G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

01 lipca 2005 godzina:12.32(Czytań: 2771)
:: Ciekawe propozycje na weekend 1-3 Lipca ::
Centrum Informacji Turystycznej w Rzeszowie przy ul. Asnyka 6 podpowiada, jak mi?o i ciekawie sp?dzi? weekend poza domem. Zapraszamy do zapoznania si? z harmonogramem imprez organizowanych na Podkarpaciu w bie??cy weekend. Ka?dy, bez wzgl?du na wiek czy zainteresowania, z pewno?ci? znajdzie tu co? dla siebie. Mamy nadziej?, ?e doskona?a pogoda towarzyszy? Wam b?dzie przez ca?y weekend. Zapraszamy tak?e do nadsy?ania relacji oraz zdj??. Najlepsze zamie?cimy w naszym serwisie.
CIT, za naszym po?rednictwem informuje, ?e w swojej ofercie posiada szerok? gam? przewodników oraz map turystycznych z terenu Podkarpacia i nie tylko.

Dla ca?ej rodzinki
RZESZÓW
Baw si? z nami
Na Rynku rozpoczyna si? wakacyjny cykl imprez "Baw si? razem z nami". Weekendowe wieczory wype?ni? m.in. prezentacje zespo?ów muzycznych i koncerty zespo?ów jazzowych.
Zabaw? w sobot?, o godz. 20:00, zainuguruje grupa Joy Factory, która przygotowa?a pop-rockowe przeboje prze?omu stuleci.
W niedziel?, od godz. 17:00 - ilizja na weso?o, konkursy i biesiada z lwowskim kabaretem Leopolis.

Festyn rodzinny
Niedziela - od godz. 16:00 na placu przed klubem Compact odb?dzie si? piknik rodzinny. Na ?ywo zagra zespó? muzyczny i DJ. Na dzieciaki czeka mnóstwo atrakcji, m.in. zje?d?alnia i suchy basen z kulkami. Wst?p wolny.

Koncert w WDK
W pi?tek o godz. 17:00 w sali widowiskowej WDK odb?dzie si? koncert "Kurasie i przyjaciele". Wyst?pi kapela rodzinna "Kurasie", kapela podwórkowa "Ta Joj" z Przemy?la, zespó? "Bandoska". Wst?p wolny.

Poezja na wakacje
Stowarzyszenie literacko-filozoficzne "MANUFAKTURA" i pub "ad rem" zapraszaja na inauguracj? "Wakacyjnej Kawiarenki Poetyckiej". Pierwszym go?ciem b?dzie Pawe? Wa?czyk, student teologii. Spotkanie rozpocznie si? w piatek o godz. 20:00 w pubie "ad rem". Wst?p wolny.

Na rajd z PTTK
"W niedziel? za miasto z przewodnikiem PTTK". Trasa rajdu bedzie bieg?a przez: Oparówk? - wzgórze Czarnówka - Spalon? Gór? - ?ys? Gór? - Rzepnik i W?glówk?. Chetni powinni si? zjawi? w niedziel? o godz.6:15 na Dworcu G?ównym PKS w Rzeszowie.

DYNÓW
Dni Pogórza Dynowskiego
Pi?tek - o godz. 10:00 - turniej pi?ki no?nej , a o godz. 15:00 - turniej koszykówki na stadionie LKS;
O godz. 19:30 kabarety: "Kaczka pchni?ta no?em", "Mie?ka", "Nasz", "Chyba na pewno", "Etan" zaprezentuj? programy artystyczne na Rynku.
Sobota - na stadionie LKS wystapi teatr dla dzieci. Poza tym zorganiezowane b?d? zabawy, gry, konkursy.
Niedziela - o godz. 14:00 fina? Festiwalu Kultury Karpackiej "W poszukiwaniu wspólnych korzeni". Imprezie towarzyszy? b?d? wystepy zespo?ów tanecznych i muzycznych z Dynowa, S?owacji i Ukrainy. O godz. 19:00 dla wszystkich festyn taneczny z zespo?em "Rytm". Trzydniowy festiwal zako?czy o godz. 22:00 pokaz sztucznych ogni.

