G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

09 września 2005 godzina:14.20(Czytań: 2716)
:: Imprezy na weekend 09-11.09.2005 ::
Zapraszamy do zapoznania si? z kalendarzem imprez na nadchodz?cy weekend. Ka?dy znajdzie co? ineresuj?cego. Przeka? informacj? znajomym i zapro? ich do wspólnego, aktywnego wypoczynku.
Rzeszów - Festyn ?eglarski
Szanty, mistrzostwa w grillowaniu i regaty kajaków pod ?aglami to tylko niektóre z atrakcji, jakie szykuj? si? w sobot? na Lisiej Górze nad rzeszowskim zalewem. Pocz?tek o godz. 11. W programie wyst?py artystyczne, pokazy i koncert O godz. 18 wyst?pi znany rzeszowski zespó? Klang. O godz. 20 zaprezentuj? si? Kruki, a o godz. 21.30 Vir. Imprez? zako?czy o 22.30 dyskoteka pod gwiazdami.

Degustacja chleba
W niedziel? na ul. 3 Maja w Rzeszowie odb?dzie si? III Rzemie?lnicze ?wi?to Chleba- Pocz?tek o godz. 10.30. W programie: degustacja pieczywa, wyst?py artystyczne. Dochód z imprezy b?dzie przekazany na wsparcie Regionalnego O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i M?odzie?y w Rzeszowie.

Agro Jarmark
Rzeszowska firma Agrohurt ?wi?tuje swoje 10-lecie. Z tej oka zji w sobot? na placu dawnego PTHW odb?dzie si? AgroJarmark. W programie m.in. degustacje po traw, wystawa i sprzeda? artyku?ów rolno-spo?ywczych, r?kodzie?a,

Za miasto z PTTK
W niedziel? szykuje si? kolejna wycieczka z przewodnikiem PTTK. Trasa b?dzie przebiega?a przez Zabratówk? - Tarnawk? - Grzegorzówk?. Zbiórka uczestników na dworcu podmiejskim PKS (ul. Towarnickiego) o godz. 7.20. Wyjazd autobusem PKS do Zabratówki o godz. 7.35 (cena biletu 4,60 z?). Do przej?cia ok, 11 km, do zdobycia 14 pkt GOT, 14 pkt OTP. Powrót z Grzegorzówki do Rzeszowa ok. godz. 14.30 (cena 5,20 z?),

Wystawa w BWA
W rzeszowskim Domu Sztuki (ul. Sobieskiego 18) od czwartku mo?na ogl?da? wystaw? malarstwa Andrzeja Klimczuka-Dobrzanieckiego. Równie? w czwartek zosta?a otwarta ekspozycja Zwi?zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie “Postawy 2005" oraz instalacja “Przemienienie" Romana Folfasa.

Piknik pierogowy
W pi?tek o godz. 15 rozpocznie si? piknik pierogowy. Odb?dzie si? w ogródku letnim lokalu Dobre Jad?o w Boguchwale. W programie degustacja 15 rodzajów pierogów. Wst?p wolny.

Dni Miasta ?a?cuta
Sporo atrakcji szykuje si? w ramach tegorocznych Dni Miasta ?a?cuta. Miasto ma co ?wi?towa?. W tym roku obchodzi wszak jubileusz 655-lecia.
W pi?tek m.in.: turniej pi?ki no?nej szkó? ?rednich, wystawa “Bodaj-by? cudze dzieci uczy?..." w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ?a?cucie, konkurs plastyczny dla uczniów Najbardziej podoba mi si? w ?a?cucie"; o godz. 10.45 uroczysta inauguracja Dni Miasta ?a?cuta i symboliczne przekazanie kluczy do bram miasta m?odzie?y przez Burmistrza Miasta ?a?cuta (na placu przy MDK).
W sobot? m.in.: Wojewódzki Turniej Juniorów w Pi?ce Koszykowej, eliminacje do turnieju siatkówki kobiet (hala MOSiR). Na Rynku wyst?pi? zespo?y muzyczne oraz odb?d? si? pokazy stra?ackie. Ok. godz. 20 koncert Moniki Bródki i Patrycji Markowskiej, a po nim pokaz sztucznych ogni.
W niedziel? m.in.: pokaz kung-fu, kalejdoskop kulturalny “Naszemu miastu", koncert zespo?u
estradowego “Gloria" oraz Biesiada Góralska.

