G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 czerwca 2005 godzina:13.46(Czytań: 1655)
:: Wystawa w Muzeum Okr?gowym ::
Pi?knie zdobione, bardzo stare egzemplarze strzelb i wszelkiego rodzaju broni i akcesoriów my?liwskich pochodz?ce ze zbiorów Muzeum Historycznego we Lwowie prezentuje rzeszowskie Muzeum Okr?gowe. T? ciekaw? wystaw? nasze muzeum okupi dziur? w bud?ecie
Dwie wystawy wypo?yczone ze Lwowa: "Bro? i akcesoria my?liwskie" oraz "Kultura Wysocka. Wschodnia rubie? europejskiej cywilizacji epoki br?zu" zosta?y zrealizowane jako cz??? projektu polsko-ukrai?skiej wspó?pracy, wspó?finansowanego ze ?rodków europejskich w ramach programu Phare.

- W latach 80. nasze muzea regularnie wymienia?y si? wystawami, mam nadziej?, ?e po latach chudych, znowu wrócimy do tej wspó?pracy - mówi? wczoraj na uroczystym otwarciu Sylwester Czopek, dyrektor rzeszowskiego muzeum.

Rado?? z tej wspó?pracy z bogatym w zbiory muzeum we Lwowie jest jednak zaprawiona ?y?k? dziegciu. - Có? z tego, ?e politycy zach?caj? do korzystania z funduszy europejskich, skoro nie chc? da? pieni?dzy na wk?ad w?asny, czyli 1/4 ca?ej kwoty, która jest konieczna, aby móc stara? si? o granty. A muzeum nie ma w?asnych pieni?dzy. Prosi?em o dofinansowanie tego projektu ministra kultury i marsza?ka województwa. Obaj odmówili - ?ali si? dyrektor Czopek. Chodzi o niebagateln? kwot? 50 tys. z?. - Od sponsorów mog? dosta? tysi?c, dwa tysi?ce, ale nie a? 50 - dodaje szef muzeum. Placówka wysup?a?a te pieni?dze z w?asnego bud?etu. - Ale to pog??bi dziur? w nim - martwi si? dyrektor.

Kolejny po dwóch wystawach, trzeci etap projektu zak?ada?, ?e Muzeum Lwowskie wypo?yczy Rzeszowowi 20 obrazów z Galerii D?bskich (cz??? tej kolekcji znajduje si? w rzeszowskim muzeum). Niestety, obrazy b?d? musia?y zast?pi? fotograficzne reprodukcje, bo muzeum nie sta? na wypo?yczenie orygina?ów.

Powstanie natomiast wspólne wydawnictwo prezentuj?ce obie cz??ci galerii D?bskich: lwowsk? i rzeszowsk?.

*Wystawa "Bro? my?liwska z XVI-XVIII w." prezentuje oko?o 200 spo?ród 4500 zabytków z kolekcji broni Muzeum Historycznego we Lwowie. Eksponaty pochodz? z ró?nych krajów Europy. Bro? my?liwsk? robiono na zamówienie, cz?sto by?a bogato zdobiona. Przechodzi?a z pokolenia na pokolenie. Ciekawostk? wystawy s? egzemplarze inkrustowane ko?ci? s?oniow?, jak np. arkebuz dzieci?cy z XVII w., zrobiony z pewno?ci? dla potomka bardzo bogatego rodu.

Oprócz broni palnej zobaczymy tu ró?nego typu bro? bia??, w tym np. oszczepy na nied?wiedzie lub miecz ?wi?ski na dzika. Obie bronie s?u?y?y ?mia?kom, którzy mieli odwag? stan?? oko w oko z szar?uj?cym dzikim zwierz?ciem. S? te? akcesoria my?liwskie oraz narz?dzia s?u??ce do oprawiania zdobyczy.

* Wystawa "Kultura Wysocka" imituje stanowisko wykopaliskowe. Na ?rodku sterczy wbita ?opata, w piasku wida? szkielety ludzkie i skorupy naczy?. To rekonstrukcja fragmentu cmentarzyska. Podwójny grób odkryty w 1995 r. w Petrykowie ko?o Tarnopola jest wr?cz wzruszaj?cy. Dwa szkielety: kobiety i m??czyzny s? z??czone w u?cisku. Eksponaty w gablotach te? pochodz? z grobów. Aby si? nimi zachwyci?, trzeba mocno wysili? wyobra?ni?. Szare dzi? skorupy naczy? i bi?uteria s?u?y?y ludziom ?yj?cym na terytorium po?udniowego Wo?ynia i zachodniego Podola mi?dzy XIII a VI w. p.n.e.
Źródło: Gazeta Wyborcza Autor: andrzej
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.706 secs