G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 sierpnia 2005 godzina:8.28(Czytań: 1158)
:: XIV konferencja Ochrona zasobów przyrodniczych Mi?dzynarodowego Rezerwatu Biosfery KW ::
W dniach 5-7.IX.2005 r. w O?rodku Naukowo Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych odb?dzie si? po raz kolejny konferencja po?wi?cona "Ochronie zasobów przyrodniczych Mi?dzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie". Tematem przewodnim tegorocznej konferencji s? zagro?enia przyrody wysokogórskiej w Karpatach (ep). W?rod zaproszonych go?ci znajduj? si? przedstawiciele ?wiata nauki zarówno z Polski jak i z Ukrainy, reprezentanci Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Lasów Pa?stwowych, Ministerstwa ?rodowiska, Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofunduszu oraz przedstawiciele w?adz samorz?dowych okolicznych gmin i powiatu.

Szczegó?owy program konferencji przedstwia sie nast?puj?co:

5.IX. 2005 (poniedzia?ek)
7.00-8.00 - ?niadanie
8.00-8.20 - Wydawanie materia?ów konferencyjnych
8.20-8.40 - Otwarcie XIV konferencji MRB "KW" mgr in?. Jan Komornicki, dr Tomasz Winnicki
8.40-9.05 - Zagro?enia wysokogórskiej szaty ro?linnej Karpat. prof. dr hab. Bogdan Zemanek, dr hab. Józef Mitka
9.05-9.30 - Zagro?enia gatunków naczyniowych strefy wysokogórskiej w ukrai?skiej cz??ci Karpat. dr Lydia Tasenkevich
9.30-9.55 - Stan zachowania i zagro?enia porostów w strefie wysokogórskiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. prof. dr hab. Józef Kiszka, dr Robert Ko?cielniak
9.55-10.30 - Kawa i herbata
10.30-10.55 - Gospodarka pasterska i jej wp?yw na ekosystemy wysokogórskie Karpat Wschodnich. mgr Yurij Nesteruk
10.55-11.20 - Ekologiczne znaczenie drzewostanów w strefie górnej granicy lasu w Karpatach Wschodnich i ich wra?liwo?? na zmiany antropogeniczne. dr in?. Stanis?aw Kucharzyk
11.20-12.00 - Dyskusja
12.00-12.25 - Analiza zagro?e? wysokogórskiej fauny w Karpatach. prof. dr hab. Jerzy Paw?owski
12.25-12.50 - Ornitofauna wysokogórska Karpat - problemy ochrony. prof. dr hab. Zbigniew G?owaci?ski
12.50-13.30 - Dyskusja
13.30-14.30 - Obiad.
14.30-14.55 - Pokrywa glebowa strefy wysokogórskiej Karpat ep i jej zagro?enia. prof. dr hab. Stefan Skiba
14.55-15.20 - Struktura zespo?ów reducentów i ocena zagro?enia próchnic na górnej granicy lasu w Karpatach Ukrai?skich. dr hab. Juriy Czarnobai
15.20-15.45 - Wp?yw wypasu na w?a?ciwo?ci gleb w strefie wysokogórskiej. dr hab. Oksana Maryskevych, dr Irena Shpakivska, mgr Mariam P'yatnytsya.
15.45-16.00 - Rola "Banku Nasion Gatunków Gin?cych Flory Polskiej w Powsinie" w zachowaniu zasobów genowych wysokogórskiej flory naczyniowej. mgr Roman Myranyi
16.00-16.30 - Dyskusja
16.30-17.00 - Kawa i herbata
17.00-17.30 - Przewidywane zagro?enia zwi?zane z ruchem turystycznym w parkach przygranicznych po wej?ciu w ?ycie uk?adu z Schengen w nowych krajach cz?onkowskich UE. mgr in?. Jan Komornicki.
17.30-18.00 - Charakterystyka i zakres zagro?e? przyrody wysokogórskiej w Tatrza?skim Parku Narodowym (problemy, propozycje zabezpiecze? i procedur ochronnych). dr Pawe? Skawi?ski, dr Zbigniew Krzan
18.00-18.30 - Charakterystyka i zakres zagro?e? przyrody wysokogórskiej w Babiogórskim Parku Narodowym (problemy, propozycje zabezpiecze? i procedur ochronnych). mgr in?. Józef Omylak , mgr in?. Tomasz Lamorski
18.30-19.00 - Charakterystyka i zakres zagro?e? przyrody wysokogórskiej w Bieszczadzkim Parku Narodowym (problemy, propozycje zabezpiecze? i procedur ochronnych). dr Ryszard Pr?dki, dr Tomasz Winnicki
19.00-20.00 - Dyskusja
20.00-21.00 - Kolacja.

6. IX. 2005 (wtorek)
6.30-7.30 - ?niadanie.
7.30-17.00 - Sesja terenowa - Tematy: Procesy naturalne i antropogeniczne wp?ywaj?ce na zasoby przyrodnicze ekosystemów po?oninowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Muczne, Bukowe Berdo, Krzemie?, Tarnica, Wo?osate) dr Ryszard Pr?dki, dr Tomasz Winnicki
17.00-18.00 - Obiad.
18.00-20.00 - Powrót do Ustrzyki Dolnych i odpoczynek.
20.00-22.00 - Kolacja i spotkanie dyskusyjne w Klubie Przyjació? Bieszczadów.

7.IX. 2005 (?roda)
8.00-9.00 - ?niadanie.
9.00-13.00 - Otwarte posiedzenie Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
a.Opracowanie kierunków dzia?a? zmniejszaj?cych zagro?enia przyrody wysokogórskiej w Bieszczadzkim Paku Narodowym;
b.Perspektywy wspó?pracy Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie i Bieszczadzkiego Parku Narodowego w zakresie nauki i edukacji - wyst?pienie Prorektora ds. bada? i wspó?pracy mi?dzynarodowej Prof. dr hab. Szczepana Bili?skiego.
c.Zapoznanie si? Rady z programem edukacji ekologicznej;
d.Zapoznanie si? Rady z realizowanym planem bada? naukowych;
e.Okresowa ocena pracowników naukowych;
f..Sprawy bie??ce i dyskusja.
13.00-14.00 - Obiad.
Źródło: Bieszczadzki Park Narodowy Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.664 secs