G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 kwietnia 2005 godzina:20.27(Czytań: 1565)
:: Klasztor w Le?ajsku na elitarnej li?cie ::
Klasztor oo. Bernardynów w Le?ajsku jest pierwszym na Podkarpaciu Pomnikiem Historii. Ten presti?owy tytu? nada? zabytkowej budowli prezydent Aleksander Kwa?niewski. Na List? Pomników Historii wpisanych jest tylko 28 obiektów. Le?ajski klasztor otrzymuj?c to zaszczytne miano znalaz? si? w znakomitym towarzystwie najwa?niejszych polskich zabytków, m.in. kopalni soli w Wieliczce, historycznego zespo?u miasta Krakowa, zamku w Malborku, katedry w Gnie?nie, historycznych centrów Wroc?awia i Zamo?cia. O wpisaniu zabytku na list? decyduje prezydent RP na wniosek ministra kultury. - Klasztor w Le?ajsku to zabytek o wyj?tkowej warto?ci. My?l?, ?e ogromne znaczenie mia? fakt, ?e wszystkie skarby Le?ajska: 20 o?tarzy, jedne z najpi?kniejszych w Polsce inkrustowanych stalli, XVIII-wieczne polichromie, s?ynne organy - s? autentyczne - mówi Zbigniew Jucha, szef Delegatury S?u?by Ochrony Zabytków w Rzeszowie.

Co to oznacza dla Le?ajska? Przede wszystkim s?aw?: specjalne oznaczenie na mapach i zapewnione miejsce w albumach, ksi??kach i przewodnikach dla turystów. I - co nie mniej wa?ne - daje mocny argument w walce o pozyskanie pieni?dzy na ochron? zabytku, a to oznacza wi?ksze szanse na dotacje z bud?etu pa?stwa i z Unii Europejskiej. Wpisanie na list? najcenniejszych zabytków, narodowych pere?ek, to jak dla firmy znak jako?ci czy certyfikat. Nikt nie odwa?y si? zakwestionowa? takiego tytu?u.

- Ma ogromne znaczenie dla ca?ego Podkarpacia, bo to pierwszy wyró?niony w ten sposób zabytek z naszego regionu - cieszy si? Jucha. Przewiduje, ?e zaistnienie Le?ajska na li?cie b?dzie mia?o powa?ne konsekwencje. - To sygna? dla miejscowych, ?e mamy tu naprawd? cenny obiekt, którym mo?emy si? pochwali?, a przede wszystkim - dla turystów z Polski i zagranicy. Mo?emy si? spodziewa? wi?kszego ruchu turystycznego - wyja?nia szef delegatury SOZ.

Starostwo powiatowe w Le?ajsku ju? z?o?y?o wniosek o pieni?dze unijne na remont zabytkowych murów obronnych klasztoru. Czeka teraz na jego rozpatrzenie. Zdaniem Juchy tytu? Pomnika Historii dla le?ajskiego klasztoru pomo?e w tych staraniach. - Prace konserwatorskie w klasztorze trwa?y 20 lat. W bazylice zosta?y ju? zako?czone, ale potrzeba jeszcze pieni?dzy na ratowanie murów, a tak?e odkrycie drewnianych portali, które s? pokryte ozdobn? polichromi?. Pi?kna barokowa dekoracja zosta?a zamalowana przed wojn? br?zow? farb?. Konserwatorzy ods?aniaj? 3-4 malowid?a rocznie, a jest ich ponad 40 - mówi Zbigniew Jucha.

- Tytu? Pomnika Historycznego podniesie rang? nie tylko obiektu, ale i naszego miasta w Polsce - uwa?a Tadeusz Tr?bacz, burmistrz Le?ajska, który ju? czeka na turystów. Chce odremontowa? stoj?c? przy ratuszu wie?? ko?cieln? i na parterze urz?dzi? biuro obs?ugi turystycznej. Jego zdaniem Le?ajsk jest przygotowany na masowe odwiedziny. Przy sanktuarium w Le?ajsku nowy Dom Pielgrzyma oferuje ponad 100 miejsc noclegowych, w mie?cie s? te? dwa hotele. Burmistrz chcia?by ofert? skierowa? nie tylko do turystów przyje?d?aj?cych do bazyliki, ale tak?e do odwiedzaj?cych co roku grób Elimelecha chasydów. - To kilkana?cie tysi?cy osób rocznie. Chcemy przygotowa? dla nich jakie? pami?tki. Bo poza tym s? samowystarczalni, nawet wod? przywo?? ze sob? - mówi burmistrz.

Jak zapowiada Zbigniew Jucha: - Le?ajsk to pierwszy krok w zaistnieniu Podkarpacia na mapie najwa?niejszych zabytków polskich. Dwa miesi?ce temu Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum-Zamku w ?a?cucie, z?o?y? do ministerstwa wniosek o wpisanie powierzonego mu obiektu na List? Pomników Historii. W pó?niejszym czasie by? mo?e zaczniemy stara? si? o miejsce na li?cie dla zamku w Krasiczynie.
Źródło: Gazeta w Rzeszowie Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.680 secs