G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

20 lipca 2005 godzina:8.26(Czytań: 1080)
:: Wykorzystajmy Bieszczady ::
Turystyka na ca?ym ?wiecie jest bardzo dochodowym interesem. Podobnie jest i w Polsce. Gminy, do których je?dzi si? na wypoczynek s? bogate i szybko si? rozwijaj?. Wyj?tkiem s? Bieszczady - najwi?ksze bogactwo Podkarpacia. Region, uznawany przez wielu fachowców za ewenement w skali Europy, wci?? jest biedny. ?eby to zmieni? potrzebne s? pomys?y, dobra wola w?adz i pieni?dze. W tej w?a?nie kolejno?ci.
Sezon turystyczny w Bieszczadach trwa zaledwie dwa miesi?ce, lipiec i sierpie?. W tym czasie niemal wszystkie miejsca noclegowe s? zaj?te, lecz nie z powodu t?umu turystów, ale dlatego, ?e baza turystyczna wci?? w Bieszczadach jest bardzo skromna.

- Wielu próbowa?o inwestowa? w turystyk? w Bieszczadach i im si? nie uda?o - mówi Arkadiusz Dworaczek, w?a?ciciel Domu Wycieczkowego PTTK w Wetlinie. - Trudno jest w ci?gu dwóch miesi?cy zarobi? na utrzymanie gospodarstwa agroturystycznego przez ca?y rok. Inwestowanie w infrastruktur? wypoczynkow? te? ma niewielkie szanse powodzenia, gdy? w Bieszczady przyje?d?aj? g?ównie mi?o?nicy gór i dzikiej przyrody, a oni najcz??ciej maj? niewiele pieni?dzy.

Sezon turystyczny mo?e trwa? i pó? roku

Na turystyce w Bieszczadach b?dzie mo?na zarobi?, je?eli sezon zostanie wyd?u?ony. W maju, w wy?szych partiach gór, cz?sto le?y jeszcze ?nieg, a stoki s? b?otniste. Deszczowy na ogó? czerwiec te? nie zach?ca do górskich w?drówek. Podobnie wrzesie? i pa?dziernik. W tych okresach górskich w?drowców przyje?d?a wi?c niewielu. Wczasowicze te? nie wybieraj? Bieszczadów na miejsce wypoczynku, gdy? nie ma dla nich odpowiednio atrakcyjnej oferty.

Nie istniej? w bieszczadzkich miejscowo?ciach lokale rozrywkowe, nie ma placów zabaw dla dzieci, ani ?cie?ek spacerowych. Dopóki to si? nie zmieni, nie przyjad? w Bieszczady matki z ma?ymi dzie?mi, ani babcie z wnuczkami. Nie przyjedzie nikt, kto chcia?by nie tylko pooddycha? ?wie?ym powietrzem i odpocz?? w?ród lasów, ale równie? zabawi? si? i mi?o sp?dzi? czas. Tacy ludzie wybieraj? uznane kurorty, jak cho?by Iwonicz czy Rymanów Zdrój.

Liczy si? pomys?

- ?eby przyci?gn?? w Bieszczady wczasowiczów, trzeba przygotowa? dla nich odpowiedni? ofert?, czyli produkt turystyczny - wyja?nia Grzegorz Walicki z Podkarpackiego Urz?du Marsza?kowskiego. Nie wystarczy baza noclegowa i gastronomiczna. Wspó?czesnemu tury?cie trzeba zapewni? mi?e i ciekawe sp?dzanie czasu przez ca?y okres pobytu. Wiele atrakcji mo?na stworzy? bez du?ych inwestycji. Liczy si? pomys?.

Wystarczy podpatrzy? jak to robi? s?siedzi. S?owacy stworzyli u siebie niezwykle atrakcyjny turystycznie park narodowy - Slovensky Raj. Mo?na w nim sp?dza? czas w rozmaity sposób. Czy do zbudowania w okolicach Wetliny "ma?piego gaju" z najró?norodniejszymi linami, drabinkami, równowa?niami itp. potrzeba du?ych pieni?dzy? Wybudowanie k?pielisk w Wetlinie i w Cisnej równie? nie powinno stanowi? problemu. Nic tak jak woda nie przyci?ga wczasowiczów. Najlepszym tego przyk?adem s? Solina i Pola?czyk. Nie chodzi oczywi?cie o budowanie kolejnej zapory w Bieszczadach, lecz o zrobienie niewielkich zbiorników, nad którymi b?d? mogli wypoczywa? rodzice z dzie?mi.

Dla milusi?skich musz? powsta? ogródki jordanowskie wype?nione nadmuchiwanym zje?d?alniami, skoczniami, labiryntami itp. Przyda?yby si? te? ?cianki wspinaczkowe i ?cie?ki spacerowe. Podobne atrakcje mo?na by wymy?la? jeszcze d?ugo.

Mo?na zarabia? na tym co jest

- W Wo?osatem Bieszczadzki Park Narodowy prowadzi stadnin? koni Huculskich - mówi jeden z pracowników BPN. - Konia mo?na wynaj?? co najmniej na godzin? i kosztuje to dwadzie?cia pi?? z?otych. Ch?tnych jest wi?c niewielu. Z tej atrakcji korzystaj? tylko wytrawni koniarze. A gdyby tak zrobi? dziesi?ciominutowe przeja?d?ki po pi?? z?otych? Bardzo wielu by si? na to skusi?o.

W najatrakcyjniejsz? widokowo parti? wysokich Bieszczadów, w grup? Tarnicy i Halicza, w sezonie chodzi codziennie ponad tysi?c turystów. Wielu z nich pokonuje nu??c? bit? 9-kilometrow? drog? mi?dzy Wo?osatem, a Prze??cz? Bukowsk?. Wo?enie turystów bryczkami po tej trasie by?oby doskona?ym interesem, podobnie jak kursy do Morskiego Oka w Tatrach.

- Przeciw takiemu rozwi?zaniu s? specjali?ci od ochrony przyrody - t?umaczy Jan Komornicki, dyrektor BPN. - Twierdz?, ?e ko?skie odchody zanieczy?ci?yby ?rodowisko parku. Ten problem da?oby si? wprawdzie rozwi?za?, lecz jest powa?niejsza przeszkoda. Zgodnie z obecnymi przepisami park nie mo?e prowadzi? dzia?alno?ci komercyjnej. Wspólnie z dyrektorami innych parków narodowych staramy si? obecnie o zmian? niekorzystnej ustawy. Je?li to nast?pi b?dziemy wdra?a? te i inne pomys?y uatrakcyjniaj?ce pobyt w Bieszczadach.

No có?, w Tatrza?skim Parku Narodowym nie ma problemu z odp?atnym wo?eniem turystów bryczkami. W Bieszczadach si? nie da. I tak jest niemal na ka?dym kroku.

Bieszczadom trzeba pomóc w rozwoju i musi to nast?pi? szybko. W przeciwnym razie, europejskich turystów i ich pieni?dze zgarn? nam sprzed nosa Czesi i S?owacy, a my, jak zwykle, b?dziemy si? zastanawia? czemu jeste?my biedni.

KRZYSZTOF ROKOSZ
Super Nowo?ci

Źródło: Super Now?ci Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.649 secs