspólnego odkrywania zapomnianych niekiedy miejsc naszego kraju, w których czekaj? obiekty o wielkiej warto?ci historycznej, artystycznej czy estetycznej" - napisali we wst?pie twórcy albumu.

Autorzy nie tylko zrobili przepi?kne fotografie obiektów, ale te? ciekawie, nie szcz?dz?c anegdot, opowiedzieli o ich historii, walorach architektonicznych i artystycznych.

Album przygotowa?o wydawnictwo ?wiat Ksi??ki.

Ciekawostki z albumu

Zamek Leszczy?skich w Baranowie Sandomierskim

Renesansowo-barokowa budowla zwana Ma?ym Wawelem. „To jedna z najbardziej urokliwych rezydencji szlacheckich w Polsce” - pisze Adam Dylewski. Pierwszy dwór obronny zbudowali jakoby je?cy pomorscy. Po II wojnie ?wiatowej zamek otoczy?a s?awa ulubionego miejsca PRL-owskiego premiera Józefa Cyrankiewicza, który przyje?d?a? tu wraz z ?on?, aktork? Nin? Andrycz. „Cyrankiewicz s?yn?cy z upodobania do szybkiej jazdy samochodem, lubi? podczas podró?y do Baranowa »urywa? si? « p?dz?cej za nim ochronie. Zamek wyst?pi? te? w filmie, jako sceneria serialu »Czarne chmury «”.

Zamek Krasickich w Krasiczynie

"Nawet twierdza mo?e by? pi?kna" - pisze autor. Po przebudowie na pocz?tku XVII w. zamek spe?nia? najwy?sze standardy tak rezydencjonalne, jak i obronne. Wedle legendy wykopano fundamenty tak g??bokie jak wysokie planowano mury. By?a to jedna z najwspanialszych rezydencji w ówczesnej Polsce, zaszczycona nawet wizyt? króla Zygmunta III Wazy. Zas?ug? rodu Sapiehów, kolejnych w?a?cicieli Krasiczyna, by?o za?o?enie parku, do którego sprowadzano cenne sadzonki. Park ten stanowi? kronik? rodu - na cze?? ka?dego niemowl?cia p?ci m?skiej sadzono d?b, natomiast dziewczynki upami?tniano lip?.

Synagoga w ?a?cucie

"Synagoga w ?a?cucie to jeden z najwspanialszych zabytków ?ydowskich w Polsce. Jedyna w kraju bó?nica o tak znakomicie zachowanych zdobieniach - czytamy w albumie. Zosta?a uratowana przed Niemcami przez w?a?ciciela zamku ?a?cuckiego Alfreda Potockiego w ostatniej dos?ownie chwili, gdy wzniecono ju? po?ar.

Zamek Potockich w ?a?cucie

"Rodowa siedziba Potockich przez wielu uwa?ana jest za najbardziej eleganck? z polskich rezydencji. To jedna z najbardziej znanych rezydencji w kraju, niemal symbol zamku w polskiej turystyce". Dzieje zamku si?gaj? czasów os?awionego Stanis?awa Stadnickiego "diab?a ?a?cuckiego", który mieszka? w starym zamku. W 1608 r. w jednym z zatargów starosta le?ajski spali? stary zamek, a synowie Stadnickiego ("diabl?ta") wznie?li now? siedzib? w miejscu obecnego zamku. Stanis?aw Lubomirski przej?? go 20 lat pó?niej za d?ugi i przebudowa? w pallazzo in fortezza. W 1655 r. za?oga zamku odmówi?a poddania si? Szwedom, którzy odst?pili na widok pot??nych fortyfikacji. W 1657 r. ?a?cut zaatakowa?y wojska siedmiogrodzkie Jerzego Rakoczego, tak?e bez powodzenia. W ten sposób ?a?cut sta? si? jednym z niewielu miejsc w Polsce, które da?y odpór naje?d?com, co wi?cej - powstawa?y tu plany kontrofensywy. Do niez?omnego ogniska oporu przyby? w 1656 r. ze ?l?ska król Jan Kazimierz.

W XX wieku ?a?cut s?yn?? jako "wspania?a rezydencja", odwiedzali j? wa?ni go?cie, m.in. minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop, których przyjmowa? tu dzi?ki ?yczliwo?ci w?a?cicieli rz?d polski.

Zbiory ?a?cuckie do dzi? robi? wra?enie, cho? kilkaset skrzy? z najcenniejszymi eksponatami ostatni ordynat wywióz? w 1944 r. z obawy przed Armi? Czerwon? do Wiednia i nigdy ju? tu nie powróci?y. W ?a?cuckim zamku kr?cono kilka znanych filmów, m.in. "Tr?dowat?" i "Hrabin? Cosel".
Źródło: Gazeta Wyborcza Autor: andrzej
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.622 secs