G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

19 sierpnia 2005 godzina:13.34(Czytań: 3008)
:: Na weekend 19-21.08.2005r. ::
W ten weekend mamy dla Was, jak zwykle, sporo ciekawych propozycji, gdzie spedzi? weekend. Szykuje si? wiele festiwali, koncertów i festynów. Dla klubowiczów tak?e nie zabraknie atrakcji, jak chocia?by zima w ?rodku lata w Akademii. Zach?camy do wyj?cia z domu i ?yczymy dobrej zabawy.
Imprezy
JAROS?AW - Festiwal Muzyki Dawnej
W niedziele rozpocznie si? XIII edycja Miezynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej "Piesni Naszych Korzeni". Program festiwalu:
Niedziela (21.08.), o godz.20:00 w konkatedralnej cerkwi greko-katolickiej wystapia ojcowie studyci oraz majsternia Pisni ze Lwowa. Zaprezentuj? nieszpory na wigili? ?wi?ta Za?ni?cia N.M.P.;
Poniedzia?ek (22.08.), o godz.20:00 w bazylice M.B. Bolesnej wystapi?: Begona Olavide, Ramiro Amusategui Prado z Hispanii, którzy zaprezentuj? XIII-XV-wieczne ballady hiszpa?skie;
Wtorek (23.08.), o godz.20:00 w ko?ciele oo.Reformatów wystapi?: Ghazi Makoul (Liban), Jamal Ouassini (Maroko), Fabio Tricomi, Stefano Albarello (W?ochy). Zaprezentuj? Medio oriente - Medio Occidente;
?roda (24.08.), o godz.20:00 w Ko?ciele ?w.Miko?aja wystapi Kantika & Voci Unite pod dyrekcj? Kristin Hoefener. W programie "A summo celo. Monodia" i wczesna polifonia francuska;
Czwartek (25.08.), o godz.20:00 w kolegiacie wystapi chór Byzantion z Rumunii oraz Likurgos Angelopulos z Grecji. Zaprezentuj? rumu?ski chora? bizantyjski;
Piatek (26.08.), o godz.20:00 w Ko?ciele ?w.Miko?aja wystapi? Sirkka-Liisa Kaakinen i Battalia z Finlandii. W programie F.I.Biber - Sonaty misteryjne. Nocne czuwanie rozpocznie si? ok. godz.23:00.
Sobota (27.08.), o godz.20:00 w bazylice M.B.Bolesnej wystapi? Narol Baroque i chór festiwalowy Serenissima. Zaprezentuja oni polsk?, weneck? i iberyjsk? muzyk? XVI i XVII w.
Niedziela (28.08), o godz.8:00 w kolegiacie odb?dzie si? uroczysta msza pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika, ordynariusza przemyskiego.

KA?CZUGA - Leszcze
Koncerty, konkursy z nagrodami, weso?e miasteczko oraz wystep Leszczy - to niektóre z przewidzianych atrakcji. Impreza odb?dzie si? na stadionie MKS. Poza ta?cami i muzyk?, b?dzie równie? parada motocykli i pokaz sztucznych ogni. W sobot? wstep wolny, a w niedziel? bilety po 10,00 PLN.

KOLBUSZOWA - KSU
W sobot? o godz.19:00 w Miejskim Domu Kultury zagra legendarny zespó? punkowy KSU. Poza ustrzyck? grup? wyst?pi? miejscowe zespo?y: Rosdclosed, Anp oraz Necroserch. Wst?p - 5,00 PLN.

KROSNO - Karpackie Klimaty
Imprez? w sobot?, o godz.12:30, rozpocznie parada uliczna, o godz.13:15 - Bieg Portiusa dla dzieci i m?odzie?y. Pó?niej koncerty zespo?ów ludowych. W niedziel?, o godz.11:00 - koncert orkiestr d?tych. Godzin? pó?niej na stadionie MOSiR - mecz pi?ki no?nej KHL kontra reprezentacja Karpackich Klimatów. Od godz.17:00 - wystepy i Karpacka Biesiada Muzyczna.

LE?AJSK - Festiwal w bazylice
W najbli?szy poniedzia?ek odbedzie si? ostatni z koncertów XIV Mi?dzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w bazylice oo. Bernardynów. Po mszy ?w. ok. godz.19:00 z koncertem na organach wystapi Krzysztof Lukas, ?piewa? za? b?dzie Edyta Geppert. Artystka znana z rozrywkowego repertuaru nie stroni tak?e od utworów powa?niejszych.

?A?CUT - ?redniowieczni rycerze
Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego zaprasza w niedziel? o godz.17:00 na pokazy walk. Impreza ma przyblizy? nam kultur? ?redniowiecza. O godz.19:00 rozpocznie si? letni wieczór z ta?cem, który potrwa do godz.22:30.
We wtorek natomiast wakacyjne kino plenerowe zaprasza na film "Piraci z Karaibów". Wst?p wolny.