Na grzyby do Harasiuk
W sobot? i niedziel? do Harasiuk zjad? wszyscy zwolennicy grzybobrania na du?? imprez? plenerow?. Jej otwarcie nast?pi w sobot? o godz. 15.40 na boisku sportowym w Harasiukach. W programie konkurs grzybobrania, wyst?py artystyczne. B?dzie te? pokaz r?ni?cia desek pi?? r?czn?. W niedziel? wyst?py m.in. kapeli ludowej “Zagradzanie" GOK Trzebownisko, Zespo?u Pie?ni i Ta?ca D?bianie, pokaz musztry Orkiestry Sza?amaistek z rzeszowskiego WDK. Niedzieln? gwiazd? b?dzie zespó? VOX.

Wiklinowe sploty
W niedziel? w ?owisku o godz.14.30 rozpocznie si? coroczna impreza si? “Wiklinowe sploty". W programie koncerty, konkursy oraz wyplatanie wyrobów wiklinowych na ?ywo. Gwiazda wieczoru b?dzie zespó? Mafia.

Do?ynki w Tyczynie
W niedziel? o godz. 13 sprzed tyczy?skiego ko?cio?a wyruszy korowód ?niwny z wie?cami do?ynkowymi do parku, gdzie nast?pi prezentacja wie?ców oraz widowiska “?niwa ju? sko?czone". Imprezie towarzyszy? b?d? konkursy z nagrodami dla dzieci i doros?ych, a tak?e degustacja potraw regionalnych. Widzowie wybior? te? ,3a-b? i ch?opa roku". Dla dzieci b?dzie zje?d?alnia, paintball i mo?liwo?? jazdy na kucykach. Gwiazd? do?ynek b?dzie Halina Fr?ckowiak. Dyskoteka pod gwiazdami potrwa do godz. 22.

W D?brówkach
Odb?d? si? w niedziel? na stadionie sportowym CCC w D?brówkach (gm. Czarna). Pocz?tek o godz. 11.30. W programie m.in.: parada wie?ców, konkurencje dla so?tysów, wyst?py artystyczne (widowisko “Tkacze", Wesele “Krzemienickie"). Imprezie towarzyszy? b?dzie kiermasz r?kodzie?a, rze?ba w wosku i drewnie, degustacja regionalnej kuchni i nalewek. A dla dzieci b?d? kucyki, trampolina, plac zabaw. Do?ynki zako?cz? si? zabaw? taneczn?.

W Trzebosi
O godz. 12.30 korowód do?ynkowy wyruszy na obiekty Zespo?u Szkó? w Trzebosi, W programie: wyst?py artystyczne, skoki spadochronowe (o godz. 17.30), I Gminne Zawody w Rzucie Wa?kiem o godz. 18.20. Imprez? zako?czy zabawa taneczna (od godz. 19.15). w Górzycach

Uroczysto?ci odb?d? si? w niedziel? na placu przy Zespole Szkó? w Górzycach (godz. 15.10). O godz. 16,30 rozpocznie si? cz??? artystyczna w wykonaniu zespo?ów dzia?aj?cych przy GOK i pod jego patronatem. O godz. 18.30 - zabawa taneczna.

Zabawa na Nowym Mie?cie
RZESZÓW. Impreza osiedlowa na Nowym Mie?cie. Niedziela, od g. 13, boisko przy ul. Witolda ?wiadka. W programie: pokazy akrobatyczne, przeja?d?ki konne, pokaz ta?ca, parada motorów,

Co s?ycha? w klubach?
AKADEMIA
“Z?ote przeboje" to d?ugo oczekiwana cykliczna impreza w klubie Akademia powraca na specjalne ?yczenie zwolenników dobrej tanecznej zabawy przy muzyce najwi?kszych przebojów. Nie zabraknie równie? dobrej, polskiej muzyki. Do godziny 21.30 wst?p wolny.

PIANA PARTY 3
Ostatnia PIANA sezonu!!! Ta szczególna impreza pozwoli przenie?? si? jeszcze w klimat wakacji i powspomina? szale?stwa na ró?nych wyspach, morzach i oceanach. Preferowane stroje na t? imprez? to klapki i krótkie spodenki. Impreza w górnej sali Azyl ARYTMIA. Zagraj?: Alchemyst, Lemonhead, Mourner, Lament. Do godziny 21.30 wst?p wolny.

