G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 sierpnia 2005 godzina:8.57(Czytań: 1144)
:: Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie podkarpackim - Pa?ace, parki i ogrody 2-18.09.2005 r. ::
Zapraszamy turystów do czynnego uczestnictwa w imprezach organizowanych w ramach projektu: Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie podkarpackim. Tegoroczny cykl spotka? zatytu?owany zosta?: "Pa?ace, parki i ogrody". Imprezy, spotkania, festyny odbywa? si? b?d? w dniach od 2 do 18 wrze?nia 2005 w ró?nych, atrakcyjnych miejscach naszego województwa. Poni?ej szczegó?owy program EDD:
?a?cut: 2 IX - Ogólnopolska inauguracja EDD w Polsce - w ?a?cucie Zespó? zamkowo-parkowy (Zamek - Sala Balowa). Wyst?pienia: Wita Karola Wojtowicza - Dyrektora Muzeum-Zamku w ?a?cucie, Ryszarda Mikli?skiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury Generalnego Konserwatora Zabytków, Leszka Deptu?y - Marsza?ka Województwa Podkarpackiego;
- og?oszenie rozporz?dze? Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uznaniu za Pomniki Historii: zespo?u zamkowo-parkowego w ?a?cucie i zespo?u
katedralnego w Kamieniu Pomorskim;
- wr?czenie odznak Ministerstwa Kultury za opiek? nad zabytkami
- wystawy fotograficzne prezentuj?ce: polskie obiekty wpisane na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO oraz dorobek Muzeum-Zamku w ?a?cucie w ci?gu ostatnich sze??dziesi?ciu lat oraz zamierzenia na najbli?sze lata
- koncert
3 IX - dzie? otwarty w muzeum

Baranów Sandomierski - Zamek (Agencja Rozwoju Przemys?u S.A. w Warszawie):
- 18 IX: "Po?egnanie lata": dzie? otwarty na zamku, imprezy towarzysz?ce (m.in. degustacja potraw regionalnych)

Bolestraszyce - Arboretum i Zak?ad Fizjografii w Bolestraszycach:
- 5 IX: dzie? otwarty, otwarcie wystawy Krzysztofy Lachtary

Bóbrka - Fundacja Przemys?u Naftowego i Gazowniczego im. I. ?ukasiewicza w Bóbrce
- 2 IX: dzie? otwarty w skansenie

Dukla ­- Muzeum Historyczne - Pa?ac w Dukli:
- 11 IX: "Lato w zespole pa?acowo-parkowym w Dukli" - otwarte drzwi Muzeum
godz. 10.00 - kiermasz r?kodzie?a artystycznego
godz. 15.00 - wyst?p kapeli "Rymianowianie" z Rymanowa
godz. 15.35 - laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Europejskiej
godz. 16.00 Wesele Rymanowskie w wykonaniu Zespo?u Obrz?dowego Rymanowa
godz. 17.20 - wyst?p zespo?u ludowego "Pogórzanie" z G?owienki cz.I
godz. 18.00 - otwarcie wystawy "Kultura Ludowa wsi podkarpackiej"
- degustacja potraw regionalnych
godz. 19.00 - wyst?p Zespo?u Obrz?dowego "Równianie" z Równego
godz. 20.00 - Sasza Popas z koncertem "Pie?ni Europy
godz. 22.00 - zako?czenie Europejskich Dni dziedzictwa w Dukli

Jaros?aw:
- 10 IX Muzeum otwarcie wystawy "Ukryte Pi?kno" - detal w architekturze jaros?awskiej
godz. 17.00 wydanie katalogu wystawy
po wernisa?u oprowadzanie po starówce jaros?awskiej ?ladami starego detalu
- 17 IX Klasztor oo. Dominikanów
godz. 17.00 prelekcja "Polichromie Adama Swacha w klasztorze oo. Dominikanów w Jaros?awiu"

Kolbuszowa - Muzeum Kultury Ludowej:
- 24 IX godz. 10.00-17.00 dzie? otwarty w parku etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska
godz. 15.00 uruchomienie olejarni z Brzeskiej Woli oraz pokaz t?oczenia oleju
godz. 12.00-15.00 tradycyjny wypiek chleba w cha?upie z Cierpisza

