G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 lipca 2005 godzina:22.19(Czytań: 1449)
:: Nauka idzie z lasu ::
Spotkania z le?niczym, lekcje na ?cie?kach przyrodniczych, zwiedzanie szkó?ek le?nych i zaj?cia w o?rodkach edukacyjnych nadle?nictw, konkursy, wystawy i prelekcje, to tylko niektóre formy edukacji przyrodniczej prowadzone przez le?ników na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie. Le?nicy, dziel?c si? sw? wiedz?, zawsze wspomagali nauczycieli przyrody i uczniów w poznawaniu otaczaj?cego nas ?wiata, nigdy nie bior?c za to pieni?dzy a nawet nie ewidencjonuj?c tej dzia?alno?ci. Od ubieg?ego roku edukacja przyrodnicza prowadzona przez le?ników przybra?a formalne ramy – uregulowana zosta?a zarz?dzeniem dyrektora generalnego Lasów Pa?stwowych. Nadle?nictwa prowadz? dzia?alno?? edukacyjn? na rzecz spo?ecze?stwa wed?ug zasad okre?lonych w tym?e zarz?dzeniu.
W nadle?nictwach istnieje spora baza edukacyjna: 56 ?cie?ek przyrodniczych, 3 o?rodki edukacji ekologicznej, 3 izby le?ne, 14 zielonych klas a tak?e sta?e wystawy, ekspozycje tematyczne. W roku ubieg?ym przez ca?y sezon z ró?nych form edukacji le?nej skorzysta?o 66,7 tys. osób. Natomiast do ko?ca czerwca tego roku by?o to ju? prawie 40 tys. osób. W tym okresie przeprowadzono 264 lekcje terenowe, w których wzi??o udzia? 7,2 tys. osób. W 163 spotkaniach z le?nikiem wzi??o udzia? 6,8 tys. osób, za? 83 prelekcji poza terenem szkó? wys?ucha?o 2,7 tys. uczniów. W ró?nego rodzaju akcjach (dokarmiania ptaków, sprz?tania lasu, ?wi?ta Niezapominajki, Dnia Ziemi) zaanga?owa?o si? prawie 8 tys. dzieci. Le?nicy zorganizowali 14 wystaw tematycznych, które odwiedzi?o 4,4 tys. osób. Jak pokazuj? statystyki przy organizacji tych imprez zaanga?owanych by?o ??cznie 210 le?ników, w wi?kszo?ci po?wi?caj?cych na nie swój czas pozazawodowy. Nikt nie policzy ile osób skorzysta?o z wypoczynku w lesie oraz rodzinnych form edukacji na ?cie?kach przyrodniczych podczas weekendów i wakacji. Warto jednak odnotowa? ten fakt – to wa?na spo?eczna danina, któr? ?wiadcz? lasy, b?d?ce w?asno?ci? ca?ego spo?ecze?stwa.
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.636 secs