NASTOTEKA
Na wakacjach w Akademii odbywa?y si? specjalne imprezy kierowane do ludzi od szesnastego roku ?ycia. O specjaln? opraw? muzyczn? dbali DJ-e, rezydenci klubu. Imprezy te cieszy?y si? du?ym powodzeniem w?ród nastolatków, a wi?c Akademia ma dla nich niespodziank?. W ka?d? niedziel? wrze?nia od godziny 17 do 21 b?d? odbywa? si? nastoteki.

PIANO
Rzeszowski Piano Club (ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na bardzo du?? imprez? “MOUL11M ROUGE", czyli KANKAN DANCE. Klub jest stylizowany na francuski lokal, dziewczyny b?d? ta?czy? kankana w specjalnych uk?adach choreograficznych, du?y pokaz, mnóstwo atrakcji. W sobot? - DANCE MISSION 2005 VOL. U. W programie najwi?ksze przeboje mijaj?cego lata i nie tylko.

ALIBI
Klub (przy ul. Mickiewicza 13) zaprasza w pi?tek na klubow? imprez? prowadzon? przez D J C:Do-or-a, a w sobot? na najwi?ksze przeboje.

MIRAMONTI
Restauracja przy ul. Moniuszki 2 zaprasza w pi?tek na dyskotek? w rytmie lat 60.,70.,80. Wst?p p?atny.

Jopek w Operze
?A?CUT. Anna Maria Jopek wyst?pi w najbli?szy poniedzia?ek w klubie Opera. Artystka, przy akompaniamencie sze?cioosobowego
zespo?u, za?piewa utwory z ostatniej p?yty. Pocz?tek o g. 19. Bilety (40z?) - sklep wielobran?owy, Rynek 2 w ?a?cucie, sklep muzyczny Nutka
w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 2. Bilety kupione na odwo?any koncert z 19 czerwca zachowuj? wa?no??.

PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) zaprasza w pi?tek i sobot? na dyskotek?. Wst?p gratis. Pocz?tek o godz. 21. W czwartek karaoke. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat i... pyszna pizza.

Tanecznie w “Armagedonie"
KROSNO. Imprezy taneczne. W pi?tek - DJ's Show (bilet 7z?. dziewczyny do g. 21 wst?p wolny). W sobot? (podczas imprezy Frce Jumping skoki na siatk? bez zabezpiecze?. Wjazd 15 z?.

IMPERIUM
Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? na pokaz barma?ski. Podczas wieczoru swe umiej?tno?ci zaprezentuj? najlepsi barmani Podkarpacia. Nie lada atrakcj? b?d? gratisowe napoje wykonane w?asnor?cznie przez uczestników zabawy, a tak?e nauka mieszania drinków pod okiem specjalistów. Nie zabraknie tak?e wielu konkursów z nagrodami.

DLA OKA
Zdj?cia z Iraku
RZESZÓW. Bartosz B?cal, dziennikarz Nowin, przywióz? z Iraku kilkaset zdj??. Wybra? z nich 50 fotografii, które mo?na ogl?da? w Klubie Garnizonowym przy ul. D?browskiego w Rzeszowie.
Bartck przez ostatnie kilka lat odwiedzi? wiele zapalnych punktów na politycznej mapie ?wiata. - Cz??? podró?y odby?em z wojskiem. cz???, jak ta po Ba?kanach wiosn? 2(K)1 r., ju? na w?asn? r?k?. Zawsze jednak je?dzi?em jako dziennikarz.
Po podró?ach do Macedonii, Kosowa, Serbii i Bo?ni, w tym roku nasz redakcyjny kolega pojecha? do Iraku. Efekty tej wyprawy mo?na podziwia? do ko?ca wrze?nia. W przygotowaniu wystawy pomog?a firma ..Alicjan".

Koncerty
Wspólne ?piewanie
Pod takim has?em odb?dzie si? dwudniowy koncert na rzeszowskim Rynku (w razie niepogody zostanie przeniesiony do Teatru “Maska"). Pocz?tek w sobot? i niedziel? o godz. 16. Wyst?pi? dzieci, m?odzie? i doro?li ze Lwowa i okolic oraz reprezentanci Podkarpacia.