WYSOKA G?OGOWSKA
Festyn Sportowo - Rekreacyjny
Dla uczestników przygotowano m.in. wspólny bieg prze?ajowy, wyscigi rowerowe, pokazy judo i liczne konkursy. Od godz. 13:00 - wystepy miejscowych zespo?ów artystycznych, mecze pi?ki no?nej oraz koncert Chóru M?skiego z Wysokiej G?ogowskiej.

REGION
"III Zlot Zmotoryzowanych Szlakiem gen. W. Sikorskiego"
Uczestnicy rajdu wystartuj? w niedziel? o godz. 11:00 z Hy?nego. Trasa przebiega? b?dzie przez Chmielnik, Tyczyn, B?a?ow?, Dynów i z powrotem do Hy?nego. Warunek uczestnictwa to posiadanie w?asnego samochodu osobowego i uko?czone 18 lat. Zg?oszenia b?d? przyjmowane w niedziel? w godz. 9:00 - 10:00 na placu przy Szkole Podstawowej w Hy?nem.

FRYSZTAK
Dni Ziemi Frysztackiej
Uroczyste obchody rozpoczn? si? w pi?tek o godz. 16:00 festynem dla dzieci, a zako?cz? w niedziel? dyskotek? plenerow? z atrakcjami: wystapi zespó? Stellaris, a gwiazda wieczoru b?dzie zespó? KRYWA?. W programie: wyst?py kapel ludowych, jarmark, koncert zespo?u folkowego RATATAM, pokazy walk rycerskich, przeja?d?ki konno, przejazdy "Strzy?owsk? Kolejka Ko?ow?", uje?d?anie byka.

NIEBYLEC
Dni Gminy Niebylec
W piatek o godz. 10:00 na Rynku zagra kapela Cajmery. Równoczesnie w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej b?dzie mo?na obejrze? wystaw? r?kodzie?a artystycznego przygotowana przez Ko?o Plastyki z Rakszawy.
W sobot? o godz. 18:00 koncert zespo?u Transmision, a po nim odbedzie si? dyskoteka dla m?odzie?y.
W niedziel? na stadionie o godz. 14:00 rozegrany zostanie mecz: Policjanci - Oldboye Niebylec. Po meczu przed estrad? budynku wielofunkcyjnego w Niebylcu wystapia zespo?y muzyczne a sekcja karate z Podkarpackiej Szko?y Praktycznej Samoobrony zaprezentuje pokaz ju-jitsu. Na zako?czenie festynu o godz. 20:00 zagra zespó? Waterloo, a po nim rozpocznie si? zabawa taneczna pod gwiazdami.

MIELEC
Skaldowie
W niedziel? o godz. 19:30 w Samorz?dowym Centrum Kultury odb?dzie si? koncert Skaldowie symfonicznie.

HANDZLÓWKA
Festyn czyli blok imprez sportowych, zabawy i konkursy
W sobot? na stadionie odb?dzie si? 2. Turniej Siatkówki Pla?owej. Pocz?tek o godz. 12:00. Wieczorem o godz. 20:00 dyskoteka.
W niedziel? od godz. 13:00 na stadionie fina?y siatkówki pla?owej kobiet i m??czyzn, a o godz. 16:00 mecz pomi?dzy dru?ynami Grom-Handzlówka a D?b-Kosina. Wieczorem dyskoteka.

RYMANÓW ZDRÓJ
To juz lato
W niedziel? o godz. 15:00 na placu przy Zielonym Domku rozpocznie si? festyn promocyjny "To juz lato". Wystapia m.in. Rymanowska Orkiestra D?ta, zespo?y taneczne i folklorystyczna dzia?ajace w Gminnym Osrodku Kultury.

