G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 kwietnia 2005 godzina:14.48(Czytań: 1501)
:: ?o?nierze II wojny ?wiatowej - wystawa w Muzeum Regionalnym w Ja?le ::
Z okazji 60 rocznicy zako?czenia II wojny ?wiatowej Muzeum Regionalne w Ja?le i Ko?o Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Ja?le przygotowali pod takim tytu?em wystaw?.

Dnia 1 wrze?nia 1939 r. Niemcy hitlerowskie napad?y na Polsk? bez wypowiedzenia wojny. Po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Wielk? Brytani? i Francj? w dniu 3 wrze?nia konflikt ten przerodzi? si? w II wojn? ?wiatow?. Polska, która przyj??a na siebie jako pierwsza uderzenie niemieckiej machiny wojennej od pocz?tku dzia?a? znalaz?a si? w niekorzystnej sytuacji militarnej.

W maju 1940 r. polskie okr?ty wojenne bra?y udzia? w walkach o Narwik. Na pok?adzie ORP B?yskawica walczy? pochodz?cy z Jas?a marynarz Wincenty Cygan. Na wystawie mo?emy podziwia? jego mundur galowy, odznaczenia i rzeczy osobiste, które przekaza? w formie daru Muzeum Regionalnemu w Ja?le.

Piloci wzi?li udzia? w Bitwie o Angli? przyczyniaj?c si? w znacznym stopniu do zwyci?stwa nad lotnictwem niemieckim. W ich gronie nie zabrak?o równie? mieszka?ców Jas?a i okolic. Na wystawie zosta?y zaprezentowane pami?tki po Zygmuncie Bauerku, który jako pilot walczy? w Anglii, a zgin?? w katastrofie lotniczej ju? po zako?czeniu wojny. Prezentowany jest równie? fragment skrzyd?a bombowca Liberator. Rozbi? si? on w okolicach Jas?a podczas II wojny ?wiatowej nios?c pomoc dla ruchu oporu.

Na wystawie mo?na obejrze? mi?dzy innymi rekonstrukcje munduru ?o?nierza z Dywizji Strzelców Karpackich. Dywizja ta wzi??a aktywny udzia? w walkach w Italii. Na ekspozycji zaprezentowany zosta? kompletny mudur podpu?kownika i porucznika 1 Dywizji Pancernej oraz bluza plutonowego Edwarda Dobosza. Edward Dobosz po wojnie zamieszka? w Ja?le.

Znacz?c? cz??? ekspozycji umundurowania i ekwipunku ?o?nierskiego z zakresu II wojny ?wiatowej, nale??cego do ró?nych armii, uzupe?niaj? eksponaty z zakresu falerystyki. S? w?ród nich ordery i odznaczenia, odznaki pu?kowe, odznaki pami?tkowe oraz odznaki identyfikacyjne, g?ównie w postaci naszywek. Dominuj? w?ród nich eksponaty dotycz?ce Wojska Polskiego, a t?em dla nich s? odznaczenia i odznaki innych armii, g?ównie brytyjskiej i jej sojuszników, a tak?e francuskie, rosyjskie i niemieckie.

Nie sposób pomin?? wk?adu numizmatyków jasielskich w zorganizowanie wystawy. Udost?pnili oni ze swych prywatnych kolekcji monety okoliczno?ciowe jakie ukaza?y si? w Polsce po wojnie, a tematycznie zwi?zane s? z walk? naszego narodu o niepodleg?o??. Na szczególn? uwag? zas?uguj? srebrne monety z wizerunkami naczelnych dowódców i upami?tniaj?ce najwa?niejsze bitwy. Uzupe?nieniem tej kolekcji s? mennicze medale okoliczno?ciowe.

- Wystawa cieszy si? du?ym zainteresowaniem w?ród m?odzie?y - powiedzia? Mariusz ?wi?tek, pracownik muzeum - Jest to napewno ciekawa ekspozycja. Wspó?czesna m?odzie? bardziej interesuje si? histori? ni? sztuk?. Nasza poprzednia wystawa po?wi?cona Ignacemu Pinkasowi by?a przez to mniej atrakcyjna dla m?odych Ja?lan.

Wystawa jest czynna codziennie w Muzeum Regionalnym przy ulicy Kadyiego 11 w Ja?le. Od poniedzia?ku do soboty wst?p jest p?atny (2 z?ote od osoby indywidualnej, 10 z?otych od grupy, przewodnik 5 z?otych), za? w niedziele wst?p jest bezp?atny. Wystawa b?dzie czynna w kwietniu i czerwcu 2005 r.

(Opracowano na podstawie materia?ów promocyjnych muzeum).
Źródło: Informacja w?asna - eJaslo.pl Autor: andrzej

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.632 secs