G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 czerwca 2005 godzina:13.21(Czytań: 3471)
:: Propozycje na weekend 24-26 czerwca ::
Centrum Informacji Turystycznej w Rzeszowie przy ul. Asnyka 6 podpowiada, jak mi?o i ciekawie sp?dzi? weekend poza domem. Zapraszamy do zapoznania si? z harmonogramem imprez organizowanych na Podkarpaciu w bie??cy weekend. Ka?dy, bez wzgl?du na wiek czy zainteresowania, z pewno?ci? znajdzie tu co? dla siebie. Mamy nadziej?, ?e doskona?a pogoda towarzyszy? Wam b?dzie przez ca?y weekend. Zapraszamy tak?e do nadsy?ania relacji oraz zdj??. Najlepsze zamie?cimy w naszym serwisie.
CIT, za naszym po?rednictwem informuje, ?e w swojej ofercie posiada szerok? gam? przewodników oraz map turystycznych z terenu Podkarpacia i nie tylko.

Powitanie lata
BÓBRKA
Sobótki w skansenie
Stowarzyszenie Wsi Bóbrka i wójt gminy zapraszaja w niedziel? od godz. 15:00. W programie wystepy zespo?ów ludowych. O godz.18:00 festyn z zespo?em Okey. B?dzie palenie sobótek i pieczenie kie?basy na ognisku. Wst?p wolny.

JAS?O
Megapowitanie wakacji
W niedziele o godz.14:00 na terenie ogródka jordanowskiego w Ja?le odbedzie si? impreza kulturalno-rozrywkowa. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, konkursów, konkurencji oraz wspania?ych nagród. Dla najm?odszych - lunapark, gokarty, kuce, koniki polskie, loteria fantowa, pyszna gastronomia, obóz harcerski z ogniskiem i grochówk?, a tak?e mnóstwo zabaw.

KAMIE?
Na sportowo
Powitanie lata rozpocznie w sobot?, o godz. 16:00, turniej pi?ki no?nej oldboyów. O 19:00 - w hali sportowej turniej pi?ki siatkowej. Wieczorem dyskoteka.
Niedziela: o godz.12:00 w nog? zagraj? dru?yny z Kamienia, ?a?cuta, Je?owego i Górna. Od 15:30 na plenerowej estradzie koncerty zespo?ów z Kamienia, Rudnika, ??dziszowa i Nowej D?by. Gwiazd? imprezy b?dzie Agata Werner.
Imprezy towarzysz?ce: pokaz starych motocykli, balonów.

KRASICZYN
Noc ?wi?toja?ska
W pi?tek, na uroczyste powitanie lata zaprasza Zespó? Zamkowo-Parkowy.
O godz. 18:00, na scenie nad stawem, widowisko obrz?dowe "Oj, b?dzie, b?dzie wesele" w wykonaniu zespo?u folklorystycznego. O godz.20:30, na dziedzi?cu zamkowym - "Noc ?wi?toja?ska w Krasiczynie" - spektakl w wykonaniu artystów krakowskie "Piwnicy pod Baranami".
O 23:00, na stawie przy zamku, tradycyjny obrz?d puszczania wianków na wodzie.

KROSNO
Sobótka nad Wis?okiem
Pocz?tek w pi?tek, o godz. 18:00, obok basenu MOSiR. W programie m.in. wyst?py zespo?ów ludowych oraz staros?owia?ski obrz?d "Magia Nocy Sobótkowej". W trakcie imprezy konkursy, zabawy i wspólne ?piewanie przy ognisku. Na miejscu stoisko gastronomiczne.

WIERCANY, gm. Iwierzyce
Ta?cz?ce Wiercanki
W niedziel? festyn z okazji powitania lata i 5-lecia istnienia zespo?u Ta?cz?ce Wiercanki. Impreza rozpocznie si? o godz. 14:00 na placu przed GOK. W programie koncerty, zabawy, wystawy i aukcja prac podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umys?owym.

Dla ca?ej rodzinki
RZESZÓW
Dzieci zagraj? w tenisa
W sobot? i niedziel? na kortach ROSiR-u przy ul.ks. Ja?owego 23a odb?dzie si? turniej tenisa ziemnego dla dzieci i m?odzie?y. Stawk? jest zdobycie pucharu prezydenta Rzeszowa oraz ca?orocznego karnetu na kort ROSiR. Zg?oszenia przyjmowane s? w sobot? w godz.9:00 - 10:00.

Koncert na Rynku
W ramach festiwalu "Galicja" wyst?pia zespo?y K?usem z Bluesem, Rzeszów Klezmer Band, Galicja Folk Band, Spotkanie Kultur oraz Terne Chave.

Wieczór taneczny
W sobot? Klub Seniora przy rzeszowskim ODK (ul.Kochanowskiego) zaprasza na wieczorek taneczny. Poczatek o godz.17:00.

Festiwal w katedrze
W niedziel? w ramach XIV Festiwalu Muzycznego "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej" wystapi? Christian Zierenberg i Chór M?ski "Has?o" z Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

B?A?OWA
III Jarmark B?a?owski
... po??czony z jubileuszem 570-lecia B?a?owej odb?dzie si? w niedziel? na stadionie sportowym w B?a?owej. W programie: blok zabaw i konkursów, koncert kapeli podwórkowej i ludowej, koncert Krystyny Gizowskiej, a o godz. 19:30 festyn jarmarczny.

