G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

12 sierpnia 2005 godzina:13.45(Czytań: 2826)
:: Propozycje na weekend 12-14.08.2005 r. ::
Zapraszamy do zapoznania si? z harmonogramem imprez organizowanych na Podkarpaciu w bie??cy weekend. Ka?dy, bez wzgl?du na wiek czy zainteresowania, z pewno?ci? znajdzie tu co? dla siebie. Mamy nadziej?, ?e doskona?a pogoda towarzyszy? Wam b?dzie przez ca?y weekend.

Imprezy
RZESZÓW
Festiwal Kultury Japo?skiej Teatr "Maska"
W piatek od godz.15:00 odb?d? si? prezentacje ikebany (sztuki uk?adania kwiatów), nastepnie recital pie?ni japo?skich oraz wystepy artystów z Polski i Japonii.
Centrum Obs?ugi Inwestora
W sobot? w (Rynek 5) od godz.12:00 m.in.: pokaz sztuki zakladania kimona, parzenie i degustacja zielonej herbaty, a tak?e wyk?ady na temat kontaktów polsko-japo?skich.
Estrada na Rynku
Od godz.16:00 pokaz origami i kaligrafii, konkursy, pokaz judo i karate, pie?ni japo?skie i wyst?py artystyczne.
Imprez? organizuje Centrum Kultury Japo?skiej w Przemy?lu oraz Fundacji Polsko-Japo?skiej Yamato.

Rynek
W sobot?, o godz.20:00, na estradzie ko?o Ratusza zaprezentuje si? grupa Orinoko.
W niedziel? zagra zespó? Alibaby. B?d? te? pokazy breakdance i wyst?p Waldemara Ochni - najs?ynniejszego polskiego parodysty.

KOLBUSZOWA Koncert hip-hop
W sobot? o godz. 19:00 wystapi?: Eldo/Grammatik z Warszawy oraz S?owo Honoru, Ka2, GNW, Mc Sensei i grupy breakdance - 2w1 oraz One to one. Wst?p - 5,00 PLN.

IWONICZ ZDRÓJ - Piknik Country
W niedziel? o god.17:00 na Placu Dietla w Iwoniczu odb?dzie si? Piknik Country. Wyst?pia zespo?y Couch z Krakowa oraz Johny Walker z Katowic.

STRZY?ÓW - "Lato z Radiem Rzeszów"
W niedziele o godz.15:00 na stadionie przy ul. 1 Maja wyst?pi?: D?em, Vir, Skangur oraz Swaty - zespó? rockowo-folkowy ze Strzy?owa.

ST?PINA - Operacja "Anlage Sud II"
Zabytkowe pojazdy wojskowe i ?o?nierze Wehrmachtu, Armii Krajowej, Armii Czerwonej pojawi? si? w najbli?sz? sobot? oraz w niedziel? przy miejscowych bunkrach. W s?siedztwie schronów oraz miejscowych kamienio?omach rozegraj? si? sceny batalistyczne z okresu II wojny ?wiatowej. Partyzanci AK zaatakuj? patrol Wehrmachtu, potem Niemcy zmierz? si? z oddzia?em Armii Czerwonej. Wszystko w ramach Operacji "Anlage Sud II" czyli kolejnego Zlotu Militarnego.
Poza rekonstrukc? walk organizatorzy przewidzieli m.in. ekspozycj? zabytkowych pojazdów wojskowych, pokazy walki wr?cz, zwiedzanie pohitlerowskich schronów i przeja?d?ki pojazdami terenowymi.
Wst?p - 2,00 PLN, dzieci i m?odzie? do lat 18 - wst?p wolny. Pocz?tek imprezy o godz.13:00.

POLA?CZYK - Tele Lato
W niedziel? odbedzie sie X edycja Tele Lata w o?rodku "Stomil-Zjawa" w Pola?czyku. Pocz?tek o godz.10:00. W programie blok zabaw i konkursów dla dzieci. Bed? te? zawody zawody p?ywackie, zawody kajakowe, wybory Miss Zalewu Soli?skiego. Organizatorzy zach?caj? do uczestnictwa w konkursach i zawodach szczególnie dzieci niepe?nosprawne. Do tego wszystkiego pyszna bieszczadzka kuchnia i wspania?y uzdrowiskowy klimat. Imprez? uatrakcyjni? koncert Paw?a Kukiza wraz z zespo?em Piersi oraz Haliny Fr?ckowiak.

