G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 września 2005 godzina:9.40(Czytań: 1412)
:: Rymanów: Ruszy?a odbudowa wie?y ::
Rozpocz??y si? prace przy odbudowie zwie?czenia wie?y w ko?ciele ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie k. Krosna, na Podkarpaciu, które doszcz?tnie sp?on??o w ubieg?ym roku.
9 wrze?nia ubieg?ego roku, najprawdopodobniej w wyniku zaprószenia ognia w czasie remontu, sp?on??o zwie?czenie 57-metrowej wie?y, wykonane z drewnianych bali, obitych miedzian? blach?. Wydarzenie to by?o tym bardziej bolesne, ?e do ko?ca zbli?a?a si? gruntowna renowacja tej ?wi?tyni, maj?ca przywróci? jej pierwotny, XVIII-wieczny wygl?d.
Po zgromadzeniu materia?ów budowlanych, w maju br., zacz?to stawia? rusztowania, na pocz?tku lipca rozpocz?to odbudow?. Zwie?czenie wie?y b?dzie mia?o ?elbetowy szkielet, wype?niony pustakami i ceg?? ceramiczn?. He?m, zamykaj?cy zwie?czenie, utworzony drewniana konstrukcja, pokryta blach? tytanow? lub ocynkowan?. ?ciany zwie?czenia b?d? otynkowane i pomalowane w kolorze dachu ko?cio?a.

Architekci, wybieraj?c ostateczny projekt odbudowywanego zwie?czenia, wzi?li pod uwag? historyczne formy wie?y, która w ci?gu wieków mia?a ró?ne kszta?ty. Obecny ko?ció?, b?d?cy trzeci? ?wi?tyni?, stoj?c? w tym miejscu, zosta? zbudowany pod koniec XVIII wieku, w stylu pó?nego baroku. ?rodki na odbudow? pozyskiwane s? m. in. ze sprzeda?y cegie?ek rozprowadzanych przez Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”.

Ko?ció? w Rymanowie zosta? ufundowany w XVIII wieku przez Józefa Ossoli?skiego, wojewod? wo?y?skiego. Do najcenniejszych jego zabytków zalicza si? renesansowy, marmurowo-alabastrowy nagrobek Siene?skich oraz ?askami s?yn?cy obraz „Pieta”. Wed?ug tradycji wizerunek ten ofiarowa? miastu król W?adys?aw Jagie??o, podczas pobytu w Rymanowie w 1419 r.

28 maja br., do znajduj?cej si? w pobli?u ko?cio?a, odbudowywanej obecnie, XVII-wiecznej synagogi, pielgrzymowali chasydzi z ró?nych krajów ?wiata. Po raz pierwszy od zako?czenia II wojny ?wiatowej, przybyli oni do Rymanowa, aby modli? si? przy grobie s?ynnego galicyjskiego cadyka Menachema Mendla, w 190-t? rocznic? jego ?mierci.

Rymanów, le??cy na skrzy?owaniu dawnych szlaków handlowych z Polski na W?gry, zosta? lokowany na prawie magdeburskim w 1376 r., dzi?ki staraniom ksi?cia ?l?skiego W?adys?awa Opolczyka. Obecnie jest to miejscowo?? uzdrowiskowa, liczy prawie 4 tys. mieszka?ców, nale?y do archidiecezji przemyskiej. Ko?ció? w Rymanowie znajduje si? na presti?owym Szlaku ?wi?ty? Karpackich, który wytyczono przy najstarszych i najcenniejszych ko?cio?ach, cerkwiach i synagogach pó?nocnej S?owacji i po?udniowej Polski.Na zdj.: /fot. Witold Pobiedzi?ski
1. Cegie?ka na odbudow? ko?cio?a, z fotografi? p?on?cej wie?y.
Źródło: Podkarpacie24.pl Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.716 secs