G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 kwietnia 2004 godzina:8.10(Czytań: 1057)
:: Wielkanocny spacer po Parku w Krasiczynie ::
Za kilka tygodni nadejd? ?wi?ta Wilkanocne. Dlatego ju? dzi? radzimy zaplanowa? ma?? atrakcj? turystyczn?, na któr? zaprasza Zamek w Krasiczynie. W Wielk? Sobot? organizatorzy zapraszaj? wszystkich ch?tnych na niecodzienn? imprez?: uroczyste ?wi?cenie pokarmów w plenerze po??czone z gaw?d? ludow?.
Po?wi?cenie pokarmów odb?dzie si? w parku krasiczy?skiego zamku w Wielk? Sobot? o godzinie 12.00. Towarzyszy? temu wydarzeniu b?dzie zespó? muzyki regionalnej. Przy okazji uroczysto?ci b?dzie mo?na naby? tradycyjne wielkanocne stroiki oraz zakosztowa? i zakupi? wypieki ?wi?teczne. Nadarza si? tak?e okazja aby z ca?? rodzin? zwiedzi? niezwykle pi?kny, zadziwiaj?cy bogactwem form i ilo?ci? zgromadzonych gatunków ro?lin park zamkowy otaczaj?cy zamek w Krasiczynie.
Cena biletów do parku: ulgowy 0,50 z?, normalny 1,00 z?.
Osoby ch?tne na zwiedzanie zamku wraz z przewodnikiem mog? skorzysta? z propozycji Muzeum: bilet ulgowy 3,50 z?, normalny 5,50 z?.

Kilka s?ów o Parku Zamkowym w Krasiczynie:
Jego pocz?tki si?gaj? XVI i XVII wieku i s? zwi?zane z budow? zamku przez Krasickich. W owym czasie od wschodniej strony zamku rozci?ga?y si? ogrody zwane "zwierzy?cem". Wspó?czesne rozplanowanie oraz uk?ad kompozycji ro?linnych i odpowiedni ich dobór park zawdzi?cza rodzinie Sapiehów, która naby?a zamek w 1835 r. To w?a?nie oni wprowadzili zwyczaj sadzenia d?bów, gdy si? urodzi? syn i lip, gdy si? urodzi?a córka. Te okaza?e, dostojne drzewa, licz?ce ponad 150 lat s? dzi? g?ówn? atrakcj? parku i niezwyk?? pami?tk? po ostatnich w?a?cicielach. Sapiehowie zadbali te? o wyj?tkowo?? parku sadz?c egzotyczne drzewa i krzewy sprowadzane z podró?y po Ameryce.
Obok zamku, centralne miejsce w parku zajmuje staw górny otoczony promenad? i romantyczn? naturaln? polan?. Z nich roztacza si? otwarty widok na ogrody i zamek krasiczy?ski, zw?aszcza baszty i mur kurtynowy z przepi?kn? renesansow? attyk?. Jest to najcz??ciej ucz?szczana droga spacerowa w parku. Prawdziw? za? ozdob? stawu s? majestatyczne ?ab?dzie. Dla innych ptaków, park licz?cy prawie 200 gatunków ro?lin, stanowi naturalne schronienie. Jest tu oko?o 40 gatunków ptaków l?gowych. S? w?ród nich popularne zi?by, rudziki, sierpówki, kapturki, bogatki, dzwo?ce, jak i mniej popularne grzywacze, modraszki, p?ochacze, pustu?ki, sowy uszatki i inne. Rozleg?y, romantyczny park i renesansowy zamek, idealnie wkomponowane w krajobraz Pogórza Przemyskiego stanowi? niezwyk?e i pe?ne uroku miejsce do wypoczynku. Mi?o?nicy pi?kna znajd? tu wspania?e plenery malarskie i fotograficzne, a tury?ci, spokój i cisz?.

Renesansowy Zamek w Krasiczynie to jeden z najpi?kniejszych skarbów architektury renesansowo - manierystycznej w Polsce, nale?y równie? do najpi?kniejszych zamków w Europie.
Zosta? zbudowany na prze?omie XVI i XVII wieku przez Stanis?awa Krasickiego i jego syna Marcina. Dwie ?ciany parawanowe zamku zdobione s? pi?kn? a?urow? attyk?. W naro?ach znajduj? si? cztery okr?g?e baszty - Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka (ich nazwy symbolizuj? aprobowan? przez fundatorów hierarchi? ?wiata, obejmuj?c? doczesno?? i wieczno??). Z dziedzi?ca zamkowego, okolonego arkadowymi podcieniami, podziwia? mo?na niezwykle rzadko spotykane przepi?kne sgraffitowe dekoracje przedstawiaj?ce sceny biblijne, medaliony z popiersiami cesarzy, wizerunki polskich królów oraz sceny my?liwskie.
Osoby zainteresowane kierujemy na stron? Zamku w Krasiczynie krasiczyn.com.pl
Źródło: Informacja w?asna Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.613 secs