LESKO - AGROBIESZCZADY 2005
W sobot? i w niedziel? w Zespole Szkó? Drzewnych odb?d? sie targi Przedsi?biorczo?ci i Rzemios?a. W planie m.in. konkursy: Tradycyjny Polski Produkt Podkarpacki, Podkarpacki Produkt lokalny, Ekologiczna Podkarpacka ?ywno?? oraz konkurs na najlepsz? prezentacj? gminy.

KRACZKOWA - Festyn sportowy
W poniedzia?ek na stadionie Klubu Sportowego "Czarni" odb?dzie si? festyn. Pocz?tek imprezy o godz.14:00. W programie m.in.: wyst?py artystyczne, pokazy sprawnosci u?ytkowej przewodników, psów, a tak?e motorów policyjnych, skoki spadochronowe i in. Gwo?dziem programu b?dzie mecz pi?ki no?nej pomi?dzy Reprezentacja Podkarpacia i zeso?em Old Boys Kraczkowa. Na boisku b?dzie mo?na zobaczy? m.in.: przedstawicieli lokalnych w?adz, by?ych pilkarzy, ?u?lowców Marmy Polskie Folie Rzeszów, m?odzie?owego mistrza ?wiata w boksie zawodowym - Dawida "Cygana" Kosteckiego oraz dziennikarzy lokalnych mediów. Imprez? zako?czyzabawa taneczna do bia?ego rana z zespo?em "Krokus".
Honorowy patronat nad imprez? sprawuje prezydent miasta Rzeszowa. Patronat medialny nad imprez? obj??y Super Nowo?ci i Radio Bieszczady.

TYCZYN - Piknik rodzinny
Impreza rozpocznie si? o godz.14:00 od zabaw i konkursów dla dzieci. Zostanie wybrana minimiss i ministrongman. Na godz.16:30 zaplanowano pokaz ta?ców breakdance. Natomiast o 19:00 rozpocznie si? dyskoteka. Przez ca?y czas trwania imprezy dzieci mog? skaka? na trampolinie, b?d? kramy, wata cukrowa i inne atrakcje.

Dla oka
RZESZÓW
Reaktor Sztuki
"Fotografie II: obrazy ?wiat?em zapisane" - to tytu? wystawy Jerzego Wygody, jak? mo?na ogl?da? w rzeszowskim Reaktorze Sztuki. Ekspozycja ponad 40 barwnych zdj??, wykonanych technik? analogow? bez obróbki cyfrowej. Wystawa b?dzie otwarta do pierwszego tygonia wrze?nia. Wst?p gratis.

BWA
W górnej sali wystawowej prezentacja twórczo?ci austriackiej artystki Marthy Jungwirth. W dolnej sali prace Marii Polakowskiej-Prokopiak oraz Jerzego Kierskiego. W Galerii Ma?ej Domu Sztuki w Rzeszowie trwa wystawa najnowszych rysunków rzeszowskiego twórcy, Macieja Majewskiego. Wszystkie ekspozycje mo?na ogl?da? do 4 wrze?nia.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
"Jedna godzina z ?ycia miasta" - konkurs fotografczny, którego celem jest reporterski zapis zdarze?, które mia?y miejsce w piatek (12 sierpnia). By wzi?? udzia? w konkursie, nale?y w pi?tek do godz.15:00 zarejestrowa? si? w Galerii Fotografii (ul. 3 Maja 9). Od godz.15:00 odb?d? si? godzinne warsztaty fotograficzne, gdzie b?dzie mo?na uzyska? tak?e wszelkie informacje o regulaminie konkursu, za? w godz.16:00 - 17:00 uczestnicy konkursu rusz? na miasto, by utrwala? ?ycie.

Gie?da Staroci
III LO w Rzeszowie zaprasza na kolejn? gie?d? staroci. Odb?dzie si? ona w niedziel? w godz.7:00 - 12:00.