Krasiczyn - Zespó? zamkowo-parkowy w Krasiczynie (Agencja Rozwoju Przemys?u S.A. w Warszawie):
- 18 IX: godz. 14.00 Gala My?liwska (wej?ciówki 2,50 z? (ulgowy) i 5 z?)
- godz. 15.00 program kabaretowy Andrzeja Grabowskiego
- bezp?atne oprowadzanie po zamku

?a?cut - Starostwo Powiatowe
- 1 X 10 Jubileuszowy Powiatowy Rajd Rowerowy Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego Ziemi ?a?cuckiej
godz. 9.00 Muzeum-Zamek w ?a?cucie rozpocz?cie rajdu: Bia?obrzegi, Handzlówka i Medynia G?ogowska, Muzeum-Zamek w ?a?cucie

Markowa - Zagroda-Muzeum:
- 18 IX, godz. 13-18 dzie? otwarty w skansenie
- wystawa fotograficzna "Pod strzech?"

Przeworsk: Muzeum - Zespó? Pa?acowo-Parkowy:
- 3 IX godz. 17.00 uk?adanie stylowych bukietów - pokaz florysty Piotra Marca
- 4 IX godz. 10.00-16.00 dzie? otwarty Pa?acu Lubomirskich, zwiedzanie z przewodnikiem wn?trz pa?acowych - ekspozycji sta?ych oraz pomieszcze? nie
udost?pnianych na co dzie? zwiedzaj?cym

Rzeszów - Muzeum Okr?gowe;
- 4, 11, 18, 25 IX bezp?atny wst?p we wszystkie niedziele wrze?nia do wszystkich oddzia?ów muzeum;
- wystawa w Muzeum Etnograficznym (oddzia? MOR) "Wokó? ognia";

Rzeszów - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa:
- 5 IX godz.18, wernisa? wystawy fotograficznej: Irena Ga?uszka, Rzeszów - tajemnicze zau?ki, detale architektoniczne;
- wydanie katalogu wystawy;

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego:
- 25 IX - "Folkowe po?egnanie lata", jarmark jesienny,

Stalowa Wola - Muzeum Regionalne:
- 4 IX godz. 17.00 otwarcie wystawy "Pi?kny Lwów" ,
a w niej "Panorama Lwowa" oraz inne cenne obrazy historyczne, unikatowe grafiki i akwarele, fotografie z pocz?tku XX w. i arcydzie?a lwowskiego rzemios?a artystycznego;
Miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1
godz. 17.30 koncert artystów kabaretu Loch Camelot "Wró? do Lwowa"
Miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1
godz. 19.00 koncert Orkiestry Kameralnej "Wirtuozi Lwowa": "Muzyka dla
wszystkich" oraz aran?acje tematów muzycznych zespo?u "The Beatles"
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 9

Zarzecze - Pa?ac:
- 11 IX godz. 13.30 Regionalny Przegl?d Grup ?piewaczych - dawne pie?ni ?o?nierskie i rekruckie;
- godz. 14.00 otwarcie wystawy fotograficznej po?wi?conej dworom kresów wschodnich Pa?ace i dwory kresów autorstwa Rafa?a Dzi?cio?owskiego i Andrzeja W?sowskiego;
- godz. 14.30 prezentacje konkursowe
- godz. 17.30 og?oszenie wyników i rozdanie nagród
- godz. 18.30 zabawa ludowa

Patroni medialni:
Organizatorzy:
Agencja Rozwoju Przemys?u S. A. w Warszawie
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Muzeum w Przeworsku Zespó? Pa?acowo-Parkowy
Regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie
Zamek w Baranowie Sandomierskim
Zespó? zamkowo-parkowy w Krasiczynie
Zespó? zamkowo-parkowy w ?a?cucie


Kontakt:
Regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie
35-045, Rzeszów
ul. Hetma?ska 15
Telefon: (017) 853 67 76
E-mail: robidz.rzeszow@kobidz.pl
Źródło: Informacja nades?ana Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.660 secs