LE?AJSK
Kowalska i Ira
Wielkim piknikiem Radio Rzeszów i Nowiny rozpoczna w niedziel? cykl festynów rodzinnych "Wakacje Twoich marze?". Na festynie w Le?ajsku rozpocznie si? letnia audycja Radia Rzeszów - Radio Biwak.

LUBENIA
Dni Gminy Lubenia
Konkursy z nagrodami, weso?e miasteczko, piknik, wystepy zespo?ów tanecznych, dyskoteka pod chmurk? - to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowa? Gminny O?rodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni. Impreza rozpocznie si? w piatek i potrwa do niedzieli.

?A?CUT
Teatr Piosenki Francuskiej
W piatek o godz. 21:00 na dziedzi?cu ?a?cuckiej restauracji Zabytkowa przy ul.Dominika?skiej 1 czeka nas Teatr Piosenki Francuskiej. Wystapia: Jadwiga Kowalik oraz Janusz Zbiegie?. Opieke artystyczna nad widowiskiem sprawuje Krystyna Janda i Krystyna Sienkiewicz.

FRYSZTAK
Dni Ziemi Frysztackiej
Imprezy rozpoczna sie w pi?tek o godz. 16:00 festynem dla dzieci, a zako?cz? w niedziel? wystepem zespo?u Stellaris. W programie: wystepy kapel ludowych, jarmark, pokazy walk rycerskich, przeja?d?ki konne, przejazdy "Strzy?owsk? Kolejk? Ko?ow?", uje?d?anie byka. Wstep wolny.

JAROS?AW
Jarmark
W niedziel? o godz.11:30 na Rynku w Jaroslawiu rozpocznie si? III Wojewódzki Jarmark Warsztatów Terapii Zaj?ciowej i ?rodowiskowych Domów Samopomocy. Ponad 30 wystawców z ca?ego Podkarpacia b?dzie prezentowa?o wyroby. B?dzie mo?na tak?e skosztowa? potraw ludowych z okolic Jaros?awia, zobaczy? rekonstrukcj? osady s?owia?skiej oraz pos?ucha? ryba?tów

KURY?ÓWKA
Zachowaj trze?wy umys?
Pod takim has?em w niedziel? odb?dzie si? VI powiatowy piknik prozdrowotny. W programie imprezy m.in. zawody sportowo-rekreacyjne, wystepy zespo?ów folklorystycznych, liczne gry i zabawy dla dzieci i doros?ych oraz zabawa taneczna. Pocz?tek imprezy o godz.15:00, a odb?dzie si? ona na terenie szko?y podstawowej.

WOLA RANI?OWSKA
Piknik rodzinny
Zapraszamy w niedziel? nad zalew "Maziarnia". Specjalnie dla najm?odszych przygotowano przedstawienie pt."Legenda o smoku Wawelskim", które zaprezentuje studio Ma?ych Form teatralnych Art.-Re z Krakowa. Poza tym konkursy, gry sprawno?ciowe i wyst?py artystyczne. Zagra zespó? "Punk Ma?olaty", "ANP", zespó? "Bufflo" oraz kapela "Rani?owianie". Poczatek imprezy o godz. 15:00 na placu o?rodka "Pod Z?otym Szczupakiem".

W klubach
RZESZÓW
Akademia
W piatek powitanie lata - z?ote i gor?ce lata 80-te. Podczas imprezy wystapi zespó? PAPA DANCE.
W sobot? d?ugo oczekiwana impreza "Piana Party", po raz pierwszy na dobry pocz?tek lata. Wskazane stroje k?pielowe... Podczas imprezy wybory na najlepiej przygotowana sylwetke na lato - KRÓL I KRÓLOWA PLA?Y. Zaprezentowana zostanie kolekcja TALLY WEIJL, ABC. Natomiast w Azylu - ARYTMIA i gwiazdy.

Deja Vu
W pi?tek us?yszymy przeboje z lat 60. i 70., a w sobot? zagra DJ Osa i jego go?cie.

Kino
W piatek za gramofonem DJ Karol. Wstep wolny.
W sobot? w Nowym Formacie Muzycznym zagra DJ Albert, Do godz. 21:30 wst?p wolny.

Miramonti
W piatek restauracja po raz pierwszy w swojej historii zaprasza na dyskotek? z przebojami z lat 60.,70.,80. Imprez? poprowadzi najlepszy w Rzeszowie DJ. Pocz?tek o godz.20:00, wst?p wolny.
W sobot? - dancing do bia?ego rana przy muzyce na ?ywo. Pocz?tek o godz. 20:00.

Piano
W pi?tek klub zaprasza na imprez? z zespo?em Stellaris. Pocz?tek o godz. 21:00.
W sobot? noc z przebojami. Pocz?tek o godz. 21:00.

Pedro
W sobot? o godz. 19:00 - Grand Prix Danii na ?u?lu, ogl?dany na wielkim telebimie.

KROSNO
Armagedon
W piatek - klubowe hity od lat 90.
W sobot? - Piramida Party.


?yczymy dobrej zabawy :)
CIT Marta Wiech

?ród?o: Nowiny, Super Nowo?ci
.
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.645 secs