G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

30 marca 2005 godzina:11.59(Czytań: 1868)
:: Przyb?dzie lasów na Podkarpaciu ::
W roku ubieg?ym w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lasy Pa?stwowe by?y ustawowo zobowi?zane do wykonania planów zalesie? gruntów rolnych, nale??cych do osób prywatnych. Nadle?nictwa podleg?e Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie sporz?dzi?y a? 233 takie plany. Prócz cz??ci ogólnej obejmuj? one szczegó?owy opis przeprowadzenia prac zalesieniowych ??cznie ze sk?adem gatunkowym, sposobem sadzenia oraz rozmieszczeniem gatunków sadzonek a tak?e wskazania, co do pó?niejszej piel?gnacji i ochrony upraw. Plany zawieraj? te? wyliczenie kosztów zalesienia gruntu w oparciu o dane przygotowane przez Ministra ?rodowiska. Otrzymana dotacja bud?etowa na wykonanie planów wynios?a 100 tys. z?. ??czna powierzchnia obj?ta tymi planami to 616 ha. Teraz wszystko spoczywa w r?kach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która otrzyma?a akredytacj? dysponenta ?rodków unijnych na zalesienia.
Rolnicy, którzy otrzymali decyzj? o przyznaniu ?rodków na zalesienia winni w najbli?szym czasie nawi?za? kontakt z miejscowymi nadle?nictwami, celem ustalenia mo?liwo?ci zaopatrzenia w sadzonki odpowiednich gatunków drzew, zgodnie z zatwierdzonymi planami zalesie?.

W ubieg?ym roku Lasy Pa?stwowe zalesi?y 268 ha gruntów porolnych na terenach b?d?cych w?asno?ci? Skarbu Pa?stwa. By?o to dok?adnie 100% planowanej wielko?ci. Z tego 233 ha zalesiono za pieni?dze pochodz?ce z dotacji bud?etu pa?stwa w wysoko?ci 800 tysi?cy z?, natomiast koszty zalesienia 35 ha pokryte zosta?y ze ?rodków funduszu le?nego. Fundusz le?ny wspomóg? te? zalesienia gruntów niestanowi?cych w?asno?ci Skarbu Pa?stwa na powierzchni 178 ha za kwot? 547 tys. z?.

Tekst: Ed. Marsza?ek
Źródło: Lasy Krosno Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.625 secs