G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

31 marca 2005 godzina:11.21(Czytań: 1495)
:: Konkurs fotograficzny pt. Ulica 3-go Maja w Rzeszowie ::
Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa zapraszaj? wszystkich fotografuj?cych do udzia?u w pierwszej edycji konkursu fotograficznego pt. „Ulica 3-go Maja, Rzeszów”. Celem konkursu jest konfrontacja autorskich, fotograficznych wypowiedzi na temat:
- wizerunku ulicy 3-go Maja i zachodz?cych na niej zmian
- ukazanie zdj?? dokumentuj?cych wszystkie wydarzenia, które mia?y miejsce na ulicy 3-go Maja w przesz?o?ci
W konkursie mog? wzi?? udzia? wszyscy fotografuj?cy, niezale?nie od wieku i profesji.

Jury dokona oceny zdj?? w trzech kategoriach wiekowych:
I - autorzy do lat 15
II - autorzy od 16 do 20 lat
III - autorzy powy?ej 20 lat.

Ka?dy autor mo?e nades?a? do 10 prac w dwóch dzia?ach:
A - zdj?cia pojedyncze
B - zestawy wielozdj?ciowe (ilo?? zdj?? w jednym zestawie nie mo?e przekracza? 5 sztuk).

Zestawy wielozdj?ciowe b?d? traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyra?nego ich oznakowania. Technika prac dowolna. Format preferowany 30x40 cm. W kategorii I nie mniejszy ni? 15x20 cm, w kategorii II i III nie mniejszy ni? 20x30 cm. Udzia? w konkursie jest bezp?atny. Organizatorzy konkursu przewiduj? atrakcyjne nagrody. Uroczyste wr?czenie nagród odb?dzie si? podczas wernisa?u wystawy w dniu 15 maja 2005 r. z okazji „?wi?ta Ulicy 3-go Maja”. Prace nale?y sk?ada? do 30 kwietnia 2005 r., w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Rzeszów ul. 3-go Maja 9 w godzinach pracy Galerii: poniedzia?ek - od 12.00 do 20.00, od wtorku do pi?tku - od 9.00 do 17.00, telefon (17) 8532445.
Komisarz konkursu: Bogdan Szczupaj udziela wszelkich dodatkowych informacji.

REGULAMIN
Cel konkursu:
Celem konkursu jest konfrontacja autorskich, fotograficznych wypowiedzi na temat:
- wizerunku ulicy 3-go Maja i zachodz?cych zmian
- ukazanie zdj?? dokumentuj?cych wszystkie wydarzenia, które mia?y miejsce na ulicy 3-go Maja w przesz?o?ci

Warunki udzia?u:
1. W konkursie mog? wzi?? udzia? wszyscy fotografuj?cy, niezale?nie od wieku i profesji.
2. Jury dokona oceny zdj?? w trzech kategoriach wiekowych:
I - autorzy do lat 15
II - autorzy od 16 do 20 lat
III - autorzy powy?ej 20 lat.
3. Ka?dy autor mo?e nades?a? do 10 prac w dwóch dzia?ach:
A - zdj?cia pojedyncze
B - zestawy wielozdj?ciowe (ilo?? zdj?? w jednym zestawie nie mo?e przekracza? 5 sztuk).
4. Zestawy wielozdj?ciowe b?d? traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyra?nego ich oznakowania.
5. Technika prac dowolna.
6. Format preferowany 30x40 cm. W kategorii I nie mniejszy ni? 15x20 cm, w kategorii II i III nie mniejszy ni? 20x30 cm.
7. Udzia? w konkursie jest bezp?atny.

Obowi?zki autorów:
1. Ka?de zdj?cie nale?y dok?adnie opisa? na odwrocie podaj?c; numer kolejny zgodny z kart? zg?oszenia, tytu? pracy, imi? i nazwisko, wiek, dok?adny adres zamieszkania.
2. Na zdj?ciach tworz?cych zestaw nale?y dok?adnie poda? pozycj? alfabetyczn? przy numerze pracy i schemat uk?adu zdj??.
3. Do prac nale?y do??czy? kart? zg?oszenia ze spisem prac.
4. Prace naklejone i oprawione nie b?d? brane pod uwag? podczas obrad Jury.
5. Prace nagrodzone pozostan? w archiwum Galerii Fotografii.
6. Prace wraz z kart? zg?oszenia nale?y dostarczy? osobi?cie lub przes?a? listem poleconym w usztywnionym opakowaniu na adres Galerii Fotografii.

Nagrody:
1. Organizatorzy konkursu przewiduj? atrakcyjne nagrody.
2. Uroczyste wr?czenie nagród odb?dzie si? podczas wernisa?u wystawy w dniu 15 maja 2005 r. z okazji „?wi?ta Ulicy 3-go Maja”.
3. Szczegó?owego podzia?u nagród dokona Jury konkursu.

Prawa i obowi?zki organizatorów:
1. Nades?ane prace b?d? traktowane z najwi?ksz? dba?o?ci? jednak organizatorzy nie bior? odpowiedzialno?ci za ewentualne ich zagini?cie lub uszkodzenie w transporcie pocztowym.
2. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do bezp?atnej reprodukcji prac w katalogu, prasie i TV do celów propagandowych.
3. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo prezentowania wystawy pokonkursowej w innych o?rodkach.
4. Organizatorzy maj? prawo wy??czenia spod obrad Jury prac nie spe?niaj?cych warunków niniejszego regulaminu.
5. Ka?dy autor zostanie powiadomiony o werdykcie Jury, oraz o dok?adnym terminie wernisa?u wystawy pokonkursowej.
6. Nades?anie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Terminy:
Nades?anie prac: do 30 kwietnia 2005 r.
Obrady Jury: maj 2005 r.
Ekspozycja wystawy: maj 2005 r.
Zwrot prac: do grudnia 2005 r. w siedzibie Galerii Fotografii, Rzeszów, ul. 3-go Maja 9.

Adres do korespondencji:
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
ul. 3-go Maja 9
35 030 Rzeszów

Godziny pracy:
Poniedzia?ek: od 12.00 do 20.00
Od wtorku do pi?tku: od 9.00 do 17.00
Telefon (17) 8532445.

Komisarz konkursu: Bogdan Szczupaj udziela wszelkich dodatkowych informacji w godzinach pracy Galerii.
Źródło: Miasto Rzeszów Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.645 secs