G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 czerwca 2005 godzina:14.00(Czytań: 1744)
:: Sanem znów pop?yn??o drewno ::
Od XV wieku Polska by?a potentatem w produkcji „darów lasu”. W Puszczy Sandomierskiej i w Karpatach wytwarzano du?e ilo?ci mazi, dziegciu, pota?u, w?gla drzewnego, smo?y drzewnej i wykorzystuj?c drog? wodn? Sanem i Wis?? dostarczano te produkty do portu w Gda?sku. G?ównym przedmiotem sp?awu by?o jednak drewno. Specjalistami od jego transportu rzek? byli flisacy z Ulanowa – niemal ca?a osada ?y?a z pracy na wodzie. Jeszcze do ko?ca lat 60. ub. wieku prowadzono sp?aw na odcinku Mrzyg?ód-Rudnik. Z samego Nadle?nictwa Sieniawa sp?awiano wtedy do 15 tysi?cy metrów sze?ciennych drewna rocznie.
Po prawie 40 latach na Sanie znów pojawi?y si? tratwy flisackie. Bractwo Mi?o?ników Ziemi Ulanowskiej pw. ?w. Barbary, dzia?aj?ce od roku1993, urz?dzi?o sp?aw „Szlakiem B??kitnego Sanu”. Drewno do budowy tratwy podarowa?y nadle?nictwa po?o?one wzd?u? Sanu: Bircza, Brzozów, Dynów, Krasiczyn, Radymno, Le?ajsk i Sieniawa. ??cznie ponad 40 metrów sze?ciennych sosny o dobrej wyporno?ci (koniecznie z pozyskania zimowego) pozwoli?o zbudowa? czterotaflow? tratw? z „g?ow?”, „przedg?owiem”, „przedcolem” i „colem”. Na „buchcie” zbudowano sza?asy flisackie i s?omiany domek - „retmank?”. Przy drygawce (ster tratwy) stan?? retman Wincenty Pity?ski, który 40 lat temu zawodowo p?ywa? „na drzewie”. Ca?o?ci? kierowa? cechmistrz Bractwa, retman Mieczys?aw ?ab?cki. Na tratwie p?yn?? te? burmistrz Ulanowa (le?nik z zawodu, równie? z flisackimi tradycjami) Andrzej B?k i radny sejmiku wojewódzkiego Bogus?aw Tofilski. Bractwo skupia dzi? prawie 80 osób, posiada sw? kapel? i chór. Jest jedyn? tak? organizacj? w Polsce, nale?y do mi?dzynarodowego stowarzyszenia organizacji flisackich.
Cechmistrz Mieczys?aw ?ab?cki: W mojej rodzinie tradycje flisackie si?gaj? 250 lat, nic dziwnego, ?e dobrze czuj? si? na wodzie. P?ywamy nie tylko Sanem, ale i po Odrze i Bugu. Zorganizowanie prawdziwego sp?awu drewna jest mo?liwe dzi?ki wspó?pracy z Lasami Pa?stwowymi; p?yn?c Sanem dostali?my drewno z RDLP Krosno, gdy p?yniemy Odr? drewno zapewnia nam Nadle?nictwo O?awa.
W sp?awie Sanem bra?o udzia? 3 niemieckich flisaków z FlöServerien Finowfurt – jednego z 20 stowarzysze? flisackich w Niemczech, które w tym roku by?o organizatorem mi?dzynarodowego spotkania flisaków. Hans Christian Kliem z Finowfurtu twierdzi, ?e sp?aw Sanem jest najwi?ksza przygod? w dotychczasowej jego karierze flisackiej. „To dzika, naturalna i ... prawdziwa rzeka” – powiedzia?.
Wojciech Szepieci?ski, zast?pca dyrektora RDLP w Kro?nie: Pami?tam sprzed lat, ?e du?e ilo?ci drewna sp?awia?y nadle?nictwa: Brzozów, Krasiczyn i Dynów. Na d?ugim odcinku Sanu nie by?o wówczas ?adnego mostu a sie? dróg le?nych do wywozu dopiero by?a w budowie. San by? podzielony na trzy kategorie trudno?ci, od których zale?a?y stawki dla flisaków. Najwy?sz? kategori? mia? na górskim odcinku do uj?cia Solinki, kategoria druga obowi?zywa?a do Tyrawy Solnej a trzecia do uj?cia. Organizacj? sp?awu zajmowa? si? Zespó? Sk?adnic Lasów Pa?stwowych w Przemy?lu, który zatrudnia? flisaków. Du?e bindugi roz?adunkowe istnia?y w Przemy?lu, Kury?ówce i Nisku. Odbierano tu drewno dla miejscowych tartaków. Cieszy nas, ?e na sanie znów pojawi?a si? tratwa z drewnem z podkarpackich lasów. To, co robi? obecnie potomkowie flisaków ulanowskich to doskona?a promocja naszego regionu, ale i dobry przyk?ad aktywno?ci spo?ecznej. To równie? okazja, by przypomina? o le?nych tradycjach Podkarpacia. Dlatego organizatorzy sp?awu mog? liczy? na pomoc le?ników.
W sobot? flisacy dotr? do Ulanowa – tratwa wykonana z drewna z podkarpackich lasów b?dzie wa?nym elementem obchodów dni tego miasta. Potem ruszy znów na wod? i jeszcze w tym roku dop?ynie do Szczecina.

Tekst i Zdjecia: Edward Marsza?ek
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.599 secs