KOLBUSZOWA
Pi?tek - o godz.19:00 w MDK rozpocznie si? pokaz filmów amatorskich wykonanych przez m?odzie?. Wst?p wolny.

Na sportowo
ZAGÓRZ
Rajd Pojazdów Zabytkwych
Od piatku do niedzieli trwa? b?dzie VII Bieszczadzki Rajd Pojazdów Zabytkowych organizowany przez Klub Pojazdów Zabytkowych "Weteran". Program:
Piatek
15:00 - 22:00 - przyjmowanie uczestników w bazie rajdu w Zakuciu.
Sobota
9:00 - wyjazd na bieszczadzk? tras? (przez Lesko)
13:00 - powrót
16:00 - konkurencje sprawno?ciowe
Niedziela
10:00 - parada ulicami Zagórza
10:30 - konkurencje sprawno?ciowe
13:00 - rozdanie nagród i zako?czenie rajdu

RYMANÓW ZDRÓJ
Wy?cig kolarski
W sobot? o godz.11:55 przy Parku Zdrojowym honorowy start Mi?dzynarodowego Wy?cigu Kolarskiego "O Puchar Uzdrowisk Karpackich". Wy?cig rozpocznie si? w Besku o godz.12:15. Trasa b?dzie wiod?a m.in. przez Sanok, Solin?, Dukl?, Iwonicz Zdrój. Meta w Rymanowie Zdroju.

RADAWA, pow.Jaros?aw
Turniej pla?ówki
W sobot? na terenie O?rodka "Mirandia: - X Otwarty Regionalny Turniej Siatkówki Pla?owej. Pocz?tek o godz.10:00.

PRZEMY?L
Turniej pla?ówki
W niedziel? na pla?y miejskiej nad Sanem odb?dzie si? turniej siatkówki pla?owej dla amatorów. Pocz?tek o godz.9:00, zapisy przed turniejem.

JAS?O
Festyn sportowy
W sobot?, od godz.15:00, na osiedlu Gamratu odb?dzie si? festyn. W programie m.in. wy?cigi w workach i mecz ?onaci - kawalerowie. O godz.20:00 - zabawa ogrodowa. Wst?p - 3,00 PLN, dzieci - gratis.

BARYCZKA
Piknik sportowy
Rywalizacja w podbijaniu pi?ki, zawody pi?karskie i mnóstwo konkursów - to niektóre atrakcje pikniku. Wieczorem zabawa taneczna. Impreza w niedziel? o godz.14:00.

W klubach
RZESZÓW
Akademia
Druga Sauna Wakacji 2005 - wyst?pi gwaiazda hip-hopu, piatek, godz.21:00.
Kolorowy weekend w Akademii - zabawa w dwóch salach, sobota i niedziela.
W sobot? do godz. 22:30 panie maja wst?p wolny, natomiast w niedziel?, wst?p wolny do godz.22:30, maj? panowie.
W programie najwi?ksze taneczne przeboje, najmodniejsze klubowe rytmy. Tradycyjnie w wakacyjna sobot? poszukiwa? b?dziemy kandydatów do tytu?u Króla i Królowej Parkietu Lata.
W Azylu: ARYTMIA. Zagraj?: Alchemyst, Lemonhead, Mourner, Lament. Pocz?tek o godz.21:00.

Alibi
Dyskoteki - piatek i sobota.

Deja Vu
Ostatni weekend, ostatnie szalone dyskoteki. W piatek impreza w rytmie muzyki z lat 70.. w sobot? i niedziel? w programie muzyka taneczna i rytmy klubowe.

Kino
Klubowe Kino - w pi?tek gra DJ Karol.
Nowy Muzyczny Format - DJ Clermont Ferranda, sobota, godz.21:00.

Miramonti
Piatek - dyskoteka w rytmie lat 60.,70.,80.
Sobota - dancing do bia?ego rana przy muzyce na ?ywo.

Piano
Dyskoteki - piatek i sobota.

?ród?o:
Nowiny
Super Nowo?ci

?yczymy udanego weekendu!
CIT Marta Wiech

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: CIT
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.725 secs