G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

12 maja 2005 godzina:0.07(Czytań: 2240)
:: ?wi?to ul. Pa?skiej 3-go Maja w Rzeszowie ::
Ks. Biskup Kazimierz Górny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa zapraszaj? na ?WI?TO NA PA?SKIEJ CZYLI ULICY 3-GO MAJA, które odb?dzie si? w Rzeszowie 15 maja 2005 r., od godz. 10.00 - 23.30. W programie m.in.: o godzinie 12.15 Uroczysta Msza ?wi?ta z udzia?em: Chóru Katedralnego "Pueri Cantores Resovienses" pod dyrekcj? Urszuli Jecze? - Biskupskiej i Dziewcz?cej Orkiestry D?tej VI Liceum Ogólnokszta?c?cego i Wojewódzkiego Domu Kultury pod dyrekcj? Bronis?awa Borciucha. Program przewidje wiele atrakcji w ró?nych punktach centrum Rzeszowa:
Scena przy Wie?y Farnej
Prowadzenie: El?bieta Lewicka, Marek Czarnota
godz. 13.45 - Oficjalne otwarcie imprezy przez Prezydenta Miasta Rzeszowa
Koncert Dziewcz?cej Orkiestry D?tej VI Liceum Ogólnokszta?c?cego i Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Orkiestry Sza?amaistek i Ma?oretek Wojewódzkiego Domu Kultury oraz II Liceum Ogólnokszta?c?cego
godz. 16.00 - Koncert Orkiestr D?tych
- Orkiestra Garnizonowa Rzeszów
- Orkiestra Kolejowa Towarzystwa Mi?o?ników Kolejowej Orkiestry D?tej "Pantograf"
- Orkiestra Zak?adowa WSK - PZL Rzeszów
godz. 17.45 - "Polonez na Pa?skiej"
godz. 18.45 - 19.30 - Koncert - Alek Berkowicz z zespo?em w programie "?wiat pi?kny jest!"
godz. 20.30 - Oratorium "Wo?a Nas Pan" Muzyka: W?odzimierz Korcz S?owa: Ernest Bryll, Soli?ci: Alicja Majewska, Dorota Osi?ska, Ewa Uryga, Marek
Ba?ata, Zbigniew Wodecki, Jacek Wójcicki, W?odzimierz Korcz - fortepian, Stanis?aw Domarski - saksofon
Strzy?owski Chór Kameralny
Zespó? Wokalny Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przygotowanie chóru - Grzegorz Oliwa
Orkiestra Kameralna Filharmonii Rzeszowskiej
Dyrygent - Robert Na?ciszewski

Scena "Kawiarni BWA" przy NBP
Prowadzenie: Barbara Tajchman, ?ukasz Rusin
godz. 14.00 - Koncert w wykonaniu uczniów Zespo?u Szkó? Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
godz. 14.45 - Koncert w wykonaniu uczniów Prywatnej Szko?y
Muzycznej I stopnia w Trzebownisku
godz. 15.15 - Koncert Chóru Akademickiego WSIiZ
godz. 15.30 - Wyst?p zespo?u Chearliders - V Liceum
Ogólnokszta?c?ce
godz. 15.45 - Program artystyczny wokalistów M?odzie?owego Domu
Kultury
godz. 16.15 - Koncert w wykonaniu uczniów Pa?stwowego Ogniska
Muzycznego w Rzeszowie
godz. 16.45 - Koncert zespo?u wiolonczelistek "CELLOS SESSION" -
MDK Rzeszów
Hejna? rzeszowski
godz. 17.00 - Og?oszenie wyników konkursu fotograficznego "Ulica
3-go Maja, Rzeszów", wr?czenie nagród przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i
sponsorów. Koncert Podkarpackiego Kwintetu Akordeonowego - Uniwersytet
Rzeszowski
godz. 18.00 - Prezentacja dramatu Wiliama Szekspira "Romeo i
Julia" - uczniowie V Liceum Ogólnokszta?c?cego
godz. 18.30 - Koncert Zespo?u "Klang" - Stowarzyszenie
Przyjació? Harcerskich Dru?yn Wodnych
godz. 19.00 - Koncert w wykonaniu uczniów Centrum Sztuki
Wokalnej
godz. 19.30 - Taniec hinduski w wykonaniu DAMAYANTI
godz. 19.45 - W?adek Serafin z zespo?em - koncert poezji
?piewanej
godz. 20.15 - Pokaz tradycyjnych sztuk walki Kung - Fu - Polskie
Towarzystwo Chow - Gar Kung - Fu dzia?aj?ce przy V LO

