G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

16 sierpnia 2005 godzina:9.12(Czytań: 1318)
:: Zapraszamy do Przemy?la! Kalendarz imprez kulturalnych (do 15 wrze?nia) ::
Przemy?l (pobierz kalendarz impez)- miasto po?o?one w po?udniowo-wschodniej Polsce, 12 km od granicy z Ukrain?, o przesz?o tysi?cletniej historii, niegdy? wa?ny o?rodek w Galicji. Zapraszamy do odwiedzenia tego pi?knego miasta, które roztacza si? amfiteatralnie na zboczach wzgórz i przeci?te jest b??kitn? wst?g? rzeki San. Pierwsza pisemna wzmianka o Przemy?lu, jako wa?nym o?rodku miejskim w ?redniowieczu, dotyczy 981 r. Odwieczne pogranicze kultur, narodowo?ci i religii sprawi?o, ?e w mie?cie tym i w jego okolicach znajdujemy pami?tki polskie, ukrai?skie, ?ydowskie, a tak?e liczne pozosta?o?ci dawnej monarchii austro-w?gierskiej. Znaczna cz??? elementów architektury, podobnie jak w Krakowie,w Lwowie czy w Koszycach znalaz?a swoje ?ród?o we wzorcach wiede?skich, np. przemyski dworzec kolejowy, który jest replik? dworca w Wiedniu. Wreszcie twierdza Przemy?l wybudowana przez w?adze austriackie z uwagi na strategiczne po?o?enie miasta. Najwi?ksza po Verdim i Antwerpii twierdza powa?n? rol? odegra?a podczas pierwszej wojny ?wiatowej. Wi?kszo?? fortów jest dost?pna dla zwiedzaj?cych.
Charakter Przemy?la wyznaczaj? liczne zabytkowe kamienice, uliczki, ko?cio?y, klasztory i otoczony pi?knym parkiem ?redniowieczny zamek Malowniczy Rynek otaczaj? stare kamienice nosz?ce ?lady ró?nych epok i stylów. W pobli?u Rynku znajduj? si? ciekawe budowle sakralne: archikatedra si?gaj?ca swoimi pocz?tkami XV stulecia wraz z góruj?c? nad miastem wie??; okaza?e barokowe ko?cio?y i klasztory: Franciszkanów i Karmelitów Bosych, a tak?e dawny ko?ció? i kolegium Jezuitów - obecnie katedra bizantyjsko-ukrai?ska. Przemy?l zwany jest cz?sto stolic? polskich dzwonów i fajek. Tradycje przemyskiego ludwisarstwa si?gaj? oko?o 150 lat, przemyskie fajki za? wyrabiane s? w kilkunastu firmach. Ciekawe, historyczne i niespotykane okazy mo?na obejrze? w Muzeum Fajek i Dzwonów, mieszcz?cym si? w równie zabytkowej Wie?y Zegarowej. W Przemy?lu dzia?a najstarszy w Europie za?o?ony w 1869 r. amatorski teatr "Fredreum". Nie brak tak?e oferty dla mi?o?ników poezji - Przemyska Wiosna Poetycka. Istnieje równie? profesjonalne ?rodowisko plastyczne i fotograficzne. Prezentuje si? tu prace wybitnych artystów, organizuje konfrontacje plastyczne, mi?dzynarodowy plener malarski w Slonnem oraz Mi?dzynarodowe Triennale Malarstwa "Srebrny Czworok?t". Najszerzej i najpe?niej prezentowana jest muzyka. "Miko?ajki Jazzowe", "Jazz nad Sanem", "?wi?toja?skie Noce Jazzowe" czy koncerty w klubie "Nied?wiadek" sprawiaj?, ?e Przemy?l sta? si? znanym o?rodkiem, w którym gra si? i s?ucha jazzu z najwy?szej pó?ki. Muzyczny wizerunek miasta kszta?tuje równie? Zamkowa Orkiestra Kameralna, Archidiecezjalny Chór "Magnificat", chór "Gospel", zespo?y instrumentalno-wokalne, taneczne i kapele folkloru miejskiego. Do tradycyjnych imprez muzycznych nale??: Przemyski Festiwal Organowy, Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, Przemyska Jesie? Muzyczna. Klimat miasta okre?laj? liczne koncerty, spektakle uliczne, festyny, imprezy plenerowe, jak cho?by: Dni Patrona Miasta Przemy?la, "Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemy?l", czy zainicjowany w 2003 r. Wielokulturowy Festiwal "Galicja".
W okolicach Przemy?la mo?na uprawia? aktywne formy wypoczynku: kajakarstwo, lotniarstwo, jazd? konn?, wspinaczk?. Nietrudno jest dotrze? do okaza?ego zamku renesansowego w Krasiczynie, sanktuarium po?o?onego w?ród lasów na wzgórzu w Kalwarii Pac?awskiej czy arboretum w Bolestraszycach - niezwyk?ego ogrodu botanicznego, w którym znajduj? si? niespotykane okazy ro?lin z ca?ego ?wiata. Przemy?l i jego okolice ??cz? walory wypoczynkowe, turystyczne i historyczne.
Źródło: Kalendarz imprez kulturalnych - PCKiN Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.620 secs