G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

08 września 2005 godzina:23.20(Czytań: 1500)
:: Seminarium: Tradycje naszej ziemi – ci?g?o?? i trwanie ::
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zaprasza w dniu 16 wrze?nia 2005 r. (pi?tek) na seminarium etnograficzne „Las uojciec nas” zorganizowane w ramach projektu „Tradycje naszej ziemi – ci?g?o?? i trwanie” - program INTERREG IIIC A.D.E.P. Celem seminarium jest pokazanie wszystkim zainteresowanym bogactwa kulturowego regionu lasowiackiego, jego zwi?zku ze ?rodowiskiem przyrodniczym oraz wykorzystanie tych walorów dla promocji regionu i w ofercie turystycznej. Uwa?amy, ?e koniecznym warunkiem tych zamierze? powinno by? rzetelne rozpoznanie w?asnych mo?liwo?ci, zaznajomienie si? z histori? regionu oraz z wypracowan? przez wieki kultur? materialn? i duchow? miejscowej spo?eczno?ci. Odrzucaj?c to dziedzictwo mo?na sta? si? zbiorowo?ci? „bez to?samo?ci”, zamieszkuj?c? obszar, który nikomu z niczym nie b?dzie si? kojarzy?, a o ile nawet zostanie dostrze?ony, nigdy nie zatrzyma na sobie ?yczliwej uwagi i zainteresowania. Natomiast piel?gnowanie w?asnych tradycji, umiej?tno?? pokazania i wykorzystania ich w mo?liwie atrakcyjny sposób, mo?e przynie?? wymierne korzy?ci w bardzo wielu dziedzinach wa?nych dla ca?ego regionu.

Zapraszamy:
- w?a?cicieli gospodarstw agroturystycznych,
- ko?a biznesowe i przedsi?biorców zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie,
- ludzi nauki zajmuj?cych si? turystyk? i rekreacj?,
- przedstawicieli w?adz samorz?du terytorialnego: starostów, wójtów gmin z terenu lasowiackiego oraz pracowników odpowiedzialnych za promocj?,
- organizacje turystyczne,
- dyrektorów szkó? i nauczycieli,
- regionalistów,
- wszystkich zainteresowanych tematyk? seminarium.

Udzia? w seminarium jest bezp?atny.

Prelekcjom b?d? towarzyszy? wyst?py kapel ludowych oraz zespo?ów folklorystycznych, degustacja potraw i wypieków regionalnych. Przewidziano tak?e prezentacj? niektórych wyrobów rzemios?a ludowego oraz strojów lasowiackich – oryginalnych, a tak?e ich wspó?czesnych replik.

Ze wzgl?dów organizacyjnych prosimy o telefoniczne lub elektroniczne potwierdzenie wzi?cia udzia?u w seminarium do dnia 13 wrze?nia 2005 r., kontakt:
Jolanta Dragan - Muzeum Kultury Ludowej
ul. Ko?ciuszki 6
36-100 Kolbuszowa
tel. (017) 22 71 296,
e-mail: mkle@o2.pl (temat: seminarium).

Program seminarium „Las uojciec nas..”:
9.30–9.50 Otwarcie seminarium
mgr Jacek Bardan, mgr Wojciech Dragan: Promocja warto?ci regionalnych w regionie Maremma w Toskanii (W?ochy).
9.50–10.20 dr Krzysztof Ruszel: Ogólna charakterystyka regionu lasowiackiego.
10.20–10.50 dr Krzysztof Ruszel: Na tropach niepisanej historii. Kapliczki, legendy i opowie?ci ludowe jako atrakcja turystyczna.
10.50–11.00 Przerwa
11.00–11.30 dr Zdzis?aw Bednarz: Las w ?yciu mieszka?ców P?askowy?u Kolbuszowskiego.
11.30–11.50 mgr in?. Bart?omiej Peret: Zagospodarowanie turystyczne na terenie Nadle?nictwa Kolbuszowa szans? dla rozwoju i promocji regionu.
11.50–12.10 Przerwa; degustacja regionalnych wypieków, wyst?p kapeli ludowej.
12.10–12.40 mgr Jolanta Dragan: Obrz?dowo?? doroczna i rodzinna u Lasowiaków ?ród?em poznania regionu oraz jej wykorzystanie jako „wizytówki” i atrakcji regionalnej.
12.40–13.00 Janina Olszowy: Lasowiackie jad?o we wspó?czesnej kuchni.
13.00–13.30 Degustacja regionalnych potraw; wyst?p zespo?ów folklorystycznych i kapeli ludowej.
13.30–14.00 Dyskusja, zamkni?cie seminarium.
Źródło: Informacja nades?ana - MKL Kolbuszowa Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.616 secs