MIELEC - Festiwal
W niedziel? o godz.21:00 w ko?ciele pw. Matki Boskiej Nieustaj?cej Pomocy w Mielcu w ramach VIII Mi?dzynarodowego Festiwalu Muzycznego Mielec 2005 wyst?pi? Arkadiusz Bialic, organista bazyliki oo. Paulinów na Ska?ce w Krakowie, zdobywca wielu nagród oraz chór meski "Rustavi" z gruzji. Gruzini maj? w repertuarze ponad 300 pie?ni, w wi?kszo?ci wykonywanych a capella

MIELEC i BRZOZÓW
Lato z Radiem Rzeszów
Ma?gorzata ostrowska, Leszcze, Vir, Skangur, Apogeum, Jupa, Wiatr z Po?udnia, D?azzga, Whoops i Dilera to gwiazdy kolejnych dwóch wielkich pikników Radia Rzeszów. Na festyny zapraszamy - w sobot? na tereny MOSiR w Mielcu i w niedziel? na miejski stadion w Brzozowie. Poczatek o godz.14:00. Na piknikach nie zabraknie wspania?ej zabawy i wielu konkursów z nagrodami. Dla najm?odszych b?dzie weso?e miasteczko oraz zabawa "W krainie muzyki".

RZESZÓW - Koncerty na Rynku
W pi?tek, o godz.16:00, na Rynku rozpocznie si? impreza, której gwiazdami b?d? Ivan i Delfin oraz Micha? Wisniewski z grup? Ich Troje. Wszystko z okazji przedwyborczego pikniku, jaki mieszka?com miasta serwuje kandydat na prezydenta Andrzej Lepper.
W sobot? o godz.20:00 zagra zespó? Diamond Duo, maj?cy w repertuarze przeboje muzyki w?oskiej i greckiej.
W niedziel? o godz.17:00 zaprezentuja si? uczniowie rzeszowskiego Centrum Sztuki Wokalnej. Nastepnie z koncertem szant i piosenek ?eglarskich wyst?pi rzeszowski zespó? Klang.

Federico del Sordo
Ten w?oski artysta wystapi w niedziel? o godz. 20:00 z recitalem organowym w rzeszowskiej katedrze. Zaprezentuje si? w ramach XIV Festiwalu "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej".

PSTR?GÓWKA - ?wi?to plonów
Wyst?py zespo?ów artystycznych, konkurs na najpi?kniejszy wieniec do?ynkowy, festyn do?ynkowy - te i inne atrakcje czekaj? na wszystkich, którzy przyjd? w niedziel? na plac przy budynku SP.

TYCZYN - ?wi?to chleba
Wyst?py zespo?ów ludowych, koncert Zbigniewa Wodeckiego, konkursy dla dzieci i doros?ych z nagrodami, dzielenie si? chlebem i wiele innych artakcji.

ZABAJKA - Do?ynki
Loteria fantowa, festyn do?ynkowy i mnówstwo atrakcji dla dzieci oraz doros?ych - to wszystko na terenie LKJ Zabajka. Impreza rozpocznie si? o godz.13:15 zbiórk? grup wie?cowych w ko?ciele p.w. Trójcy ?wi?tej w G?odowie Ma?opolskim. O godz.13:30 odbedzie si? masz ?w. Nast?pnie o godz. 14:30 spod ko?cio?a wyruszy wie?cowy korowód, który uda si? do LKJ Zabajka. O godz.16:00 nastapi rozpocz?cie uroczysto?ci do?ynkowych. Natomiast o godz.18:00 - program dla najm?odszych mieszka?ców gminy.. Równie? o godz.18:00 rozpocznie si? losowanie nagrody g?ównej w loterii fantowej. Dochód z loterii b?dzie przeznaczony na budow? pomnika Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II. O godz.19:15 festyn do?ynkowy.

Dla oka
RZESZÓW
BWA
W górnej sali wystawowej prezentacja twórczo?ci austriackiej artystki Marthy Jungwirth.
W dolnej sali prace Marii Polakowskiej-Prokopiak oraz Jerzego Kierskiego.
W Galerii Ma?ej Domu Sztuki trwa wystawa najnowszych rysunków rzeszowskiego twórcy, Macieja Majewskiego. Wszystkie ekspozycje mo?na ogl?da? do 4 wrze?nia.

Reaktor Sztuki
"Fotograie II: obrazy ?wiat?em zapisane" - to tytu? wystawy Jerzego Wygody, jak? mo?na ogl?da? w rzeszowskim Reaktorze Sztuki. Wyeksponowano tu ponad 40 barwnych zdj??. Wszystkie zosta?y wykonane technik? analogow? bez obróbki cyfrowej.

W klubach
RZESZÓW
Akademia
Pi?tek - wystapi NELLE, czo?owa DJ-ka polskiej sceny klubowej.
Sobota - zimowa impreza. Sw? wizyt? zapowiedzia? ?w. Miko?aj wraz z eskort? reniferów, bedzie ?nieg, snie?ne ba?wany, specjalna barowa ?lizgawka oraz superpromocja.

Alibi
Piatek i sobota - letnie hity z nowej p?yty.

Miramonti
Pi?tek - dyskoteka w rytmie przebojów z lat 60.,70.,80. Wstep gratis.

Piano
Piatek i sobota - dyskoteka w rytmie hitów z pierwszych miejsc list przebojów.

Pod Palm?
Klub zaprasza na dyskoteki w piatek, sobot?, niedziel?. Wstep 3,00 PLN. W sobot? dla pierwszych 100 osób pewnien z?ocisty napój jest wliczony w cen? biletu.
Pod Palm? przez ca?e lato jest superzabawa.
W ten pi?tek - retro party, czyli zabawa w rytmie przebojów z lat 60. - 90.
W sobot? i niedziel? w programie przeboje nie tylko najnowsze.

?ród?o:
Nowiny
Super Nowo?ci

?yczymy dobrej zabawy!
CIT Marta Wiech

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: CIT
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.752 secs