Scena przy Polskim Radiu Rzeszów

Prowadzenie: El?bieta Lewicka, Waldemar Wywrocki

godz. 14.00 - Zespó? Wokalny "Niegrzeczne Dziewczyny" Zespó?
Ta?ca Nowoczesnego - Osiedlowy Dom Kultury "Pobitno"
godz. 14.15 - Zespó? taneczny "Delfinki", Zespó? wokalny "Rybki
z Ferajny" - ?rodowiskowy Klub Kultury "Akwarium"
godz. 14.30 - Zespó? ta?ca estradowego "Efekt", Zespó? ta?ca
estradowego "Defakto", Grupy baletowe - Spó?dzielczy Osiedlowy Dom Kultury
"Nowe Miasto"
godz. 14.50 - Zespó? Taneczny "Flex" - Osiedlowy Dom Kultury
"Staroniwa"
godz. 15.00 - Koncert zespo?ów ta?ca nowoczesnego dzia?aj?cych
przy M?odzie?owym Domu Kultury w Rzeszowie:
"Ta?cz?ca Ósemka", "Hit", "Impet", "Pere?ki",
godz. 15.45 - Dzieci?cy Zespó? Artystyczny "U?miech", Grupa
Estradowa "Tap" - Wojewódzki Dom Kultury, Zespó? Placówek O?wiatowo-
Wychowawczych
godz. 16.00 - Koncert w wykonaniu uczniów Zespo?u Szkó?
Muzycznych nr 1, im. Karola Szymanowskiego
godz. 17.00 - Balet "Fantazja" Swietlany Antoni - Estrada
Rzeszowska
godz. 17.20 - Mateusz Bu? - MDK, laureat Ogólnopolskiego
Festiwal Piosenki "Skowroneczek" i "?piewolandia"
godz. 17.30 "Weso?e Bandurki" - wokalno - instrumentalny zespó?
graj?cy folklor ukrai?ski, Duet Sopi?karzy, "Nadija" - zespó? wokalny pie?ni
ukrai?skie, wyst?py grup artystycznych dzia?aj?cych przy Zespole Szkó?
Ogólnokszta?c?cych nr 2 w Przemy?lu, powitanie przez Miko?aja Spytka Lig?z?
uczestników "Poloneza na Pa?skiej"
godz. 18.10 - Koncert rzeszowskich zespo?ów folklorystycznych
- Po?oniny - Politechniki Rzeszowskiej
"Obrazek salonowy"
- Rzeszowianka - M?odzie?owy Dom Kultury, Szko?a Podstawowa nr
28
"Ko?omajki", "Ta?ce lubelskie"
- Karpaty - Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania
"Mazur "
- Resovia Saltans - Uniwersytet Rzeszowski
"Oberek z kujawiakiem"
- Tradycja - M?odzie?owy Dom Kultury
"Ta?ce kaszubskie"
- Bandoska - Wojewódzki Dom Kultury
"Ta?ce rzeszowskie"
- Rudki - Zespó? Szkó? Elektronicznych
"Ta?ce Górali podhala?skich"
godz. 19.30 - Pokaz mody oraz fryzur w wykonaniu uczniów Zespo?u
Szkó? Gospodarczych, I V LO, V LO, Szko?y Podstawowej nr 11, Policealnego
Studium Fryzjerskiego "O?wiata" i Zespo?u Szkó? Mechanicznych w Rzeszowie
W programie min.
- Kolekcja Wiosenna
- Kolekcja ubiorów dzieci?cych
- Pokaz strojów i fryzur historycznych
- Aerobic
- Kolekcja fraków m?skich
- Kolekcja strojów studniówkowych
- Fryzjerskie Show
- Pokaz sukni ?lubnych

Scena przy ul. Fircowskiego

godz. 14.30 - Pokaz marionetek w wykonaniu aktorów Teatru
"Maska"

Scena przy I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Ks. Stanis?awa
Sikorskiego

godz. 16.30 - Program artystyczny przygotowany przez uczniów I
Liceum Ogólnokszta?c?cego
godz. 17.00 - Zespó? "Widymo" - wielokulturowy zespó? wokalny z
Sanoka
godz. 17.30 - Grupy wokalno - instrumentalne Zespo?u Szkó? nr 3
oraz V Liceum Ogólnokszta?c?cego

Scena "W bramie"

godz. 14.00 - Program Kapeli Podwórkowej "WIARUSY" -
Spó?dzielczy Osiedlowy Klub Kultury "GWAREK"
godz. 15.00 - Koncert Grupy Muzycznej - Zespo?u Szkó?
Energetycznych w Rzeszowie
godz. 16.00 - Wyst?p zespo?u "Angus covery" - Spó?dzielczy
Osiedlowy Dom Kultury "Nowe Miasto"
godz. 18.00 - Program Kapeli Podwórkowej "Z Wygna?ca" -
Spó?dzielczy Osiedlowy Klub Kultury "1000 - LECIA"
godz. 18.30 - Wyst?p zespo?u "Cris Band" - Osiedlowy Klub
Kultury "1000 - LECIA"

Kino "Zorza" wraz z Rzeszowsk? Central? Materia?ów Budowlanych i
Europejskim Forum Studentów AEGEE - Rzeszów zapraszaj? na seanse filmowe -
wst?p wolny
godz. 11.30 i 13.30 - Bajki dla dzieci
godz. 14.30 - "Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II w Polsce"
godz. 16.00 - "Dom z piasku i mg?y"
godz. 18.00 - Projekcja filmu Szymona Lenkowskiego, spotkanie z
autorem
W fuaier kina, o godz. 15.00 - Spektakl Dzieci?cego Teatru
MDK - "Kogucik Z?oty Grzebyczek"

Muzeum Okr?gowe (10.00 - 16.00) - wst?p wolny, w wiryndarzu
muzeum wystawa prac Józefa Szajny
Narodowy Bank Polski (13.00 - 16.00) - dzie? otwary oddzia?u Polskie Radio Rzeszów S.A. (14.00 - 19.00) - dzie? otwarty rozg?o?ni. Akcje promocyjne rzeszowskich firm, instytucji kultury, stowarzysze?, szkó?, wy?szych uczelni


Źródło: Urz? Miasta Rzeszowa Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.645 secs