G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 maja 2005 godzina:9.56(Czytań: 1277)
:: Cennik op?at w Bieszczadzkim Parku Narodowym w sezonie turystycznym 2005 ::
Przedstawiamy Pa?stwu cennik op?at za udost?pnienie dla turystów obszarów i obiektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz za ?wiadczenie us?ug z zakresu edukacji i rekreacji. Cennik poni?szy obowi?zuje od 29.04.2005 r. Op?aty stanowi? integraln? cz??? Regulaminu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, którego aktualn? wersj? znajd? Pa?stwo w dziale: http://www.Parki.ePodkarpacie.com. Informujemy, ?e wp?ywy z dzia?alno?ci turystycznej przeznaczone s? na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochron? przyrody a podane ceny zwieraj? podatek VAT.

I. Op?aty za wst?p na szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
1. Wst?p na szlaki turystyczne od 29.04.2005r do 31.10.2005r – op?ata za 1 dzie?:
- normalna - 4,00 z?
- ulgowa - 2,00 z?
Karnety w okresie 29.04.05 – 31.10.05 (karnet wa?ny 14 dni- na 4 wej?cia).
- normalne 4-dniowe - 12,00 z?
- ulgowe 4-dniowe - 6,00 z?
Do op?at i karnetów ulgowych za wst?p na szlaki turystyczne Parku, za okazaniem wa?nej legitymacji uprawnieni s?:
- uczniowie szkó? i studenci (do lat 26), emeryci i renci?ci, osoby niepe?nosprawne, ?o?nierze s?u?by czynnej;
Z op?at zwolnione s?:
- dzieci w wieku do 7 lat;
- osoby, które posiadaj? zezwolenie Dyrektora Parku Narodowego na prowadzenie bada? naukowych w zakresie ochrony przyrody;
- uczniowie szkó? i studenci odbywaj?cy zaj?cia dydaktyczne w BdPN w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
- mieszka?cy gmin po?o?onych w granicach parku narodowego (Lutowiska, Cisna i Czarna);
- przewodnicy posiadaj?cy licencj? Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
2. Op?aty za fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach komercyjnych i handlowych
- op?ata dzienna wynosi - 50,00 z?.
II. Edukacja Ekologiczna.
O?rodek Naukowo - Dydaktyczny i Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych.
1. Op?ata za zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych:
- osoby doros?e - 5,00 z?,
- m?odzie? szkolna, studenci (do lat 26), emeryci i renci?ci - 3,00 z?
- dzieci do lat 7, uczniowie szkó? specjalnych, dzieci z domów dziecka, opiekunowie grup szkolnych, przewodnicy turystyczni, uczestnicz?cy w zaj?ciach, pracownicy parków narodowych – bezp?atnie,
1 a . Grupy zwiedzaj? Muzeum pod opiek? pracowników edukacyjnych –20,00 z? od grupy do 20 osób (niezale?nie od biletów wst?pu).
O?rodek Informacyjno-Edukacyjny w Lutowiskach:
2. Zwiedzanie O?rodka Informacyjno – Edukacyjnego - (wystawy czasowe, galeria) – bezp?atnie.
III. Op?aty ?wiadczone na rzecz Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego BdPN w Wo?osatem oraz w stanicach: Ustrzyki Górne, Tarnawa, Wetlina, Kamping „Górna Wetlinka” i w Suchych Rzekach.
Wst?p na trasy konne:
1. Nauka jazdy, jazda na krytej uje?d?alni, na padoku - 25,00 z?/ 1 godz. od osoby.
- przeja?d?ka konna na krytej uje?d?alni do 15 minut – 6,00 z?
- jazda w terenie grupami pod opiek? instruktora BdPN (grupa 5-10 osób, termin jazdy lub trasa rajdu do uzgodnienia) 25,00 z?/ 1 godz. od osoby,
- przeja?d?ka bryczk? - 75,00 z?/ 1 godz. za bryczk? (ka?da nast?pna godz. 50,00 z?).
- jazda saniami -75,00z?/1 godz. za sanie (ka?da nast?pna godz. 50,00 z?).
2. Wst?p na trasy konne Bieszczadzkiego Parku Narodowego ko?mi nie nale??cymi do BdPN, oraz wydzier?awionymi z BdPN:
- 10,00 z?/1 dzie? za konia oraz op?ata za wst?p do Parku od je?d?ca.
- pobyt koni w obiektach turystyki konnej BdPN wraz z pasz? (równie? w czasie rajdu) – 10,00 z?/1 doba

Wysoko?? op?at mo?e ulec zmianie w drodze zarz?dzenia Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dodatkowych informacji nt. op?at obowi?zuj?cych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego udziela:
Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego
38-714 Ustrzyki Górne 19, tel/fax. 013 461 06 50, 461 06 10 , e-mail: bdpn@wp.pl
O?rodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN w Ustrzykach Dolnych ul. Be?ska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 013 461-10-91, tel./ fax. 461 30 62, e-mail: edukacja@bdpn-ond.pl
O?rodek Informacyjno-Edukacyjny BdPN w Lutowiskach
38-713 Lutowiska 2, tel. 013 461 03 50, tel./ fax. 013 461 03 51, e-mail: oie@oie.bdpn.pl
Źródło: Informacja nades?ana Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.611 secs