G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 marca 2004 godzina:0.04(Czytań: 1473)
:: Wszystko w komputerach - Bieszczadzki Park Narodowy ::
Szanowni Pa?stwo! Specjalnie dla czytelników ePodkarpacie.com otrzymali?my od Pana Adriana Madejczyka, pracownika O?rodka Naukowo - Dydaktycznego BdPN, administratora systemu i specjalisty d/s ochrony przyrody, opis systemu informatycznego, którym aktualnie pos?uguje si? Bieszczadzki Park Narodowy. Jest to najnowocze?niejsze rozwi?zanie tego typu w Polsce. Zapraszamy do zapoznania si? z tre?ci? artyku?u.

Bieszczadzki Park Narodowy jako najwi?kszy górski park w Polsce jest obszarem o wysokich wymaganiach dotycz?cych sposobów gospodarowania i zarz?dzania. Aby podo?a? tym wymaganiom postanowiono wyposa?y? Park w nowoczesny i wydajny System Informacji Przestrzennej. SIP jest to zestaw map numerycznych (w postaci cyfrowej wprowadzonych do komputerów) po??czony z baz? danych w taki sposób, aby otrzyma? jak najwi?cej informacji opisowych wybieraj?c dowolny element na mapie. Mapy numeryczne BdPN dla lepszego poruszania si? w g?szczy informacji zosta?y podzielone na dzia?y tematyczne takie jak:
- ewidencja gruntów,
- le?na mapa numeryczna,
- ochrona flory,
- ochrona fauny,
- zró?nicowanie zbiorowisk ro?linnych,
- udost?pnianie Parku,
- ochrona walorów krajobrazowych,
- zagospodarowanie przestrzenne,
- turystyka i inne.

Nast?pn? cz??ci? sk?adow? Systemu s? programy – wykorzystano tutaj specjalistyczne oprogramowanie GIS (ang. Geographical Information System – system informacji przestrzennej) firmy ESRI uzupe?nione dodatkowo o aplikacje autorskie wykonawcy systemu (firma „Krameko” z Krakowa). Programy te pozwalaj? na przeprowadzanie dzia?a?, które s? sednem funkcjonowania Systemu – przeprowadzania analiz przestrzennych. Dzi?ki nim mo?emy w szybki i przyst?pny sposób uzyska? informacje o interesuj?cym nas miejscu wskazanym na mapie, b?d? te? szybko zaprezentowa? na nowej mapie interesuj?ce nas zagadnienia (np. mo?emy si? dowiedzie?, jakie zbiorowisko ro?linne znajduje si? w wybranym przez nas miejscu lub te? gdzie znajduj? si? interesuj?ce nas zbiorowiska ro?linne czy gatunki gleb). Dodatkowo w Bieszczadzkim SIP-ie umieszczone zosta?y zdj?cia lotnicze o dok?adno?ci terenowej ok. 30 cm, obejmuj?ce swym zasi?giem prawie ca?y obszar Parku. Ponadto równie wa?nym elementem opracowania jest Numeryczny Model Terenu – czyli cyfrowe zobrazowanie zró?nicowania wysoko?ciowego. Obejmuje on swoim zasi?giem Park wraz z otulin? i jest niezwykle przydatny do analiz zwi?zanych z takimi zagadnieniami jak wysoko??, ekspozycja stoków, spadki na stokach.

Ca?y System jest oczywi?cie przystosowany do wspó?pracy z mediami zewn?trznymi s?u??cymi do zbierania i aktualizacji danych w terania takimi jak odbiorniki GPS, które równie? s? na wyposa?eniu Parku i s? integraln? cz??ci? SIP-u.
Obecnie trwaj? prace nad modernizacj? serwisu internetowego Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jest wielce prawdopodobne, ?e w nowym serwisie zostanie zaprezentowana i udost?pniona cz??? danych z Systemu przy wykorzystaniu Internetowego Serwera Map.

Dla Podkarpackiego Portalu Turystycznego ePodkarpacie.com
Adrian Madejczyk
O?rodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN
Źródło: Informacja w?asna - BdPN Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ Roztopy ?wi?teczne na rzece Os?awa
+ Dzi?ki nim Bieszczady staj? si? popularniejsze
+ Kulturalni tury?ci w lasach
+ FESTIWAL KULTUR POGRANICZA KARPACKIE KLIMATY
+ Szwajcarskie ?ubry dotar?y w Bieszczady
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.687 secs