G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

14 lipca 2005 godzina:8.16(Czytań: 1430)
:: XIII ?wiatowy Festiwal Polonijnych Zespo?ów Folklorystycznych w Rzeszowie ::
Co trzy lata, tradycyjnie w lipcu, odbywa si? w naszym mie?cie ?wiatowy Festiwal Polonijnych Zespo?ów Folklorystycznych, integruj?cy ?rodowiska polonijne z ró?nych kontynentów. Zacz??o si? skromnie, od przyjazdu do Rzeszowa Zespo?u Pie?ni i Ta?ca "Krakus" z Genk-Zwartberg w Belgii i spotkania z rzeszowskim zespo?em "Bandoska". Inne zespo?y polonijne, pr??nie dzia?aj?ce na Zachodzie Europy i w Ameryce, równie? d??y?y do szerszego kontaktu z rodzinnym krajem. W lipcu 1969 roku Festiwal Polonijnych Zespo?ów Folklorystycznych odby? si? po raz pierwszy. Do Rzeszowa przyjecha?o trzyna?cie zespo?ów z Belgii, Francji, Holandii, USA, Czechos?owacji i W?gier. Od tej pory spotkania Polonii w naszym mie?cie sta?y si? imprez? cykliczn?. Dotychczas w festiwalach udzia? wzi??o ponad 250 ró?nych zespo?ów, przy czym cz??? z nich uczestniczy?a wielokrotnie. Najliczniej reprezentowane by?y zespo?y z USA, Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii. Przyje?d?a?y tak?e grupy z Niemiec, Szwecji, Danii, Szwajcarii i Rumunii, a równie? z dalekiej Australii, Brazylii, Argentyny i Kazachstanu. Od pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych coraz liczniej reprezentowane s? zespo?y polonijne z Ukrainy, Litwy i Bia?orusi.
Ka?dorazowo Festiwal rozpoczyna si? pi?knym, barwnym korowodem zespo?ów polonijnych id?cych z ta?cem i ?piewem ulicami miasta pod rzeszowski Ratusz. W czasie Festiwalu uczestnicy prezentuj? swój kunszt i dorobek artystyczny na scenach rzeszowskich oraz w wielu miejscowo?ciach naszego regionu. Do tradycji Festiwalu nale?y Koncert Krajów Zamieszkania, podczas którego go?cie przybli?aj? widzom folklor swoich nowych ojczyzn. Ca?? imprez? zwie?cza imponuj?cy koncert galowy, w którym uczestnicz? wszystkie zespo?y Festiwalu.
Podczas Festiwalu organizowane s? liczne imprezy towarzysz?ce: warsztaty artystyczne z udzia?em najlepszych polskich choreografów, wystawy popularyzuj?ce histori?, kultur? i sztuk? polsk?, konferencje naukowe o tematyce dotycz?cej ?rodowisk polonijnych, kiermasze, konkursy wiedzy o Polsce, a tak?e wyst?py regionalnych zespo?ów pie?ni i ta?ca.

Adres Biura Organizacyjnego Festiwalu:
Rzeszowski Oddzia? Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
35-064 Rzeszów, Rynek 19
tel./fax +48 17 862-14-51
tel. +48 17 862-01-74
www.wspolnota-polska.rzeszow.pl

Ramowy program XIII ?wiatowego Festiwalu Polonijnych Zespo?ów Folklorystycznych Rzeszów 2005

20.VII (?roda)
- Przyjazdy zespo?ów
- Konferencja prasowa
- Otwarcia wystaw

21.VII (czwartek)
godz. 9.00 - 17.00 (hala widowiskowa) - Próby 3 grup zespo?ów przed koncertami festiwalowymi
godz. 9.00 - 15.00 - Wyjazdy zespo?ów nie uczestnicz?cych w próbach na wycieczki do ?a?cuta i Kolbuszowej
godz. 19.00 (Miasteczko Festiwalowe) - Inauguracja wieczorów integracyjnych dla uczestników Festiwalu
- dyskoteka
- kapele polonijne
- wybór miss i mistera Festiwalu

22.VII (pi?tek)
godz. 9.00 (Katedra) - Msza ?wi?ta w intencji Polonii
godz. 11.00 - 14.00 (hala Widowiskowa) - Próby 4 grupy zespo?ów przed koncertami festiwalowymi
godz. 11.00 - 14.00 - Wyjazdy zespo?ów nie uczestnicz?cych w próbach na wycieczki do ?a?cuta i Kolbuszowej
godz. 17.00 - 19.00 - KOROWÓD ZESPO?ÓW
- zbiórka na parkingu przed Urz?dem Wojewódzkim
- przemarsz zespo?ów ulicami: Sobieskiego, Grunwaldzka, Ko?ciuszki, 3 Maja, Lubomirskich, Szopena, Lenartowicza, Bulwarowa
godz. 19.00 - 20.00 (Estrada na Bulwarach) - OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU
godz. 15.00 - 22.00 (Bulwary nad Wis?okiem) - Piknik dla mieszka?ców Rzeszowa
- wyst?py zespo?ów
- wyst?py kapel
UWAGA!
W przypadku deszczu otwarcie w hali widowiskowej - bez korowodu zespo?ów polonijnych

23.VII. (sobota) - „DNI POLONIJNE” w Województwie Podkarpackim
- Do popo?udnia dla zespo?ów czas wolny
godz. 14.00 - Wyjazdy 2 grup zespo?ów do wybranych miast i gmin woj. podkarpackiego (koncert i spotkanie z polskimi zespo?ami i w?adzami)
godz. 15.00 - 22.00 (Estrada na Bulwarach) - KONCERT ZESPO?ÓW POLONIJNYCH

24.VII (niedziela) - „DNI POLONIJNE” w Województwie Podkarpackim
godz. 14.00 - Wyjazdy 2 grup zespo?ów do wybranych miast i gmin woj. podkarpackiego (koncert i spotkanie z polskimi zespo?ami i w?adzami)
godz. 15.00 - 22.00 (Estrada na Bulwarach) - KONCERT ZESPO?ÓW POLONIJNYCH

UWAGA !
Koncerty zespo?ów polonijnych w dniach 23 i 24.VII w Rzeszowie poprzedzone wyst?pami zespo?ów polskich.
W przypadku deszczu koncerty 23 i 24.VII odb?d? si? w hali widowiskowej.

25.VII. (poniedzia?ek)
godz. 9.00 - 13.00 (Hala widowiskowa) - Próba do koncertu „Ta?ce i Pie?ni Krajów Zamieszkania”
godz. 15.00 - 18.00 (Hala widowiskowa) - c.d. próby do koncertu
godz. 19.00 (Hala widowiskowa) - KONCERT TA?CÓW I PIE?NI KRAJÓW ZAMIESZKANIA

26.VII. (wtorek)
godz. 9.00 - 13.00 (Hala widowiskowa) - Próby do koncertu galowego
godz. 15.00 - 19.00 (Hala widowiskowa) - Próby do koncertu galowego

27.VII (?roda)
godz. 9.00 - 13.00 (Hala widowiskowa) - Próba koncertu galowego
godz. 17.00 (Hala widowiskowa) - KONCERT GALOWY

Podczas fina?u:
- wr?czenie zespo?om pami?tek festiwalowych
- oficjalne zako?czenie Festiwalu

godz. 21.00
Miasteczko Festiwalowe - BAL PO?EGNALNY

28.VII (czwartek)
- Wyjazdy zespo?ów
- Wyjazd 1 grupy zespo?ów do Wilna

inf. Rzeszowski Oddzia? Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Źródło: Urz?d Miasta Rzeszowa Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.703 secs