G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 sierpnia 2005 godzina:14.16(Czytań: 3236)
:: Ostatni weekend wakacji - moc imprez! ::
"Wakacje, znów b?d? wakacje...". Wszystko, co dobre szybko si? ko?czy. Podczas ostatniego weekendu wakacji szykuje si? wiele atrakcji. Mamy nadziej?, ?e znajdziecie co? ciekawego dla siebie i sp?dzicie ten weekend na dobrej zabawie.

Imprezy, spotkania, festyny.....
CZARNA- 500-lecie gminy
W sobot? na stadionie sportowym szykuje si? wielki festyn. Pocz?tek o godz.12:30. Zagraja zespo?y: Na Drabinie, Jupa oraz Vir. Odb?d? si? te? pokazy GOPR, stra?y granicznej i po?arnej oraz zawody drwali. Bedzie kiermasz lokalnych produktów, zabawa taneczna i pokaz sztucznych ogni.

FRYSZTAK - ?wi?to plonów
W niedziel? o godz.16:00 rozpocznie si? gminne ?wi?to plonów. Prezentacj? wie?ców zaplanowano w godz.17:00 - 19:00. Dodatkowa atrakcj? b?dzie m.in. loteria fantowa oraz wyst?p iluzjonisty.

KROSNO - Festyn rodzinny z Radiem Rzeszów
Impreza odbedzie si? w niedziel? na stadionie MOSiR. Na rozgrzewk? zagraj?: krosnie?ska grupa Something Else, rzeszowska Jupa i Skangur. O godz.15:30 na scenie pojawi sie lider list przebojów - zespó? VIR, a o godz.19:00 rozpocznie si? koncert gwiazdy wieczoru - Ma?gorzaty Ostrowskiej. Na festynie na pewno nie zabraknie wspania?ej zabawy oraz wielu konkursów z nagrodami. Dal najm?odszych b?dzie to weso?e miasteczko oraz show "W krainie muzyki".

?A?CUT - Miedzynarodowy Lot Balonów
Od ?rody do czwartku w ?a?cucie go?ci? b?d? uczestnicy Mi?dzynarodowego Lotu Balonów na Ogrzane Powietrze Ukraina - Polska. Impreza odbywa si? w ramach Roku Ukrainy w Polsce. W imprezie wezm? udzia? 4 za?ogi z Ukrainy. Przylot balonów planowany jest w ?rod?, 31 sierpnia, ok. godz.18:00. B?dzie je mozna podziwia? na placu MDK do pó?nych godzin wieczornych. W czwartek, 1 wrze?nia, planowany jest efektowny przelot balonów nad ?a?cutem.

?UKAWIEC - Dni ?ukawca
Dyskotekowe po?egnanie wakacji, przegl?d wie?ców do?ynkowych i pokazy motocykli - to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano w ramach Dni ?ukawca, Odb?da si? one w sobot? i w niedziel? na placu przy Ochotniczej Strazy Po?arnej w ?ukawcu.
W sobot? o godz.20:00 rozpocznie si? dyskoteka pod gwiazdami. natomiast w niedziel? na uczestników zabawy czeka mecz pi?ki no?nej, zabawy dla dzieci z nagrodami oraz przegl?d wie?ców do?ynkowych. O godz.15:30 zagra zespó? LARGO, a po nim o godz.17:00 zaprezentuje si? kapela ludowa "Zagrodzianie". Imprez? zako?czy zaplanowany na godz.18:30 koncert piosenkarza Roberto Zucaro oraz festyn, na którym wystapi zespó? "Kycie".

MIELEC - Dni Mielca
W sobote i w niedziel?na terenach wokó? MOSiR odb?d? si? Dni Mielca. W sobot? o godz.16:00 rozpocznie si? zabawa dla dzieci "Wakacje z dziewczynk? z zapa?kami". O godz.20:30 wystapi "Voo Voo". Natomiast o godz.22:00 uczestników imprezy czeka widowisko "Taniec ognia".
W niedziel? od godz.15:00 wystepy dzieci?cych zespo?ów tanecznych, póxniej - konkursy dla dzieci z nagrodami, malowanie twarzy i w?osów oraz inne zabawy. W programie równie? walki rycerskie, skoki spadochronowe i loty paramotolotniarzy. O godz.18:30 wystapi Krzysztof Piasecki, a o godz.20:00 zagra IRA.

