G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 lipca 2005 godzina:12.41(Czytań: 1191)
:: Muzeum w Rzeszowie 2 nowe wystawy: Bro? i akcesoria my?liwskie oraz Kultura wysocka ::
Od 28 czerwca do ko?ca sierpnia br. w salach Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie prezentowana jest wystawa ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego pt. "Bro? i akcesoria my?liwskie od XVI do XIX wieku", wspó?finansowana ze ?rodków europejskich w ramach Programu Wspó?pracy Przygranicznej PHARE. Na ekspozycji mo?na ogl?da? przyk?ady broni i oporz?dzenia my?liwskiego z ró?nych krajów europejskich, w tym z Polski (szczególnie z dawnych Kresów Rzeczypospolitej). Dope?nieniem zabytków lwowskich s? obrazy o tematyce ?owieckiej pochodz?ce ze zbiorów w?asnych muzeum.
Kolekcja broni pozwala prze?ledzi? ewolucj? my?listwa poprzez zmiany narz?dzi u?ywanych podczas ?owów na przestrzeni kilkuset lat. Zobaczymy przyk?ady broni bia?ej (kordelasy, pugina?y, no?e, tasaki) i palnej (strzelby, arkebuzy, gar?acze, dubeltówki). Nie zabraknie równie? ?uku oraz kuszy. Praktycznie ka?dy z prezentowanych eksponatów mo?na podziwia? nie tylko ze wzgl?du na jego cechy u?ytkowe, ale tak?e walory estetyczne. Niejednokrotnie stanowi? one prawdziwe dzie?a sztuki, sk?adaj?ce si? na jeden z elementów tradycji my?liwskiej.
Obok „zabójczej broni” prezentowane s? akcesoria (oporz?dzenie) my?liwskie: strza?y, be?ty, prochownice, ?adownice, sakwy i torby (tzw. tajstra – torba na ?ywno??), buk?ak oraz my?liwskie rzemios?o artystyczne (kielichy, puchary, naczynia i talerze ze scenami my?liwskimi).
My?listwo to nie tylko rytua? zabijania zwierzyny, ale tak?e w ogólnym poj?ciu hobby (pasja) – sposób na realizacj? swoich zainteresowa?, a nawet sposób na ?ycie, moda zarówno, co do strojów jak i uzbrojenia, zwyczaje i obyczaje ??cz?ce bra? my?liwsk?, oraz trofea. Nie sposób wyobrazi? sobie domu szlacheckiego bez my?liwskich trofeów oraz obrazów o tematyce my?liwskiej, które przechodzi?y z pokolenia na pokolenie.
Wspó?czesnego cz?owieka cz?sto ogarnia t?sknota za dawnymi polowaniami, ale przede wszystkim za ca?? otoczk?, która by?a z nimi zwi?zana. Od lat nie zmieni?y si? tylko: my?liwy i zwierzyna, którzy stanowi? podstaw? ?owiectwa i my?listwa. Niestety tak jak przed kilkuset laty, tak i teraz ten przywilej dotyczy najcz??ciej tylko wybranej grupy spo?ecznej.

Wystaw? archeologiczn? Kultura wysocka – wschodnia rubie? ?rodkowoeuropejskiej cywilizacji epoki br?zu mo?na ogl?da? w Muzeum Okr?gowym w Rzeszowie od 21 czerwca do ko?ca sierpnia 2005 roku. Eksponaty pochodz? ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego, a ca?e przedsi?wzi?cie jest wspó?finansowane ze ?rodków europejskich w ramach Programu Wspó?pracy Przygranicznej PHARE. Wiecej informacji: tutaj

Ekspozycje sta?e w Gmachu G?ównym Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie:
- Galeria D?mbskich. Malarstwo europejskie XVI-XIX wieku (t?em dla obrazów s? meble z XVIII i 1 po?owy XIX wieku)
- Porcelana i fajans XVII-XX wieku
- Galeria Malarstwa Polskiego XVIII-XX wieku. Portrety, pejza?e, sceny rodzajowe i martwe natury mistrzów polskich
- Kamie? – br?z – ?elazo. Archeologia Polski po?udniowo-wschodniej

Ekspozycje czasowe w Gmachu G?ównym Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie:
Kultura wysocka – wschodnia rubie? ?rodkowoeuropejskiej cywilizacji epoki br?zu. Wystawa ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego - czynna od 21 czerwca 2005 do ko?ca sierpnia 2005

Bro? i akcesoria my?liwskie od XVI do XIX wieku. Wystawa ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego - czynna od 28 czerwca 2005 do ko?ca sierpnia 2005

Godziny otwarcia Muzeum:
Muzeum (gmach g?ówny) na ul. 3-go Maja 19 i wszystkie Oddzia?y (M. Etnograficzne oraz M. Historii Miasta Rzeszowa z Podziemn? Tras? Turystyczn?) s? czynne:
wtorek-czwartek 9.00-15.00
pi?tek 10.00-17.30
niedziela 9.00-15.00 (wst?p wolny).
Bibioteka w gmachu na ul. 3-go Maja 19:
?roda, czwartek, pi?tek 10.00-14.30;

Bilety wst?pu:
- Gmach g?ówny na 3-go Maja:6,5 z? normalny, 4,5 z? ulgowy, 20 z? przewodnik;
- Oddzia? Etnograficzny:5,5 z? normalny, 3,5 z? ulgowy, 20 z? przewodnik;
- Muzeum Historii Miasta Rzeszowa: 5,5 z? normalny, 3,5 z? ulgowy, 20 z? przewodnik;
- Podziemna Trasa Turystyczna: 5,5 z?

UWAGA! zwiedzanie ??czone Podziemnej Trasy Turystycznej i Muzeum Historii Miasta Rzeszowa: 7,5 z?
UWAGA! Bilet-karnet zapewniaj?cy wst?p do wszystkich Muzeów: 16 z? normalny, 11 z? ulgowy
Źródło: Informacja w?asna - nades?ana Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.624 secs