G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 sierpnia 2005 godzina:14.05(Czytań: 2588)
:: Propozycje na weekend 5-7.08.2005r. ::
Je?li nie masz pomys?u, jak sp?dzi? weekend, to my ch?tnie podpowiemy Ci, co robi?. Jesli jeste? smakoszem i do tego lubisz bociany, to koniecznie jed? do Stubna. A mo?e kochasz szanty i woda to Twój ?ywio?? Jesli tak - ruszaj do Pola?czyka. Chcesz us?yszec opowie?ci o Solidarno?ci? Przyjd? na rzeszowski dworzec. Przedstawiamy rozmaite propozycje, przeczytaj, a z pewno?ci? znajdziesz co? dla siebie!

IMPREZY DLA CA?EJ RODZINKI
BABICE nad SANEM
VII Spotkanie Rodzin Muzykuj?cych "Folkowa Nuta"
Poczatek imprezy o godz.14:00. Bedzie mo?na wys?ucha? twórczo?ci rodzin muzykuj?cych z kraju i zagranicy, obejrze? wystaw? sztuki ludowej oraz zmagania mi?dzy wsiami gminy Krzywcza. Poza tym wiele innych atrakcji.

D?WINACZ DOLNY ?WI?TO CHLEBA
?wie?utki i pachn?cy chleb wypiekany w tradycyjny sposób na li?ciach chrzanu bedzie mo?na degustowa? w D?winaczu Dolnym (k.Ustrzyk Dolnych). Impreza odb?dzie si? w niedziel? o godz.13:00. Bedzie mozna pos?ucha? kapeli bojkowskiej, zespo?ów artystycznych z regionu i Ukrainy. ?wi?to chleba zako?czy si? o godz.20:30 pokazem ta?ców z ogniami.

IWONICZ ZDRÓJ
W niedziel? o godz.15:00 na pl.Dietla wyst?pi? podkarpackie kapele: ?u?nioki, Lubatowianie, Grabowszczanie oraz kapela podwórkowa Sta?ka Derenia.

KOMA?CZA - X SPOTKANIA PRZYGRANICZNE POLSKI I S?OWACJI
Zapraszamy w niedziel? o godz.14:00 nad rzek? Os?awic?. Us?yszymy m.in. grupy: San, Horpyna, s?owacka Kamian? i Huburczank? oraz ukrai?skie Dzikie Pola. Na deser koncert KSU i dyskoteka.

KROSNO - LETNIA NIEDZIELA
Krosnie?ski Dom Kultury zaprasza na rynek. O godz.18:00 zagraja zespo?y: Something Else i Archetyp oraz grupa bluesowa LeBlue.

?A?CUT - KONCERT KAPEL
Miejski Dom Kultury zaprasza na imprez? "Dawniej to byli kapeli". W programie: koncert kapeli ludowej "Zagrodzianie" oraz kapeli podwórkowej Mietka ?mietany i pokazy stra?ackie. Impreza odb?dzie si? na placu przy MDK. Pocz?tek o godz.17:00. Koncert zako?czy o godz.19:00 letni wieczór z ta?cem.

POLA?CZYK - VI FESTIWAL PIOSENKI SZANTOWEJ "CYPEL 2005"
Otwarcie festiwalu w piatek o godz.17:00. Nastepnie odb?dzie si? przegl?d kapel amatorskich oraz konkurs ?piewania szant dla widzów. O godz.20:00 wystapi? gwiazdy: Yank Shippers, Hambawenah, Orkiestra Samanta.
W sobot? imprezy rozpoczn? si? o godz.12:00 konkursem piosenki dla najm?odszych. W programie tak?e: Regaty Maszyn Pseudop?ywaj?cych, czyli otwrty konkurs wynalazków p?ywaj?cych (14:00), Turniej Piracki (16:00), wyst?p laureatów konkursu szantowego dla widzów, a tak?e Wybory Miss Prozerpina 2005 (18:30). Pomiedzy wystepami konkursy i zabawy. Sobotni? imprez? zako?czy Koncert Gwiazd: DNA, Yank Shippers, Orkiestra Dni Naszych (20:00).
Niedzieln? zabaw? zainauguruj? o godz.12:00 Loty Maszyn Pseudolataj?cych. O godz.14:00 - fina? Turnieju Pirackiego, godz.16:00 - folkowe koncertowanie m.in.: Wa-da-da, Keraan, Bieszczadersi, Galicja Folk Band, godz.22:00 oficjalne zako?czenie festiwalu.

RZESZÓW - IMPREZA NA RYNKU
W sobot?, o godz.20:00, na scenie przed ratuszem, rocka na wiolonczelach zagra zespó? Cellos Sesion. Po nich pojawi? si? The Crumbus i VIR. W niedziel? o godz.17:00 wystapi?: Beata Kossowska & LeBlue i grupa Quatro z Klubu Garnizonowego

STRZY?ÓW - AGROMANIA
Atrakcjami tegorocznej Agromanii b?d?: wybór championa wystawy koni, prezentacje o?rodków kultury, koncerty i dyskoteka pod gwiazdami. Impreza odb?dzie si? na stadionie sportowym, w niedziel?, o godz.13:00. Swoje stoiska zaprezentuje ponad 50 wystawców - przedsi?biorcy, rzemie?lnnicy, gospodarstwa agroturystyczne, hodowcy i stowarzyszenia. Organizatorzy przygotowali tak?e konkursy z nagrodami. O godz.19:00 wyst?pi Ca?a Góra Barwinków, a nastepnie odbedzie si? dyskoteka.