ODRZYKO? - Rycerze na Kamie?cu
I Zjazd Rycerski odb?dzie si? w sobot? i niedziel? na zamku Kamieniec. W programie:
Sobota - turniej ?uczniczy, turniej rzutu w?óczni? (godz.13:00), kr?g zdrady i honoru, zabawy plebejskie (godz.16:00), inscenizacja bitwy o zamek (godz.19:30).
Niedziela - turniej bojowy szarf, bieg rycerski (godz.11:00), konkurencje rycerskie i nie tylko. Podczas imprezy czynne b?d? stragany rzemie?lnicze. Wst?p 2,00 PLN.

RANI?ÓW - Do?ynki
W niedziel? o godz.14:30 korowód dozynkowy uda si? z ko?cio?a na stadion sportowy. Tam wystapi? m.in.: kapela "Rani?owianie", zespo?y "Staniszewiacy" oraz s?owacki "Grancan". W?ród atrakcji m.in.:konkurs wiedzy rolniczej, wystawa p?odów rolnych, degustacja potraw regionalnych. Impreza zako?czy si? festynem.

ROPCZYCE - Piknik rodzinny
W niedziel? od godz.17:00 na stadionie OSiR w Ropczycach odbywac si? b?dzie piknik rodzinny pod has?em "Po?egnanie wakacji". W programie imprezy b?d?: Figle migle dla dzieci, konkursy z nagrodami oraz koncert grupy coverowej "Supergrupa" i gwiazdy wieczoru MEZO. Impreza zako?czy si? dyskotek? pod gwiazdami, na której gra? b?dzie DJ Sanchez.

RÓ?ANKA - Turniej Gmin
W niedziel? na placu przy SP w Ró?ance rozpocznie si? Turniej Gmin Powiatu Strzyzowskiego. W programie konkurencje sportowe, wyst?py artystyczne oraz pokaz walk rycerskich. Pocz?tek imprezy - godz.15:00. Wieczorem od godz.19:00 wakacyjna dyskoteka pod gwiazdami. Poprowadzi j? DJ Troll.

RZESZÓW - Dni Osiedla przy Strzy?owskiej
Program cyrkowo-rozrywkowy, pokaz stra?acki, wystepy artystyczne oraz liczne konkursy z nagrodami - to tylko nieliczne atrakcje, jakie szykuja si? w niedziel?. Poczatek imprezy o godz.15:00.

Koncert w katedrze
W niedziel? o godz.20:00 rozpocznie si? fina?owy koncert festiwalu "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej". Wystapia: organista Roman Preucki oraz Ch?opi?co-M?ski Chór Katedralny Pueri Cantores Resovienses, prowadzony przez Urszul? Jecze?-Biskupsk?.

Brazylijskie ?ywio?y
W sobot? zapraszamy na barwn? imprez? - "Brazyliada - cztery ?ywio?y". Zabaw? poprzedz? pi?tkowe pokazy capoeiry, b?d?cej po??czeniem ta?ca i sztuk walki. Mo?na je b?dzie podziwia?, przy blasku pochodni, na Rynku i ulicach 3 Maja i Grunwaldzkiej.
Od godz.19:00 na Rynku - spektakl po?wi?cony kulturze, historii i tradycji Brazylii. Odb?d? si? pokazy samby, taniec z mieczami, fire show - ?onglerka i taniec z ogniem oraz perkusyjny koncert grupy Wadada.

Myslovitz na WSK
W niedziel? - "Dzie? Rodzinny WSK Rzeszów". Gwiazd? imprezy b?dzie zespó? Myslovitz. Tradycyjnie ju?, w godz.12:00 - 15:00, dla zwiedzaj?cych otwarte zostan? bramy zak?adu. Od godz.15:00 wielki piknik rodzinny na stadionie Stali. B?d? konkursy, pokazy akrobacji lotniczych i spadochronowych. Odb?dzie si? te? olimpiada sportowa, w trakcie której zespo?y z?o?one z pracowników WSK wygrywa? b?d? nagrody pieni??ne dla instytucji charytatywnych. O godz.20:20 rozpocznie si? koncert Myslovitz, a na zako?czenie laserowe widowisko ?wiat?o-d?wi?k.

SOLINA - Soli?skie lato z Trójk?
Wszystkich, którzy w sobot? zjawi? si? na soli?skiej zaporze, czeka dobra zabawa. Wszystko w ramach imprezy "Soli?skie lato z Trójk?". Zagraj? m.in.: Zbigniew Macias, Yank Shippers oraz kapela Siwy Jan. Gwiazd? b?dzie zespó? Katarzyny Gaertner. Dodatkowa atrakcj? b?d? prace i wyroby bieszczadzkich artystów oraz bieszczadzkie przysmaki. Soli?skie lato zako?czy promowanie róznych zakatków Podkarpacia przez TV Rzeszów. Pocz?tek w sobot? o godz.14:00 na soli?skiej zaporze.