Muzyka ?ydowska
W pi?tek o godz. 20 w rzeszowskim Pubie - Galerii Ad Rem (ul. Jagiello?ska) wyst?pi zespó? Rzeszów Klezmer Band. Zespó? sk?ada si? z uczniów ZSM nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie. mm

Wieczór muzyki
W ?a?cucie trwaj? X Jubileuszowe ?a?cuckie Wieczory Muzyki. W ich ramach od ko?ca sierpnia odbywaj? si? co tygodniowe koncerty. W niedziel? s?uchacze us?ysz? przemyski chór “Magniflcat" oraz Mariusza Rysia. Koncert odb?dzie si? w ko?ciele farnym o godz. 18.45.Wst?p wolny.

Festiwal w Mielcu
W pi?tek o godz. 19.30 w ko?ciele Matki Boskiej Nieustaj?cej Pomocy w Mielcu odb?dzie si? koncert fina?owy VIII Mi?dzy narodowego Festiwalu Muzycznego,

?o?nierskie piosenki
W niedziel? o godz. 13 rozpoczyna si? VII Festyn Pod Platanem. Impreza odb?dzie si? w Zarzeczu pod zabytkowym platanem, obok pa?acu Dzieduszyckich. W programie otwarcie wystawy fotograficznej “Pa?ace i dwory kresów" autorstwa Rafa?a Dzi?cio?owskiego i Andrzeja W?sowskiego, prezentacja ludowych zespo?ów o godz. 14.30, a od godz. 18.30 zabawa ludowa “pod platanem".

NA SPORTOWO
?owimy ryby
RADYMNO. IV Ogólnopolskie Otwarte Zawody W?dkarskie. Sobota (g. 10) i niedziela (g. 7), zbiornik po?wirowy.

Kajakiem po Sanie
PRZEMY?L, JAROS?AW. XIV Maraton Kajakowy. Trasa, rzek? San, wiedzie z Przemy?la (przysta? harcerska) do Jaros?awia (przysta? PKS Kolping). Start o e. 10. Zapisy przyjmuje MOSiR. tel. 621-56-58.

Stra?ackie zawody
OR?Y, pow. przemyski. IV Powiatowe Zawody Sportowo - Po?arnicze. Niedziela, g. 14, stadion sportowy, wst?p wolny.

Festyn na sportowo
KUNKOWCE, gm Przemy?l. Festyn przy drodze do fortu. W programie: turniej siatkówki (g.13) i zabawa ludowa (g. 17).

Olimpiada po raz siódmy
RZESZÓW. VII Rzeszowska Olimpiada Niepe?nosprawnych “B?d?my razem". Zawód) sportowe, loteria fantowa.
Stadion przy ul. Langiewicza, sobota, o g. 10.30.

WYPRAWA W NIEZNANE Ruszaj z nami!
KROSNO, D?BICA, STRZY?ÓW. W sobot? o g. 9, przed redakcja Nowin przy ul. Lewakowskiego 31 spotkaj? si? rowerzy?ci z Krosna. Pojada do ?arnowca i zwiedza dworek Marii Konopniekiej. Trasa ok. 25 km. W nicd/iel? zapraszamy na wycieczk? amatorów jedno?ladów z D?bicy i Strzwowa. Grupa strzy?owskicli rowerzystów startuje z placu przed PKP o g. 9. Tym razem przemierzymy m. in. Rato?niówki, Pstr?gow?, Glinik Zaborowski i Wielkie Pole, a? do Polomi. Amatorzy dwóch kó?ek z D?bicy wyrusz? o g, 15 sprzed redakcji Nowin przy ul. Rzeszowskiej 18. Trasa prowadzi przez Zawierzbie, ?yraków, Wiewiórk? i Starsz?dn. Wszyscy uczestnicy wycieczek s? ubezpieczeni. Na wypraw? zapraszaj? Nowiny. Provident, Rojax i Kro?nie?ski Portal Intcrnetowy Krosno-24.pl

?ród?o: CG Nowiny i GC SuperNowo?ci

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: CIT Rzeszów
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.725 secs