STUBNO - BOCIANIADA 2005
II edycja imprezy po?wi?conej bocianom odbedzie si? oczywi?cie w gminie s?yn?cej z najwi?kszej liczby tych ptaków w województwie. Bocianadzie towarzyszy? b?d? wyst?py zespo?ów artystycznych, konkursy, zawody z nagrodami, degustacja regionalnych potraw i wypieków, mnóstwo atrakcji dla dzieci, a na koniec - zabawa taneczna przy muzyce zespo?u Iluzer. Impreza ma trwa? do bia?ego rana.

CO? DLA OKA
RZESZÓW - BWA
Rzeszowskie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na wystawy:
Marthy Jungwirth - malarstwo,
Marii Polakowskiej-Prokopiak - malarstwo i formy przestrzenne
Jerzego Kierskiego - rze?ba,
Macieja Majewskiego - rysunek.
Prace ww. artystów mo?na ogl?da? w Domu Sztuki (ul.Jana III Sobieskiego 18)

ARTYSTYCZNY WAGON
Latem 1980 r. przez ca?? Polsk? przesz?a fala strajków, ukoronowana powstaniem w gda?skiej stoczni Solidarno?ci. Z okazji 25. rocznicy tych wydarze? 17 lipca z Lublina wyjecha? specjalny wagon b?d?cy elementem akcji artystyczno-edukacyjnej po?wi?conej pami?ci tamtych dni. Jad?c przez ca?? Polsk? ?ladami wydarze? lata 1980 r., wagon dojedzie do Gda?ska 14 sierpnia, dok?adnie w rocznic? rozpocz?cia strajków w stoczni.
W wagonie tym jad? arty?ci, dziennikarze, animatorzy. W sobot? o godz. 10:00 wysi?d? na rzeszowkim dworcu, by przypomnie? nam najwa?niejsze wydarzenia z powojennej historii Polski. Z tej podrózy przez Polsk? powstanie specjalna ksi??ka. Impreza na dworcu w Rzeszowie zako?czy si? o godz.20:00.

"RYNEK I RÓ?NE SPRAWY"
To tytu? nowej ksi??ki Marka Czarnoty i kolejna pozycja z cyklu "Rzeszowskie ulice". W sobot? odb?dzie si? spotkanie z autorem w ksi?garni przy ul.3 Maja obok rzeszowskiej fary. Promocja ksi??ki w godz. 10:00 - 14:00.

?A?CUT - VII MI?DZYNARODOWY PLENER MALARSKO-RZE?BIARSKI
Zjecha?o na niego 20 artystów, min.: z Opola, Zielonej Góry, Lwowa. Honorowym go?ciem jest znany malarz z ?o?yni - Franciszek Fronczek "S?o?ces?aw". Arty?ci pracuja w Domu Wycieczkowym PTTK. Malarzy i rze?biarzy mo?na podziwia? przy pracy
w ?a?cuckim parku, wiryda?u Restauracji Zabytkowej. Wystawa poplenerowa zostanie otwarta w przysz?ym tygodniu.

PRZEMY?L - WERNISA? NA ZAMKU
W galerii Zamku Kazimierzowskiego, w pi?tek o godz.18:00, nastapi otwarcie wystawy Jadwigi Szmyd-Sikory.

KRASICZYN - "TYSI?C FRANKÓW NORWIDA"
Spektakl pod takim tytu?em b?dzie mo?na obejrze? na dziedzi?cu zamku w Krasiczynie w pi?tek o godz.19:00. Jest to sztuka dramatyczna w 3 aktach, która przedstawia wzruszaj?c? histori? mi?o?ci Cypriana Kamila Norwida do Marii Sadowskiej. Spektakl wystawi scena RODE z Krosna, a po spektaklu odb?dzie si? promocja ksi??ki Mariusza Marczyka "Tysi?c franków Norwida".

CO S?UCHA? W KLUBACH ?
RZESZÓW - AKADEMIA
Od piatku do niedzieli w klubie bawi? si? b?d? uczestnicy XIV Rzeszowskiego Rajdu Samochodowego.
W pi?tek hity z lat 80. W nocy pojawi si? niespodzianka pod has?em "Rajd Samochodowy". Do godz. 21:30 panie maja wst?p wolny do klubu.
W sobot? Rajdowy Finisz czyli impreza z rajdowymi atrakcjami, b?d?ca jednocze?nie podsumowaniem tegorocznego Rzeszowskiego Rajdu Samochodowego. Zabawa odbywa? si? b?dzie w dwóch salach. Do godz.21:30 wst?p wolny.
We wtorek - Nastkoteka, czyli dyskoteka dla m?odzie?y od 16 roku ?ycia. Pocz?tek o godz.19:00.

ALIBI
Klub zaprasza w piatek i sobot? na letnie hity z nowej p?yty. W piatek wst?p gratis.

DEJA VU
W pi?tek muzyka w stylu lat 60.-90., natomiast w sobot? rytmy klubowe.

HUBERTUS
Hotel i restauracja Huberstus zapraszaj? na dancingi przy dobrym jedzeniu i ?wietnej muzyce.

MIRAMONTI
W piatek - dyskoteka w rytmie lat 60., 70., 80. Wst?p wplny.

PIANO
W pi?tek i sobot? - dyskoteki w rytmie hitów z pierwszych miejsc list przebojów.

REJS
W sobot? 16. ods?ona Hard Core Breath - koncert o godz.19:00. Zagraj?: Sequoia - screamocore z Francji, OnFall - w?oski SE MetalCore oraz rzeszowska grupa Endead. Wst?p 10,00 PLN.

Udanego weekendu!

?ród?o:
Nowiny
Super Nowo?ci
CIT Marta Wiech

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: CIT
Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.646 secs