WOLA MICHOWA - Piknik rodzinny
W weekend w O?rodku Turystyki Górskiej "Latarnia Wagabundy" w Woli Michowej k. Koma?czy w Bieszczadach odbedzie si? wielki piknik rodzinny.
W sobot? o godz.19:00 zap?onie ognisko i rozpocznie si? biesiada górska prowadzona przez kapel? ?emkowsk? "Kremenaros".
W niedziel? za? w samo po?udnie odb?d? si? wyst?py kapel folkowych i rozrywkowych. O godz.17:00 wystapi gwiazdka pikniku - krakowski zespó? jazzu tradycyjnego "Old Metropolitan Band". Przewidziano te? inne atrakcje: przeja?d?ki wozami traperskimi, jazd? konna, gry i zabawy, konkursy.

Dla oka
RZESZÓW
BWA
W górne sali wystawowej prezentacja twórczo?ci austriackiej artystki Marthy Jungwirth. W dolne sali prace Marii Polakowskiej-Prokopiak oraz Jerzego Kierskiego.
W Galerii Ma?ej Domu sztuki trwa wystawa najnowszych rysunków rzeszowskiego twórcy, Macieja Majewskiego. Wszystkie ekspozycje mo?na oglada? do 4 wrze?nia.

REAKTOR SZTUKI
"Fotografie II: obrazy ?wiat?em zapisane" - to tytu? wystawy Jerzego Wygody, jak? mo?na ogl?da? w rzeszowskim Reaktorze sztuki. Wyeksponowano tu ponad 40 barwnych zdj??. Wszystkie zosta?y wykonane technik? analogow? bez obróbki cyfrowej. fotografie zosta?y przygotowane na ekspozycj? w Stanach Zjednoczonych. W Rzeszowie mozna oglada? j? do pierwszego tygodnia wrze?nia. Wst?p gratis.

Kluby
RZESZÓW
Akademia
W piatek specjalny nowy cykl imprez ze s?oneczna mieszank? salsy, reggae i hip-hopu. Krakowska formacja did?ejów: DJ Black, Pat, Patent, Tizzastre, zagra najmodniejsz? odmian? muzyki ostatnich miesi?cy o nazwie reggaeton oraz rap i R`N`B. W górnej sali AZYL wyjatkowo w piatek Arytmia. Zagraja: Alchemyst, Lemonhead, Mourner, Lament. Pocz?tek imprezy o godz.21:00.
Sobota - na zako?czenie wakacji specjalna impreza dla rozmarzonych wakacjowiczów - babelkowa zabawa w ba?kach mydlanych oraz fina? konkursu na KRÓLA I KRÓLOW? PARKIETU WAKACJI 2005. Specjalne dj-owskie miksy przygotuje r2d2. Pocz?tek imprezy o godz.21:00. Ba?ki choc piekne, pryskaj? tak szybko, jak wakacje 2005.

Alibi
Piatek i sobota - letnie hity z nowej p?yty.

Kino
Pi?tek - Latino Party, zagra duet DJ Albert & DJ Karol.
Sobota - Nowy Muzyczny Format.
Start o godz.21:00. Wstep wolny.

Miramonti
Pi?tek - dyskoteka w rytmie przebojów z lat

Piano
Piatek - "Nocne granie z gwiazdami latino". Pocz?tek o godz.21:00.
Sobota - "Mocny drink - mocne uderzenie" czyli impreza dla wszystkich.

Pod Palm?
W ostatni wakacyjny weekend zapraszamy na upalne imprezy.
W pi?tek zabawa w klimatach retro, w sobot? i niedziel? - gor?ce przeboje ostatnich dwóch miesi?cy.
W sobot? wst?p - 3,00 PLN (pierwsze 100 osób - piwo gratis).

Reaktor Sztuki
W pi?tek wieczór z trip-hopem. W planie pokazy teledysków oraz muzyka.
W sobot? od godz.21:00 The Muppet Show Party II, czyli impreza w stylu m.in. electro, gothic oraz nowej fali lat 80. Zagraj?: Muflon, Zwierzak, Agonya, U 242 oraz Nail. Na obydwie imprezy wst?p wolny.

?ród?o:
Nowiny
Super Nowo?ci

CIT Marta Wiech ?yczymy dobrej zabawy!!
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.623 secs