PRUCHNIK
Zlot Rowerowy
W niedziel? na stadionie sportowym o godz. 9:00 rozpocznie si? X Zlot Rowerowy im. gen. Marka Papa?y. Odb?d? si? rajdy na 100 km i na 50 km. O godz. 14:20 zawody terenowe Cross Country.

STALOWA WOLA
Z Radiem Rzeszów
Ma?gorzata Ostrowska, Skangur i Jupa - to gwiazdy kolejnego pikniku Radia Rzeszów. Rodzinny festyn rozpocznie sie w niedziel? na stadionie Stali o godz. 15:00. Nie zabraknie wspania?ej zabawy, konkursów z nagrodami i weso?ego miasteczka.

PRZEMY?L
VIII Wielkie Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemy?l
Impreza rozpocznie sie galicyjskim turniejem siatkówki pla?owej o Kufel Szwejka w sobote o godz. 8:30. Konkurencja zostanie przeprowadzona nad Sanem, obok osiedla Kmiecie.
O godz. 10:00 - zbiórka przy Bramie Dobromilskiej i wymarsz na nowo otwart? tras? "?ladami Szwejka";
o godz. 11:00 - manewry wodne i jarmark szwejkowski (Kamienny Most);
o godz. 18:00 - przegl?d regimentów (Brama Sanocka Dolna);
Niedziela, od godz. 15:00 - piknik szwejkowski na wzgórzu zamkowym, m.in.: konkurs wolnego palenia fajki, symultana szachowa, gotowanie zupy piwnej oraz blok imprez artystycznych i rozrywkowych.

POLA?CZYK
Soli?skie Lato
W niedziel? rusza bieszczadzki maraton kluturalny "Soli?skie Lato".
O godz. 16:00 wystapi Yank Shipers . Zobaczymy te? Zespó? Pie?ni i Ta?ca "Karpaty" z Rzeszowa oraz muzyczno-wokaln? grup? Avanti.
Imprezy "Soli?skiego Lata" odbywa? si? b?d? do 21 sierpnia na estradach w Pola?czyku i Solinie, zawsze o godz. 18:30.
W ramach cyklu, w ka?d? ?rod?, w Pola?czyku funkcjonowa? b?dzie równie? Kino Letnie "Pod gwiazdami". Pocz?tek projekcji o godz. 21:00 (lipiec) i 20:30 (sierpie?).

Regaty
B??kitna wst?ga Jeziora Soli?skiego. To najbardziej prestizowe regaty na Solinie. Zapisy 2 lipca w godz. 9:00 - 10:00.

W klubach
RZESZÓW
Alibi
Pi?tek - wakacyjna impreza na powitane lata. DJ i go?cie zagraja na dwóch konsolach.
Sobota - dyskoteka z hitami.

Deja Vu
Pi?tek - taneczne rytmy kr?ci? b?dzie DJ Albert.
Sobota - zagraj? rezydenci klubów warszawskich Shot & Palastri.

Miramonti
Piatek - dyskoteka w rytmach lat 60.,70.,80.
Sobota - dancing.
Na dyskoteki zapraszamy w ka?d? ?rod? i pi?tek do ko?ca wakacji, a w ka?dy czwartek go?ci czekaj? gor?ce, w?oskie rytmy na ?ywo.

Reaktor Sztuki
W pi?tek o godz. 20:00 wyst?pi rzeszowska grupa Sheiron. Po koncercie impreza z polska muzyk? rockow?.
W sobot? o godz. 20:00 prezentowane b?d? teledyski zespo?ów metalowych m.in. Slayera, Judas Priest, Vadera.
Wstep na imprezy wolny.

?yczymy dobrej zabawy!

?yczymy dobrej zabawy :)
CIT Marta Wiech

?ród?o: Nowiny, Super Nowo?ci
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.682 secs